Universiteit Leiden

nl en

Jack Verduyn Lunel

Promovendus

Naam
A.J.A. Verduyn Lunel
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.j.a.verduyn.lunel@hum.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Kunst en cultuurbeleid sinds de 2e WO'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Jack Verduyn Lunel

Eigenlijk nog steeds als een vervolg op de in 1939 verschenen dissertatie van Emanuel Boekman "Overheid en Kunst in Nederland", en met ook  Boekman's cijfermatige illustratie hoe traag en laag de prioritering voor de kunsten tot stand kwam, wil ik het naoorlogse kunstbeleid aan een kritische beschouwing onderwerpen. Mijn centrale vraag daarbij betreft de prioriteit van en binnen het kunstbeleid. En daarbij vooral de vraag of de geformuleerde prioriteiten overeenkomen met de in de politieke werkelijkheid te signaleren prioriteiten. Het gaat mij dus niet alleen om een beschrijving van het in de loop van de naoorlogse jaren tot stand gekomen beleid op het terrein van kunst en cultuur, maar ook om de mogelijke, en mijns inziens vermoedelijke, verschillen tussen wat daarover wordt geformuleerd en wat uit de beleidsmaatregelen zelf naar voren komt. 

Ik was tussen 2000 en 2014 directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en als zodanig ook lid/vicevoorzitter/voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten in Den Haag (waarin ook het Koninklijk Conservatorium). Daarvoor, vanaf 1990, directeur van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen (Amsterdam), en daaraan voorafgaand, vanaf 1986, wethouder van Jeugd, Sport, Recreatie & Cultuur en Media in Den Haag. Vanaf 1974 gemeenteraadslid in Den Haag. Een en ander gecombineerd met diverse bestuursfuncties, onder andere vicevoorzitter van Kunsten92. Ik studeerde oorspronkelijk Opbouwwerk aan de Sociale Academie en later Politicologie (Bestuurskunde) aan de Universiteit van Amsterdam.

Promovendus

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Academie der Kunsten

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie