Universiteit Leiden

nl en

Hieronymus Eikenboom

Hoogleraar Inwendige Geneeskunde

Naam
Prof.dr. H.C.J. Eikenboom
Telefoon
+31 71 526 4906
E-mail
h.c.j.eikenboom@lumc.nl

Jeroen C.J. Eikenboom is hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Hemostase en Trombose. Hij is geregistreerd internist-hematoloog en vasculair geneeskundige. Hij is werkzaam bij de hoofdafdeling interne geneeskunde waar hij afdelingshoofd is van de subafdeling Trombose en Hemostase.

Meer informatie over Hieronymus Eikenboom

Jeroen C.J. Eikenboom is hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Hemostase en Trombose. Hij is geregistreerd internist-hematoloog en vasculair geneeskundige. Hij is werkzaam bij de hoofdafdeling interne geneeskunde waar hij afdelingshoofd is van de subafdeling Trombose en Hemostase.

Bloedingsziekten

Bloed moet vloeibaar blijven binnen de intacte bloedvaten om circulatie te waarborgen. Zodra er echter een vaatwandbeschadiging optreedt, moet het bloed zeer snel stollen. Deze delicate balans noemen we de trombo-hemorragische balans. Afwijkingen in deze balans kunnen enerzijds leiden tot overmatig bloeden en anderzijds tot verhoogde tromboseneiging. Door patiëntgebonden en fundamenteel onderzoek op het gebied van bloedingsziekten probeert Eikenboom het inzicht in de pathofysiologie van bloedingsziekten te verbeteren. Bloedingsrisico’s vormen een multidisciplinair probleem waar diverse afdelingen mee te maken hebben, zoals de interne geneeskunde, de kindergeneeskunde, de gynaecologie, en de heelkundige specialismen. Samenwerking en cohesie tussen deze specialismen bij wetenschappelijk onderzoek naar en behandeling van bloedingsneiging is van groot belang.

Het onderzoek van Eikenboom richt zich vooral op de moleculaire genetica van de ziekte van von Willebrand, de genotype-fenotype associaties bij de ziekte van von Willebrand, en de biochemische en celbiologische aspecten van de synthese, opslag, secretie en klaring van de von Willebrand factor. Naast deze pathofysiologische studies werkt hij ook aan de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve behandelingen voor de ziekte van von Willebrand en trombose.

Wetenschappelijke carrière

Jeroen Eikenboom behaalde zijn artsexamen in 1988 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij promoveerde in 1994 op het proefschrift "The inheritance of von Willebrand disease". Hij volgde zijn opleiding tot internist in het Leids Universitair Medisch Centrum en werd in 2001 geregistreerd als internist. Daarna heeft hij zich verder gespecialiseerd als hematoloog en later als vasculair geneeskundige. In 2008-2009 werkte hij kortdurend bij het Life Sciences Institute van de Universiteit van de Michigan Medical School in Ann Arbor, Michigan, VS. Hij werd in 2011 benoemd tot hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Hemostase en Trombose. De titel van zijn oratie luidde “De hemostase (inte)graal”.

Jeroen Eikenboom is lid en voorzitter geweest van de Scientific Subcommittee on von Willebrand factor van de Scientific and Standardization Committee (SSC) van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH) van 1999 tot 2013. Hij is wetenschappelijk redacteur van het tijdschrift HemaSphere. Hij is voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Hemofilie Behandelaars (NVHB). Verder is hij lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Trombosestichting Nederland (TSN). 

Hoogleraar Inwendige Geneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Interne Geneeskunde
  • A.I.G. algemeen

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C7-Q

Contact

Publicaties

  • European Hematology Association Associate Editor van tijdschrift HemaSphere
  • Nederlandse Vereniging van Hemofiliebehandelaars Voorzitter
  • Zorginstituut Nederland Horizonscan Geneesmiddelen, werkgroep cardiovasculaire aandoeningen
  • Trombosestischting Nederland Wetenschappelijk Adviesraad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.