Universiteit Leiden

nl en

Jeannette den Ouden

Vakdidacticus Kennis van Godsdienst en Levensbeschouwing

Naam
Drs. J.A.J. den Ouden
Telefoon
+31 71 527 3858
E-mail
jouden@iclon.leidenuniv.nl

Jeannette den Ouden studeerde Nederlands, Literatuurwetenschap en Theologie. Als docente Nederlands werkte ze in het voortgezet onderwijs en als vakdidacticus Nederlands en Nederlands als Tweede Taal op de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Op de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht ontwikkelde zij trainingen op het gebied van onderwijs en begeleiding van docenten in het voortgezet en hoger onderwijs.

In haar huidige functie bij het Iclon is zij vakdidacticus Godsdienst/Levensbeschouwing, projectleider van het project Begeleiden van Startende Leraren en geeft zij trainingen op het gebied van didactiek en begeleiding van beginnenden en ervaren docenten. Zij werkt aan een onderzoek over de didactiek van docenten Levensbeschouwing en is mede-hoofdredacteur van Narthex, Tijdschrift voor Levensbeschouwing en Educatie.

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Lerarenopleiding

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.21

Contact

Vakdidacticus Kennis van Godsdienst en Levensbeschouwing

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Lerarenopleiding

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.21

Contact

Docent

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Lerarenopleiding

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.21

Contact

 • Davidsen M.A., Ouden J.A.J. den, Visser T. & Lammers M. (2017), Religie en levensbeschouwing: rationale voor een kerncurriculum vo, Narthex 17(1): 17-26.artikel in een tijdschrift
 • Ouden J.A.J. den & Davidsen M.A. (2017), Star Wars als bron van religie: Voorbeeld van een lessenserie in bovenbouw havo/vwo. Leiden, (Leiden University). [overig]overig
 • Davidsen M.A. & Ouden J.A.J. den (2017), Article series "Religiekunde in de lespraktijk" Redactielid Narthex .tijdschriftredactie
 • Ouden J.A.J. den & Wolk W.F.M. van der (2017), Begeleiden van startende leraren in de school: ontwerpen van inductietrajecten in professionele leergemeenschappen. In: Kennisbasis Lerarenopleiders. Samen in de school opleiden nr. Katern 4 Amsterdam: Velon. 119-120.boekdeel
 • Ouden J.A.J. den (2017), Levensbeschouwelijk balanceren. Hoe docenten kunnen bijdragen aan levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling, Narthex 17(2): 11-17.artikel in een tijdschrift
 • Davidsen M.A. & Ouden J.A.J. den (2016), Star Wars in het religieonderwijs: Religiekunde in de lespraktijk I, Narthex 16(2): 64-71.artikel in een tijdschrift
 • Ouden J.A.J. den & Janssen F.J.J.M (2016), How Religious Education Teachers Use Classroom Relationships to Advance the Worldview Identity Development of Their Students. In: Complexity in Education. From Horror to Passion. nr. II Rotterdam: Sense Publishers. 169-187.boekdeel
 • Davidsen M. & Ouden J.A.J. den (2016), Star Wars in het religieonderwijs, Narthex 16(3): 64-71.artikel in een tijdschrift
 • Want A. van der, Meirink J.A., Ouden J.A.J. den & Bruns M. (2015), De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4): 103-112.artikel in een tijdschrift
 • Want A.C. van der, Meirink, Ouden J.A.J. den & Bruns M. (2015), De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG, Tijdschrift voor Lerarenopleiders 36(4): 103-112.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Want A.C. van der, Meirink J.A. & Ouden J. den (2015), Een professionele leergemeenschap voor begeleiders van startende leraren: de basis voor de ontwikkeling van een inductieprogramma.'refereed' congresbijdrage
 • Ouden J. den (2015), Thriller als inspiratie voor spannende lessen. Antropoloog en docent Jeroen Windmeijer schreef Bekentenissen van Petrus, Narthex 15(4): 42-46.'refereed' artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden