Universiteit Leiden

nl en

Ineke van der Meule

Pre-PhD kandidaat

Naam
Mr.drs. C.M.A. van der Meule
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
c.m.a.van.der.meule@fgga.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: 'Functie en rol vaste strategische adviescollege en hun relaties met regering, parlement en georganiseerde belangenvertegenwoordiging'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Pre-PhD kandidaat

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Centrum Regionale Kennisontwikkeling

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden