Universiteit Leiden

nl en

Iris Haanappel-van der Burg

Universitair Docent

Naam
Mr.dr. I.A. Haanappel-van der Burg
Telefoon
+31 71 527 7073
E-mail
i.a.haanappel@law.leidenuniv.nl

Iris A. Haanappel-van der Burg heeft haar studie Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden in 1996 afgerond. Aansluitend is zij dertien jaar als advocaat werkzaam geweest. Eerst twee jaar in de algemene praktijk (Berntsen Mulder Advocaten), om zich vervolgens te specialiseren in het arbeidsrecht (Andersen Legal, Van Riessen Advocaten, AKD en Philips).

In 2015 promoveerde Iris Haanappel aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift 'Grensoverschrijdende overgang van onderneming vanuit rechtsvergelijkend en conflictenrechtelijk perspectief'. Met de richtlijn overgang van onderneming als uitgangspunt is geïnventariseerd hoe deze is geïmplementeerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Door middel van een rechtsvergelijking is onderzocht of er significante verschillen bestaan tussen voornoemde nationale implementatiewetgevingen en welke problemen daardoor zouden kunnen ontstaan bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming. Daarnaast is onderzocht welk recht van toepassing is op een grensoverschrijdende overgang van onderneming aan de hand van de richtlijn overgang van onderneming, de Rome I-Verordening en de manier waarop in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland de vraag naar het toepasselijke recht wordt beantwoord. Omdat uit deze rechtsvergelijking blijkt dat het conflictenrecht inconsistent is en zelfstandig voor problemen zorgt, is een alternatief voor het huidige systeem ontwikkeld.

Daarnaast is Iris Haanappel annotator bij Sdu Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en redacteur van de Kluwer Losbladige Arbeidsovereenkomst (Rome I-Verordening).

Universitair Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.51

Contact

Publicaties

  • Gerechtshof Amsterdam Raadsheer-plaatsvervanger
  • Stichting Levenbachinstituut Bestuurslid (penningmeester)
  • Wolters Kluwer Redacteur Losbladige Arbeidsovereenkomst (Rome I-Verordening)
  • Sdu Annotator Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR)