Universiteit Leiden

nl en

Iris Wuisman

Hoogleraar Ondernemingsrecht

Naam
Prof.mr.drs. I.S. Wuisman
Telefoon
+31 71 527 8871
E-mail
i.s.wuisman@law.leidenuniv.nl

Prof. Iris Wuisman is sinds 1 september 2011 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Hoogleraar Ondernemingsrecht.

Meer informatie over Iris Wuisman

Iris Wuisman is per 1 september 2011 benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek richt zich op het algemene ondernemingsrecht meer specifiek op ondernemerschap en innovatieve rechtsvormen en rechtsvergelijkend ondernemingsrecht. Zij verzorgt onderwijs in verschillende vakken zoals international corporate law, ILS – Arbeid & Onderneming en postacademische specialisatieopleidingen.

Iris studeerde zowel bedrijfseconomie als rechten (cum laude) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en sports management aan de University of Technology Sydney tijdens haar uitwisseling in Australië. Met de afronding van haar twee volledige studies heeft Iris Wuisman een basis gelegd voor haar ambitie om verschillende disciplines zoveel als mogelijk te integreren.

Na haar afstuderen heeft Iris Wuisman zich bezig gehouden met het opzetten van een bedrijf gespecialiseerd in energiemanagement dat momenteel in verschillende landen opereert. Gedurende het ondernemerschap kreeg zij de mogelijkheid een proefschrift te schrijven over de introductie van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Nederland. Daarin bespreekt Iris Wuisman de wenselijkheid van deze rechtsvorm en de inpassing daarvan in het Nederlandse vennootschapsrecht. In haar proefschrift legt ze verbanden tussen maatschappelijke ontwikkelingen, economische overwegingen en de juridische kaders voor persoonlijke samenwerkingsverbanden. Iris Wuisman combineerde het schrijven van haar proefschrift uiteindelijk met haar functie als advocaat bij Stibbe te Amsterdam, waar zij werkzaam was op het gebied van capital markets, finance en corporate litigation. Zij is in februari 2011 in Rotterdam gepromoveerd op haar proefschrift ‘Een Nederlands personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid: wenselijk?’ (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht nr. 81. Deventer: Kluwer 2011).

Professor Wuisman houdt zich bezig met het algemene ondernemingsrecht waarbij rechtsvergelijking en het Europese vennootschapsrecht een belangrijke rol innemen. Zij heeft met name interesse in de wijze waarop het ondernemerschap het beste gefaciliteerd kan worden met innovatieve passende rechtsvormen. Daarbij heeft zij aandacht voor ontwikkelingen zoals digitalisering, automatisering, informalisering en individualisering en de invloed op het ondernemerschap en daarmee het ondernemingsrecht. Dit heeft zij onder andere aan de orde gesteld in haar oratie getiteld: ‘Ondernemingsrecht en de i-samenleving: mind the gap take the next step’ (2013). Momenteel richt haar onderzoek zich op de (potentiele) invloed van blockchain op samenwerking en toekomstige ondernemingsstructuren. Daarnaast doet zij onderzoek naar alternative business structures  in de advocatuur. In aanvulling op de (flex)BV en de personenvennootschappen, houdt zij zich bezig  met de coöperatie en buitenlandse rechtsvormen. Zij is daarnaast samen met Prof. Jan Adriaanse projectleider geweest van het INSOL Europe onderzoeksproject naar Principles and Guidelines for Insolvency Office Holders en heeft samen met Rogier Wolf een bijdrage geleverd aan het bestuurdersaansprakelijkheidsproject van het European Centre of Tort and Insurance Law (ECTIL) gevestigd in Wenen, dat najaar 2017 wordt gepubliceerd.

Iris Wuisman is afdelingsvoorzitter van de afdeling Ondernemingsrecht van het Instituut voor Privaatrecht waar Ondernemingsrecht, Insolventierecht en Intellectueel Eigendomsrecht deel van uitmaken. Verder is zij redactielid van de Geschriften vanwege de Vereniging van Corporate Litigation en is daarnaast bestuurslid van diezelfde vereniging. Daarnaast is zij bestuurslid van de Stichting Harry Honée fonds en de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Iris is als docent verbonden aan de specialisatieopleiding Vennootschap & Ondernemingsrecht van de Grotius Academie te Nijmegen en is verantwoordelijk voor verschillende postacademische cursussen op het gebied van het Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden.

Hoogleraar Ondernemingsrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.34

Contact

  • Stichting Harry Honée Fonds Bestuurslid
  • Wolters Kluwer Redactielid van het tijdschrift Ondernemingsrecht
  • Law Firm School Bestuurslid
  • Wolters Kluwer Redactielid van het Jaarboek Corporate Governance
  • Stichting Grotius Academie Doceren aan de specialisatieopleiding Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.