Universiteit Leiden

nl en

Ingrid Gussen-Benthem

Medewerker

Naam
I.W.M. Gussen-Benthem
Telefoon
+31 71 527 3361
E-mail
ingrid.gussen@plato.leidenuniv.nl

Kort CV
Ingrid Gussen werkt als onderwijskundig onderzoeker/ontwikkelaar bij PLATO. Zij studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Leiden. Ingrid heeft ervaring in het ontwikkelen van onderwijs en het ontwikkelen en uitvoeren van evaluaties. Zij is betrokken (geweest) bij verschillende Europese projecten waarin evaluatie het centrale thema is.

Recente projecten

  • De Leidse Monitor, waarin sinds het schooljaar 2006-2007 jaarlijks de resultaten van o.a. VVE, gezinsgerichte programma's en basisonderwijs gemonitord worden met behulp van een exportknop en een versleutelapplicatie ter bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken kinderen en hun ouders.
  • Aqueduct, een Europees project rond erfgoedonderwijs. In dit project worden richtlijnen en criteria ontwikkeld om te beoordelen hoe in erfgoededucatie de competenties leren leren, sociale competenties, gevoel voor initiatief en ondernemerschap, culturele bewustwording en expressie ingebed kunnen worden. Er worden goede praktijkvoorbeelden verzameld, pilotprojecten en landelijke trainingen ontwikkeld en een conferentie georganiseerd.
  • Een opvattingenonderzoek naar de haalbaarheid van inclusief onderwijs i.s.m. Fontys OSO voor het samenwerkingsverband WSNS Bladel.

 

Publicaties

  • Gussen, I. & J.A. van van Lakerveld (2009). Beschrijving van de resultaten van een opvattingenonderzoek naar de haalbaarheid van inclusief onderwijs (2009). In: Lakerveld, J. van en M. den Otter (red.) (2009).  Pespectief op inclusief: vruchten van praktijkonderzoek. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.
  • Gussen, I, & Van der Haar, S. (2008). Begeleiding van duale studenten. In: Wijngaarden, P. van. (red.).  Over de brug. Discours over werken, onderzoeken en leren in het duaal  wetenschappelijk onderwijs. Rotterdam: Performa.
  • Co-auteur van een publicatie waarin activiteiten op het gebied van docentprofessionalisering t.a.v. de inzet van elektronische leeromgevingen in het hoger onderwijs in kaart gebracht zijn (SURF Educatie ).
  • Screening en beschrijving van preventieprojecten in het onderwijs voor twee edities van de Communities That Care-gids 'Veelbelovend en Effectief' van het NIZW.

Medewerker

  • PLATO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A15

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie