Universiteit Leiden

nl en

Iris van Ooijen

Onderzoeker

Naam
Dr. I. van Ooijen
Telefoon
+31 71 527 5209
E-mail
i.van.ooijen@law.leidenuniv.nl

Drs. Iris van Ooijen (1988) is sinds september 2016 verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen als onderzoeker (postdoc) experimentele psychologie.

Meer informatie over Iris van Ooijen

Drs. Iris van Ooijen (1988) is sinds september 2016 verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen als onderzoeker (postdoc) experimentele psychologie. Haar onderzoek richt zich op disclosures met betrekking tot online data collectie van consumenten. De inhoud en vorm  van deze disclosures worden in toenemende mate gereguleerd door middel van wetgeving en richtlijnen. Er is echter weinig bekend over factoren die de verwerking van informatie in disclosures beïnvloeden. Wat motiveert gebruikers bijvoorbeeld om disclosures te lezen? Hoe wordt verwerking van informatie beïnvloed door de manier waarop informatie gepresenteerd wordt (framing), en hoe beïnvloedt dit privacy-gerelateerd gedrag (e.g., kennis, attitudes, en acceptatie van voorwaarden)? Door middel van empirisch onderzoek richt Van Ooijen zich op de factoren die de (in)effectiviteit van disclosures beïnvloeden, en hoe deze factoren bijdragen aan informed consent en privacy gerelateerd gedrag.

Van Ooijen is geïnteresseerd in informatieverwerking door consumenten, en het (beslissings)gedrag dat daar uit voorkomt. Zij behaalde haar Research Master Behavioural Science aan de Radboud Universiteit, Nijmegen, waar zij tevens de Bachelor Sociale Psychologie behaalde. In 2016 rondde zij haar proefschrift af aan de Universiteit van Amsterdam, over effecten van subtiele verpakkingscues op consumentengedrag. Met haar proefschrift toonde zij aan dat subtiele verpakkingscues, zoals vorm en kleur, perceptie van producteigenschappen beïnvloeden. De centrale invalshoek in haar proefschrift is de notie dat consumenten beslissingen maken met een beperkte rationaliteit (‘bounded rationality’) en hun gedrag hierdoor baseren op heuristieken en vooroordelen. In haar huidige onderzoek past zij deze notie toe op zowel de inhoud als de vorm van privacy disclosures.

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.08

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden