Universiteit Leiden

nl en

Ingrid Leijten

Universitair docent

Naam
Dr. A.E.M. Leijten LLM
Telefoon
+31 71 527 7398
E-mail
a.e.m.leijten@law.leidenuniv.nl

Dr. Ingrid Leijten, LL.M. is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Ingrid Leijten

Leiden Law Blog

Curriculum vitae

Dr. Ingrid Leijten LLM MA is als universitair docent verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Zij studeerde Political Science en Rechtsgeleerdheid in Leiden en New York. In 2009 rondde zij haar Masterstudies in Political Science (cum laude) en Staats- en Bestuursrecht (cum laude) in Leiden af. In 2010 behaalde zij haar LL.M.-diploma (Harlan Fiske Stone Scholar) aan Columbia Law School in New York.

In 2015 rondde Ingrid Leijten haar promotieonderzoek op het terrein van fundamentele rechten af. Dit onderzoek was gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en begeleid door promotor Professor Janneke Gerards (Universiteit Utrecht). Leijten is auteur van Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, een monografie die in 2018 is gepubliceerd bij Cambridge University Press. Zij was gastonderzoeker bij het Max Planck Institute for comparative Public Law and International Law in Heidelberg, het Human Rights Centre van de Universiteit Gent, en aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Leijten is toegelaten als attorney-at-law tot de New Yorkse balie en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam. Ook is zij redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten.

Onderzoek

Lijst met publicaties 

Het onderzoek van Ingrid Leijten betreft de bescherming van fundamentele rechten op internationaal, Europees, nationaal en lokaal niveau, met een bijzondere focus op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen (EVRM) en de bescherming van sociale rechten. Gefascineerd door de internationalisering en constitutionalisering van publiekrecht, onderzoekt zij de rol van rechten in relatie tot het werk van de verschillende overheidsmachten.

In haar monografie Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights (CUP 2018) onderzoekt Ingrid Leijten de bescherming van sociale rechten onder het EVRM. Het boek bevat een vergelijkende studie van kernrechtbescherming op nationaal, constitutioneel, en internationaal niveau en bespreekt onderwerpen als sociale zekerheid en milieubescherming als mensenrecht en minimumbescherming voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Voor meer informatie over het boek, zie de website van CUP. Momenteel maakt Leijten onderdeel uit van de redactie van een interdisciplinair boek over het sociaal minimum (te verschijnen bij Hart Publishing).

Andere projecten betreffen fundamentele-rechten-interpretatie en –argumentatie; proportionaliteitstoetsing en alternatieven; de wetgever en het bestuur als beschermers van fundamentele rechten; sociale zekerheid en eigendomsrechten, en de relatie tussen supranationale en nationale grondrechtenbescherming. Leijten’s werk verscheen in, onder meer, het Human Rights Law Review, het German Law Journal, en het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, en tevens in verschillende bundels, zoals Shaping Rights (CUP 2014). Zij publiceert regelmatig annotaties en blog posts, waarin zij recente uitspraken en andere ontwikkelingen met betrekking tot fundamentele rechten bespreekt. Naast in de vorm van publicaties, presenteert Ingrid Leijten haar werk regelmatig op (internationale) conferenties, seminars en workshops, alsmede aan rechters en overheidsinstanties.

Onderwijs

Ingrid Leijten verzorgt onderwijs in verschillende vakken op Bacherlor-, Master- en Advanced-LLM-niveau. Dit zijn onder andere Beginselen van de democratische rechtsstaat (BAI); Constitutionele Vraagstukken in Europese Context (MA); European Human Rights Law (Adv. LLM); Human Rights Conceptions in a Pluralist World (Adv. LLM), en Privatissimum European and International Human Rights Law (Adv. LLM). Daarnaast begeleidt zij Bachelor- Master- en Advanced-LLM-scripties over onderwerpen die raken aan haar onderzoek.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.08

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie