Universiteit Leiden

nl en

Ingeborg Tönis

Medewerker

Naam
Drs. I.C.M. Tönis
Telefoon
+31 71 527 3429
E-mail
tonis@plato.leidenuniv.nl

Ingeborg Tönis is onderwijskundige en gecertificeerd NOVO consultant (consultant Nascholing en Organisatie-ontwikkeling Voor het Onderwijs).

De rode draad in haar werk als senior onderwijskundige bij PLATO is leren en opleiden. Hoe kunnen leerprocessen het beste worden vormgegeven (rekening houdend met de doelgroep, de mogelijkheden en ontwikkelingen in de context)? Deze vraag boeit haar steeds weer, in elk project. Motivatie, feedback en feed forward, passende opdrachten en toetsen, blended learning, een veilige en inspirerende leeromgeving, zijn enkele concrete thema’s in haar werk. Op dit terrein adviseert Ingeborg, geeft zij trainingen en workshops, ontwikkelt zij materialen en voert zij onderzoek uit. Dat doet zij in verschillende werkvelden, voor verschillende organisaties en graag samen met andere professionals en deskundigen.

Enkele voorbeelden van projecten:

  • Opzetten, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van bij- en nascholing voor (opleiders van) jeugdartsen.
  • Adviseren over onderwijskundige aspecten van de TNO opleiding tot jeugdarts KNMG, zoals curriculumontwikkeling, toetsbeleid, en digitale leeromgeving. 
  • Onderwijskundige ontwikkeling van diverse (onderdelen van) interventies voor HALT: o.a. leeropdrachten, afdoening schoolverzuim, maatregel sport en gedrag (voor jeugdige voetballers die zich misdragen op en rond het voetbalveld).
  • Diverse projecten over de preventie en aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (o.a. voor Regionale Bureaus Leerplicht, Regionale Meld- en Coördinatie Centra Voortijdig Schoolverlaten en INGRADO).
  • Onderzoek naar een leven lang leren van JGZ-professionals en de mogelijkheden van een digitaal portfolio daarbij (i.s.m. TNO).
  • Diverse (evaluatie)onderzoeken voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van justitie, op het terrein van: gebiedsgebonden politiewerk, doelrealisatie internetconsultatie, de arbeidsmarkt voor cybersecurity professionals, gedragscodeontwikkeling, interventies voor jeugdige veelplegers.

Ingeborg was/is onderwijskundig lid van diverse examencommissies, o.a. van de TNO Opleiding tot Jeugdarts KNMG, het Centraal Examensinstituut Complementaire Zorg (CECZ) en de Stichting Dranken, Examinering en Normering (SDEN).

Publicaties (v.a. 2010):

Tönis, I., Iyer, V. & Keijsers, J. (2017). Hoe bewegen JGZ-professionals van nazorg naar voorzorg? NPHF Nieuwsbrief 31 oktober 2017.

Lakerveld, J.A. van, Gussen, I.W.M., Stoutjesdijk, F.D., Tönis, I.C.M. & de Zoete, J. (2017). Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden Politiewerk, een verkenning. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Broek, S.D., Kats, E., Lakerveld, J.A. Van, Stoutjesdijk, F.D. & Tönis, I.C.M. (2016). Doelrealisatie Internetconsultatie. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lakerveld, J.A. van, Broek, S.D., Buiskool B.J., Grijpstra, D.H., Gussen, I, Tönis, I.C.M. & Zonneveld, C.A.J.M. (2015). Arbeidsmarkt voor Cybersecurity Professionals. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Altelaar, L., Jansen, M. & Tönis, I. (2014).Verbeterplan Horizon Park College. Rapportage voor de Inspectie van het Onderwijs. Alphen aan den Rijn: Park College.

Oudendammer F. & Tönis, I. (2012). Toetsbeleidsplan Medische Informatiekunde. Amsterdam: Onderwijssupport AMC/UvA.

Oudendammer F. & Tönis, I. (2012). Tools voor het maken van toetsen. Amsterdam: Onderwijssupport AMC/UvA.

Tönis, I.C.M., Smit, H., Zoete, J.S. de, Brabander, C.J. de & Lakerveld, J.A. van (2010). To Behave or not to Behave? Een evaluatieonderzoek naar het gedragsprogramma 'Zo gaat dat hier: Behave!' voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Leiden: Universiteit Leiden, Platform opleiding, onderwijs en organisatie (PLATO), WODC.

Dekker, M., Lakerveld, J.A. Van & Tönis, I. (2010). RMC-regio’s verkennen hun koers. Rapportage van een verkennend onderzoek. Den Haag: Ingrado.

Weerd, G, de., Lips, F., Tönis, I. & Woude, A. van der. (2010) Peers of Romeo & Julia in de klas. In: Vonk, jaargang 40 nr. 2.

Medewerker

  • PLATO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A13

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie