Universiteit Leiden

nl en

Isabeth Mijnarends

Bijzonder Hoogleraar Jeugdstrafrecht

Naam
Prof.mr.dr. E.M. Mijnarends
Telefoon
+31 71 527 6438
E-mail
e.m.mijnarends@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. dr. Isabeth Mijnarends is sinds 2012 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als bijzonder hoogleraar Jeugdstrafrecht (FJR-Leerstoel).

Meer informatie over Isabeth Mijnarends

Achtergrond

Isabeth Mijnarends (1966) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Leiden. Na haar studie werkte zij eerst 8 maanden voor de Internationale NGO Defence for Children International in Israël waarna zij in Leiden begon als Aio (en later als UD) bij Personen-, Familie- en Jeugdrecht.

In 1995 won zij met een artikel in de liber amicorum van prof. mr. Miek de Langen over de berechting van Palestijnse minderjarige, de Clavareau Prijs van het LUF waarmee zij terugging naar Israël voor aanvullend onderzoek. Tevens heeft ze een aantal maanden observaties gedaan bij het Kinderrechten Comite van de VN in Genève.

In 1999 verdedigde zij haar proefschrift "Minderjarig maar minderwaardig, Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging". Hierna vertrok zij naar het Openbaar Ministerie waar zij in Den Haag haar opleiding als arrondissementsofficier genoot en in 2000 naar Utrecht vertrok om de jeugdportefeuille inhoud te geven. Sinds 2011 is zij coördinerend jongerenofficier Utrecht-Lelystad.

Nevenfuncties

Isabeth Mijnarends vervult een aantal nevenfuncties, alle op het terrein van het jeugdstrafrecht. Zo is zij lid van de OM-Commissie Jeugd en van het landelijk Platform Jeugdofficieren en heeft zij tal van commissies voorgezeten op dit onderwerp.

FJR-Leerstoel

Voor Isabeth Mijnarends moet met de vervulling van deze leerstoel een belangrijke ambitie worden vervuld, namelijk om meer interdisciplinair onderzoek te stimuleren met betrekking tot het jeugdstrafrecht (denk aan criminologie, pedagogiek en kinder- en jeugdpsychiatrie en psychologie) en is haar wens om de verbinding tussen de theorie en de praktijk en de daarbij behorende 'kruisbestuiving' energie en elan te geven.

Bijzonder Hoogleraar Jeugdstrafrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B333

Contact

Publicaties

  • PAO Docentschap
  • Openbaar Ministerie Midden Nederland Senior coördinerend jongeren officier van Justitie
  • SSR Docentschap voor rechters en officieren