Universiteit Leiden

nl en

Jan de Heer

Gastmedewerker

Naam
Mr. R.J. de Heer
Telefoon
+31 71 527 7422
E-mail
r.j.de.heer@law.leidenuniv.nl

Jan de Heer studeerde Politicologie (BA) en Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de master Staats- en Bestuursrecht (2013; cum laude) aan de Universiteit Leiden. Sinds 2013 is Jan werkzaam als advocaat bij Loyens & Loeff. Hij maakt onderdeel uit van de praktijkgroep Mededinging & Overheid van Loyens & Loeff en richt zich op het bestuurs(proces)recht in brede zin, met een bijzondere interesse voor het economisch bestuursrecht (gereguleerde markten), handhavingskwesties en zaken op het grensvlak publiek-privaatrecht. Sinds januari 2014 is hij als gastdocent betrokken bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Jan de Heer

Nevenwerkzaamheden

  • Vereniging Rotterdams Juridisch Genootschap, Penningmeester/Secretaris
  • Annotator Jurisprudentie Gemeenten

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

  • Loyens & Loeff N.V. Advocaat

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie