Universiteit Leiden

nl en

Ineke van der Meule

Pre-PhD kandidaat

Naam
Mr.drs. C.M.A. van der Meule
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
c.m.a.van.der.meule@fgga.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: 'Functie en rol vaste strategische adviescollege en hun relaties met regering, parlement en georganiseerde belangenvertegenwoordiging'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Pre-PhD kandidaat

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden