Universiteit Leiden

nl en

Iris van Ooijen

Onderzoeker

Naam
Dr. I. van Ooijen
Telefoon
+31 71 527 5209
E-mail
i.van.ooijen@law.leidenuniv.nl

Dr. Iris van Ooijen is sinds september 2016 verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen als postdoc onderzoeker information processing and decision-making.

“Ik houd mij bezig met hoe individuen – en consumenten in het bijzonder – informatie verwerken en hoe dat vervolgens hun beslisgedrag beïnvloedt. Mensen vormen zich dagelijks allerlei indrukken van de wereld om zich heen. Vaak zijn deze indrukken echter niet het resultaat van bewuste en rationele verwerking van informatie. Veel vaker vormen individuen zich een indruk op basis van selectieve, heuristische informatieverwerking. Ik onderzoek hoe beslisgedrag op basis van deze informatieverwerking tot stand komt, en hoe beslisgedrag kan worden beïnvloed. Hoe beïnvloedt de manier waarop informatie gepresenteerd wordt hoe consumenten informatie verwerken en beslissingen nemen? Hoe beïnvloeden product en website design attitudes en aankoopbeslissingen? Hoe beïnvloeden standaard keuze-instellingen (“defaults”) informatieverwerking en beslisgedrag? Ik ben geïnteresseerd in de vraag hoe informatie gepresenteerd zou moeten worden om te zorgen dat consumenten beter geïnformeerde keuzes kunnen maken. Ik onderzoek dit soort vragen door middel van experimenteel empirisch gedragsonderzoek.”

Meer informatie over Iris van Ooijen

Dr. Iris van Ooijen is sinds september 2016 verbonden aan de Afdeling Bedrijfswetenschappen als postdoc onderzoeker information processing and decision-making.

Van Ooijen is geïnteresseerd in informatieverwerking door consumenten, en het (beslis)gedrag dat daar uit voorkomt. Zij rondde de opleiding Sociale Psychologie af en behaalde haar Research Master Behavioural Science aan de Radboud Universiteit, Nijmegen (2012). In 2016 rondde zij haar proefschrift af aan de Universiteit van Amsterdam, over effecten van subtiele verpakkingscues op consumentengedrag. Met haar proefschrift toonde zij aan dat subtiele verpakkingscues, zoals vorm en kleur, perceptie van producteigenschappen beïnvloeden. De centrale invalshoek in haar proefschrift is de notie dat consumenten beslissingen maken met een beperkte rationaliteit (‘bounded rationality’) en hun gedrag hierdoor baseren op heuristieken en vooroordelen. In haar huidige onderzoek past zij deze notie toe op zowel de inhoud als de vorm van informatie met betrekking tot online privacy en dataverzameling. Een voorbeeld is het onderzoeken van de manier waarop opties voor privacy instellingen (“defaults”) worden gepresenteerd aan consumenten en hoe dit het door hen vrijgeven van data beïnvloedt.

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Rapenburg 38
2300 RA Leiden
Kamernummer 102

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie