Universiteit Leiden

nl en

Jacqueline Peter

Universitair docent

Naam
Mr.dr. J.A.J. Peter
Telefoon
+31 71 527 1332
E-mail
j.a.j.peter@law.leidenuniv.nl

Jacqueline Peter is sinds 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent Notarieel recht.

Meer informatie over Jacqueline Peter

Jacqueline Peter is sinds 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent Notarieel recht.

Na haar studie rechtsgeleerdheid in Leiden startte Jacqueline Peter  haar loopbaan als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarna werkte zij achtereenvolgens bij de Leidse Universiteit  als universitair docent burgerlijk recht  en bij de  Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), waar zij als juridisch adviseur deel uitmaakte van het Notarieel Juridisch Bureau. In 2007 promoveerde zij op het proefschrift ‘Levering van roerende zaken’.  

Talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C. 216

Contact

 • Peter J.A.J. (2017), Groene Serie Onrechtmatige Daad, onderwerpsgewijs commentaar, VI.1 Beroeps- en dienstenaansprakelijkheid algemeen. In: Peter J.A.J. (red.) Onrechtmatige Daad. Groene Serie Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Peter J.A.J. (2017), Groene Serie Zakelijke Rechten, commentaar Boek 5 Titel 6 (Erfdienstbaarheden). In: Velten A.A. van (red.) Zakelijke Rechten. Groene Serie Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Peter J.A.J. (2017), Reële executie van een veroordeling tot medewerking aan de inschrijving van een verjaring, JBN: juridische berichten voor het notariaat 2017(2): 11-13.artikel in een tijdschrift
 • Peter J.A.J. (2016), Groene Serie Vermogensrecht, commentaar bij art. 3:97 BW. In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer [lemma].overig
 • Peter J.A.J. (2015), De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder. Recensie dissertatie I. Visser Bespreking van: Visser I. (2013) De executoriale verkoop van onroerende zaken door de hypotheekhouder, 2015(1): 8-13.boekbespreking
 • Peter J.A.J. (2015), Groene Serie Vermogensrecht, commentaar bij art. 3:56 t/m 59 BW. In: Peter J.A.J. (red.) Vermogensrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer [lemma].overig
 • Peter J.A.J. (2015), Groene Serie Vermogensrecht, commentaar bij art. 3:84 lid 4 BW. In: Hijma J. (red.) Vermogensrecht. Groene Serie Deventer: Kluwer [lemma].overig
 • Peter J.A.J. (2010), Burenrecht. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) 40 jaar practicum. Rondom onroerend goed. Deventer: Kluwer. 70-74.boekdeel
 • Peter J.A.J. (2010), De overgangsregeling 'inschrijving in de openbare registers van netwerken', Vastgoedrecht 2010(4): 89-92.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Peter J.A.J. (2008), Eigendom en Mede-eigendom, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 681-698.artikel in een tijdschrift
 • Peter J.A.J. (14 juni 2007), Levering van roerende zaken (Dissertatie). Deventer: Kluwer. Promotor(en) en Copromotor(en):Hijma Jac.dissertatie
 • Peter J.A.J. (2007), Boekaankondiging, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2007(6729): 910-912.artikel in een tijdschrift
 • Peter J.A.J. (2007), Erfdienstbaarheden. In: Zakelijke rechten (losbladige; 27 bewerkte pag.)..boekdeel
 • Peter J.A.J. (2007), Rechtshandelingen. In: Vermogensrecht (losbladige; 13 bewerkte pag.)..boekdeel
 • Peter J.A.J. (2007), Rubriek 'Proefschrift: drie stellingen', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 910-912.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Peter J.A.J. (1999), Huwelijksvermogensrecht, 48(71): 3496-3497.artikel in een tijdschrift
 • Stichting Beroepsopleiding Notariaat Docent
 • Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB) Secretaris KNB projectgroep 'Modelreglement splitsing in appartementsrechten 2016'
 • Kluwer Deventer Auteur Groene Serie