Universiteit Leiden

nl en

Johan Hoekman

Universitair docent

Naam
Dr. J. Hoekman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
hoekmanj@fsw.leidenuniv.nl

Short CV

Dr. Joop Hoekman studeerde Orthopedagogiek in Groningen (1978). Sindsdien is hij aan de Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen verbonden. Onderwijstaken op het gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Promoveerde in 1992 op een onderzoek naar de ontwikkeling van een autisme-schaal. Werkt daarnaast als stafmedewerker wetenschappelijk onderzoek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

 

Zie Engelstalig profiel Joop Hoekman

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Orthopedagogiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B01

Contact

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Neuropedagogiek en ontwikk. stoornissen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • Sandjojo J., Zedlitz A., Gebhardt W., Hoekman J., Pannekoek N. & Evers A. (2016), Preliminary evaluation of a tailored goal-directed self-management training programme for people with intellectual disabilities, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 808-808.abstract
 • Sandjojo J., Zedlitz A., Gebhardt W., Hoekman J., Pannekoek N. & Evers A. (2016), Preliminary findings on the effectiveness of staff training to promote self-management in people with intellectual disabilities, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 808-808.abstract
 • Sandjojo J., Gebhardt W., Zedlitz A., Hoekman J., Pannekoek N. & Evers A. (2016), Promoting self-reliance in people with intellectual disabilities: Results from a focus group study, Journal of Intellectual Disability Research 60(7-8): 732-732.abstract
 • Hoekman J. (2010), Assessing social-emotional development: The ESSED-Scale, 23: 437.abstract
 • Sjoukes L. & Hoekman J. (2010), DSM IV diagnosis in children with midl ID: By a psychiatrist and the Child Behaviour Checklist, 23: 423.abstract
 • Maaskant J. & Hoekman J. (2010), The usefulness of the Dutch Dementia Scale for people with ID, 23: 409.abstract
 • Slump L.E.G., Moonen X.M.H., Hoekman J. & Jongmans M.J. (2010), Zelfstandig zijn als dat kan: Toekomstbeelden van jongeren met een licht verstandelijke beperking verblijvend in een orthopedagogisch behandelcentrum, NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 36: 248-262.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. & Maaskant M.A. (26 november 2009), De ontwikkeling en het gebruik van de DSDS (Lezing). Utrecht.overig
 • Hoekman J. (5 oktober 2009), Mensen met een verstandelijke beperking en communicatie (Lezing). Ede.overig
 • Hoekman J., Miedema A., Otten B. & Gielen J. (4 september 2009), Assessing socio-emotional development: The ESSED-scale (Lezing). Amsterdam.overig
 • Gedye A., Maaskant M.A. & Hoekman J. (2009), Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap DSDS. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.boek
 • Hoekman J. & Maaskant M.A. (2009), DSDS-Dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap: Revisie, normering, validiteit en betrouwbaarheid, NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 35: 166-180.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. (2009), Individugerichte zorg en ondersteuning binnen de sociaaltherapie in relatie tot ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg. In: Baars E.W., van der Bie G.H. (red.) Praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg 2009. Op weg naar een professionele individugeƶrienteerde gezondheidszorg. Welke vaardigheden en innovaties moeten ontwikkeld worden?. Leiden: Hogeschool Leiden.boekdeel
 • Hoekman J. & Niemeijer M. (2009), Kwaliteit van zorg: De weg van plan naar effect. In: Niemeijer H.M., Gastkemper M. (red.) Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Medisch-pedagogische begeleiding en behandeling. 5e geheel herziene druk. Assen: Van Gorcum. 113-126.boekdeel
 • Hoekman J. (2009), Mag het iets leuker?, Markant 13(10): 12.artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J., Maaskant M.A. & Lansbergen M. (2 augustus 2006), Assessing validity and reliability of the Dementia Scale for Down Syndrome (Lezing). Amsterdam.overig
 • Hoekman J., Maaskant M.A. & Lansbergen M. (2006), Assessing Validity and reliability of the Dementia Scale for Down Syndrome, 19: 253-253.abstract
 • Hoekman J. (2006), Boekbespreking van P. Koch-Geen gebrek Bespreking van: Koch p. Geen gebrek, Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid 1: 86-87.boekbespreking
 • Maaskant M.A. & Hoekman J. (2006), Een gewicht een probleem? Gewichtsstatus en verstandelijke beperkingen. In: Hoekman J., Jacobse H, Leeuwen W.A.L. van, Maaskant (red.) Vademecum Zorg voor Verstandelijk Gehandicapten. Houten: Bohn Stafleu van Loghem. 1610-1611.boekdeel
 • Baaij E.J.J. de, Hoekman J., Volman M.J.M. & Zaad C. (2006), Kwaliteit van bestaan bij mensen met een complex meervoudige beperking. Een bepaling met de IDQOL-16, NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 32: 13-26.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bergh P.M. van den & Hoekman J. (2006), Sexual offences in police reports and court dossiers: a case-file study, 19: 374-382.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. (28 mei 2005), Human rights and community living for people with disabilities. Ten problems and challenges (Lezing). Bergen, Norway.overig
 • Knijff-Raeven A.G.M. van, Jansen-Jacobs C.C.M., Freens P.J.W., Hoekman J. & Maaskant M.A. (2005), Body Mass Index (BMI) bij mensen met een verstandelijke handicap., NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 31: 3-17.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. & Bergh P.M. van den (2004), Verstandelijke beperking en seksualiteit. In: Gijs L., Gianotten W., Vanwesenbeeck I., Weijenborg P. (red.) Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. 581-592.boekdeel
 • Hoekman J. (2002), Emancipation and integration: transition from handicap to citizenship. Influence from care and community.. Straatsburg, Frankrijk. [overig]overig
 • Hoekman J. (2002), (Het) heen en weer. Van praktijk naar onderzoek en omgekeerd.. Amsterdam. [overig]overig
 • Hoekman J. & Maaskant M.A. (2002), Comparison of instruments for the diagnosis of dementia in individuals with intellectual disability, Journal of Intellectual and Developmental Disability 27: 296-309.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. (2002), Downsyndroom en autistische spectrumstoornis (ASD). Commentaar op een artikel van George T. Capone, Down + Up-date 57: 11-15.artikel in een tijdschrift
 • Bergh P.M. van den & Hoekman J. (2002), Sexual offences and intellectual disabilities in the Netherlands, ACT Bulletin 4: 3-7.artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. & Buntinx W.H.E. (2002), The Peter Principle. Promotie maken is riskant, Zorgvisie 32(3A): 8.artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. & Otten R. (2002), Woonwensenonderzoek GVT's Regio Noord. Algemeen verslag en managementadvies. Gouda: Gemiva - SVG Groep.rapport
 • Hoekman J. & Buntinx W.H.E. (4 oktober 2001), Organisatorische voorwaarden en valkuilen bij het implementeren van behandelingstrajecten. (Lezing). Rolduc.overig
 • Hoekman J. (25 september 2001), Emancipatie: Van handicap naar burgerschap. De rol van zorg en samenleving. (Lezing). Zeist.overig
 • Hoekman J. (11 mei 2001), Succes- en faalfactorenbij kleinschalig wonen van mensen met een verstandelijke handicap. (Lezing). Ermelo.overig
 • Hoekman J. (18 januari 2001), Success or failure in small-scale community living arrangements of people with mild intellectual disability. (Lezing). Nieuwegein.overig
 • Douma J.C.H., Kersten M.C.O., Koopman H.M., Schuurman M.I.M. & Hoekman J. (2001), Het 'meten' van kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke handicap. Een overzicht van de Nederlandse instrumenten., NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 27: 17-36.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J., Douma J.C.H., Kersten M.C.O., Schuurman M.I.M. & Koopman H.M. (2001), Intellectual Disability Quality Of Life: de ontwikkeling van een instrument ter bepaling van de 'kwaliteit van bestaan' van mensen met een verstandelijke handicap., NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 27: 207-224.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. (2001), Met een kanon schieten op een mug. Commentaar op Nakken & Van der Meulen., Tijdschrift voor Orthopedagogiek 40: 552-553.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hoekman J. (2001), Meting werklast Swetterhage. Tweede meting; oktober 2001. Gouda: Gemiva-SVG Groep.rapport
 • Hoekman J. (2001), Overlast: wiens probleem?, Markant 6(okt): 6-6.artikel in een tijdschrift
 • Douma J.C.H., Bergh P.M. van den & Hoekman J. (2000), Mensen met een verstandelijke handicap als slachtoffer of dader van seksueel misbruik, Tijdschrift voor Orthopedagogiek 39: 173-183.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maaskant M.A. & Hoekman J. (1999), Lood om oud ijzer. Dementieschalen voor mensen met een verstandelijke handicap vergeleken., NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 25: 3-20.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Otten B.J. & Hoekman J. (1999), Succes- en faalfactoren bij kleinschalig wonen van mensen met een licht verstandelijke handicap., NTZ : Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Verstandelijk Gehandicapten 25: 40-61.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bergh P.M. van den, Douma J.C.H. & Hoekman J. (1999), Zedenzaken en verstandelijk gehandicapten.. Leiden: DSWO Press.boek
 • Terstegen C.M., Hoekman J. & Bergh P.M. van den (1998), Behandeling en begeleiding na seksueel misbruik.. onbekend: SW Orthopedagogiek.rapport
 • Goettsch W, Hurks H.M.H., Garssen J., Mommaas A.M., Slob W., Hoekman J., Pierik F., Roholl P.J.M. & van Loveren H. (1998), Comparative immunotoxicology of ultraviolet B exposure I. Effects of in vitro and in situ ultraviolet B exposure on the functional activity and morphology of Langerhans cells in the skin of different species, British Journal of Dermatology 139: 230-238.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bergh P.M. van den, Hoekman J. & Ploeg D.A. van der (1998), Dossieronderzoek seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke handicap.. onbekend: SW Orthopedagogiek.rapport
 • Terstegen C.M., Bergh P.M. van den, Hoekman J. & Post M. (1998), Evaluatie-onderzoek consultatieteam seksueel misbruik.. onbekend: SW Orthopedagogiek.rapport
 • Douma J.C.H., Bergh P.M. van den & Hoekman J. (1998), Verstandelijke handicap en seksueel misbruik.. Rotterdam: Lemniscaat.boek
 • Bergh P.M. van den, Hoekman J. & Ploeg D.A. van der (1997), Case File Research. Nature and Gravity of Sexual Abuse, and the Work Method of an Advisory Team., Napsac Bulletin 18: 16-20.artikel in een tijdschrift

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie