Universiteit Leiden

nl en

Jasmina Mackic

Docent

Naam
J. Mackic LLM
Telefoon
+31 71 527 6444
E-mail
j.mackic@law.leidenuniv.nl

Jasmina Mačkić behaalde in 2008 haar master Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden en in 2009 de master Europees recht.

Meer informatie over Jasmina Mackic

Curriculum vitae

Tijdens haar studie heeft zij stage gelopen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit en bij de advocatenkantoren CMS Derks Star Bussmann en Sjöcrona van Stigt Advocaten. Ook heeft zij een tijdje gestudeerd aan Queen Mary and Westfield College in Londen. Na haar afstuderen was zij werkzaam als docente van het vak ‘European Convention on Human Rights’ voor het Europa Instituut en als jurist bij de Raad van State. 

Titel onderzoekHoe het onzichtbare te bewijzen? Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en kwetsbare groepen: op weg naar een adequaat bewijsstelsel in discriminatiezaken.

In 2010 ontving zij in het kader van het Mozaïek programma van het NWO een onderzoeksbeurs. Sinds januari 2011 is zij promovenda bij de afdeling Europees recht. Haar promotieonderzoek heeft betrekking op het bewijsstelsel voor het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in het kader van klachten over discriminatoire bejegening. Het voornaamste doel van het onderzoek is te achterhalen of het wenselijk en mogelijk is om de huidige bewijsregels voor het Hof te veranderen in zaken omtrent discriminatoir geweld. 

In het kader van haar onderzoek werkte Mačkić in 2012 gedurende twee maanden bij het ‘Roma Support Team’ van de Raad van Europa in Straatsburg. In 2013 is zij vijf maanden als ‘Visiting Research Scholar’ verbonden geweest aan de University of Michigan Law School in Ann Arbor.

Onderwijs

Nederlandstalig:

 • Inleiding Internationaal en Europees Recht (Bachelor I)
 • Inleiding Europees Recht (Bachelor I)
 • Bachelorscriptiebegeleiding

Engelstalig:  

 • European Convention on Human Rights (LL.C. course)
 • European Protection of Human Rights (LL.M. course)
 • Gastdocent gedurende de zomerschool "Law on the Bosphorus. Current Trends in Human Rights Law" (Istanbul Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid)

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.29

Contact

 • Mackic J. (12 mei 2014), Should the European Court of Human Rights recognise discriminatory violence against Roma?. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Mackic J. (2013), Chapter 3: Proving the Invisible: Addressing Evidentiary Issues in Cases of Presumed Discriminatory Abuse against Roma before the European Court of Human Rights through V.C. v. Slovakia. In: Goodwin M., Hert P. de (Red.) European Roma Integration Efforts – A Snapshot. Brussels: ASP.boekdeel
 • Mackic J., annotatie bij: EHRM 1 augustus 2013, nr. 11554/07, 7862/08, 56745/08, 61274/09, EHRC 2013,11.annotatie
 • Mackic J., annotatie bij: EHRM 25 juni 2013, nr. 6978/08, EHRC 2013,9.annotatie
 • Hendriks A.C. & Mackic J., annotatie bij: EHRM 8 november 2011, NJCM-Bulletin 2012; 59.annotatie
 • Mackic J., annotatie bij: EHRM 6 december 2011, EHRC 2012; 498-507.annotatie
 • Mackic J. (2012), [Bespreking van: Lambert Abdelgawad, E. (2011) Preventing and sanctioning hindrances to the right of individual petition before the European Court of Human Rights. Antwerpen: Intersentia Publishing], Common Market Law Review 49: 2056-2057.artikel in tijdschrift
 • Mackic J. (2012), Artikel 38 - Behandeling van de zaak. In: Gerards J.H., Heringa A.W., Janssen H.L., van der Velde J. (Red.) EVRM Rechtspraak & Commentaar. Den Haag: Sdu Uitgevers. 1-18.boekdeel
 • Mackic J., annotatie bij: EHRM 22 februari 2011, EHRC 2011; 840-873.annotatie

Geen relevante nevenwerkzaamheden