Universiteit Leiden

nl en

Jacobiene Meirink

Universitair docent

Naam
Dr. J.A. Meirink
Telefoon
+31 71 527 6568
E-mail
meirink@iclon.leidenuniv.nl

Jacobiene Meirink doet onderzoek op het gebied van de professionele ontwikkeling van docenten.

Meer informatie over Jacobiene Meirink

Jacobiene Meirink studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden van 1998 tot 2002, en specialiseerde zich in onderwijskunde en leerproblemen. In 2007 promoveerde ze op het leren van docenten in de context van samenwerken in teams. Haar promotieonderzoek maakte deel uit van het PROO aandachtsgebied ‘Leren van docenten in de beroepspraktijk’, waarin het leren van docenten in verschillende leeromgevingen werd onderzocht. Momenteel is Jacobiene universitair docent bij het ICLON.

Huidig onderzoeksgebied: professionele ontwikkeling van docenten (in opleiding) met een focus op samenwerking tussen docenten en op professionele ruimte.

 

Universitair docent

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Lerarenopleiding

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.40

Contact

 • Zwart R., Louws M.L., Zuiker I., Meirink J.A., Want A.C. van der, Schaap H., Oolbekkink H., Leeferink H. & Meijer P. (2016), Achieving teacher professional agency in three professional development contexts (Lezing).overig
 • Want A.C. van der, Meirink & J.A. (2016), De opbrengsten van een Professionele leergemeenschap (PLG) met begeleiders van startende leraren.'refereed' congresbijdrage
 • Meirink J.M., Smit B., Admiraal W.F., Sligte H., Emmelot Y., Schenke W. & Buisman M. (2016), Het mes snijdt aan twee kanten? De mogelijke bijdrage van onderzoek aan de optimalisering van Professionele Leergemeenschappen in het VO. In: I. Placklé & W. Cools (red.) Professioneel leren in en door onderzoek. Brussel: VUB. 321-322.'refereed' congresbijdrage
 • Meirink J.A., Smit B., Admiraal W., Sligte H., Emmelot Y., Schenke W. & Buisman M. (2016), Het mes snijdt aan twee kanten? De mogelijke bijdrage van onderzoek aan de optimalisering van Professionele Leergemeenschappen in het VO.'refereed' congresbijdrage
 • Louws M.L., Meirink J.A., Veen K. van & Van Driel J.H. (2016), Waarom leraren willen leren bezien vanuit hun huidige professionel concerns.'non-refereed' congresbijdrage
 • Want A.C. van der & Meirink J.A. (2016), Facilitating Effective teacher learning: The facilitator in a PLC.'refereed' congresbijdrage
 • Stollman S.H.M., Meirink, J.A., Westenberg P.M. & Van Driel J.H. (2016), Bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van differentiatie: Een systematische literatuurreview. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam.'refereed' congresbijdrage
 • Sjoer E. & Meirink J.A. (2016), Understanding the complexity of teacher interaction in a teacher professional learning community, European Journal of Teacher Education 39(1): 110-125.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Want A.C. van der, Louws M., Meirink J.A. & Zwart R.C. (2016), Inrichten en benutten van professionele ruimte van leraren-in-opleiding in de school: een kwestie van geven en nemen?'refereed' congresbijdrage
 • Schaap H., Meirink J.A., Oolbekkink H., Meijer P., Leeferink H., Zwart R. & van der Want A.C. (2016), Het vergroten van professionele ruimte van docenten bij professionele leergemeenschappen, promotiebeurzen en onderwijstraineeships/Eerst de Klas.'refereed' congresbijdrage
 • Louws M.L., Meirink J.A., Veen K. van & Van Driel J.H. (2016), Exploring the relation between teachers’ perceptions of workplace conditions and their professional learning goals, Professional Development in Education .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Louws M.L, Meirink J.A., Veen K. van & Van Driel J.H. (2015), Cultural and structural workplace conditions in two Dutch secondary schools: a comparative case study.'refereed' congresbijdrage
 • Schenke W., Sligte H., Admiraal W.F., Buisman M., Emmelot Y., Meirink, J.A. & Smit B.H.J. (2015), Scan School als Professionele Leergemeenschap. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.boek
 • Want A.C. van der, Meirink J.A. & Ouden J. den (2015), Een professionele leergemeenschap voor begeleiders van startende leraren: de basis voor de ontwikkeling van een inductieprogramma.'refereed' congresbijdrage
 • Louws M.L., Meirink J.A., Veen K. van & Van Driel J.H. (2015), Teaching experience and teachers' learning preferences; what, how, and why teachers like to learn?'refereed' congresbijdrage
 • Stollman S.H.M, Meirink J.A., Westenberg P.M. & Van Driel J.H. (2015), Ondersteuning van talent(ontwikkeling) en motivatie: verschillen in docentkennis van differentiatie tijdens reguliere en talentlessen. Leiden.'refereed' congresbijdrage
 • Smit B.H.J., Meirink J.A. & Emmelot Y. (2015), Interventies in school ter bevordering van een school als professionele leergemeenschap.'refereed' congresbijdrage
 • Stollman S.H.M, Meirink J.A., Driel & J.H. van (2015), Differences in teachers' knowledge of differentiated instruction during regular and talent lessons.'refereed' congresbijdrage
 • Want A.C. van der, Meirink, Ouden J.A.J. den & Bruns M. (2015), De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG, Tijdschrift voor Lerarenopleiders 36(4): 103-112.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Louws M.L., Meirink J.A., Veen K. van & Van Driel J.H. (2015), Het hier en nu: In welke professionele werkfase bevindt een leraar zich?'refereed' congresbijdrage
 • Want A. van der, Meirink J.A., Ouden J.A.J. den & Bruns M. (2015), De PLG-begeleider en het begeleiden van een PLG Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 36(4): 103-112.artikel in een tijdschrift
 • Zwart R.C., Meirink J.A. & Veen K. van (2015), Analyzing Conversational Learning in Various Contexts of Teacher Collaboration.'refereed' congresbijdrage

Geen relevante nevenwerkzaamheden