Universiteit Leiden

nl en

Joeri Vananroye

Gastmedewerker

Naam
Prof.dr. J.M.A. Vananroye
Telefoon
+31 71 527 1326
E-mail
j.m.a.vananroye@law.leidenuniv.nl

Prof. Joeri Vananroye is sinds 2018 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als gasthoogleraar/TPR-Wisselleerstoelhouder.

Meer informatie over Joeri Vananroye

Zie ook

Prof. Joeri Vananroye doceert handelsrecht, economische analyse van het recht en vennootschapsrecht aan de KU Leuven (België). Hij is coördinator van de optie bedrijfsstrategie in de master economie, recht en bedrijfskunde. In 2016 stichtte hij de blog Corporate Finance Lab. Hij adviseerde de Belgische Minister Van Justitie inzake de hervorming van het Belgische handelsrecht (die resulteerde in de afschaffing van het Wetboek van Koophandel van 1807). In 2017-2018 is hij ook gasthoogleraar aan de Rechtsfaculteit van Leiden in de context van de TPR-Wisselleerstoel.

Joeri Vananroye is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschapsrecht en lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Eerder in zijn carrière was hij houder van een beurs van de Belgian American Educational Foundation, houder van een aspirantenmandaat van het FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen) en onderzoeker aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht. Hij ontving de TPR-prijs, de APR-Prijs en de Albert Fettweis Prijs.

Daarnaast is hij advocaat aan de Balie van Brussel (Quinz), met als specialiteit handelszaken, corporate finance en insolventierecht. Hij was openingsredenaar op de formele opening van het gerechtelijk jaar in Brussel (Hof van Cassatie, 2011) en te Leuven (2016).

Dissertaties / oraties / hoofdpublicaties

 • Vananroye, J. (2011). Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van vermogensafscheiding en vermogensovergang. (Doctoral Thesis, KU Leuven)
 • Vananroye, J. (2015), Organisatierecht: werfbezoek aan een onvoltooide piramide (Inaugural oration, KU Leuven)
 • Vananroye, J. (2018), “Delven in de rijke groeve: aansprakelijkheid en insolventieprocedures”, in Vraagpunten op de grens van insolventierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Opstellen aangeboden aan Professor Eric Dirix, 2018.
 • Vananroye, J. (2013), “Father knows best: zijn dwingende regels omtrent het aantal leden in een vennootschap of een huwelijk verantwoord?”, TRV 2013, 54-74
 • Vananroye, J. (2011), “Strictly personal, not business: contractuele schade in de vennootschapssfeer. In: Liber amicorum Luc Weyts, 2011, Brussel, Larcier, 617-634
 • Vananroye, J. (2004),  "Toerekening aan rechtspersonen en andere organisaties", Liber amicorum Tijdschrift voor privaatrecht en Marcel Storme, 2004. 753-793

Talen

Nederlands, Engels en Frans.

Gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Quinz Of counsel
 • KU Leuven Professor Handelsrecht, economisch recht en economische analyse van het recht

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie