Universiteit Leiden

nl en

Hetty ten Oever

Promovendus/gastmedewerker

Naam
H.A. ten Oever
Telefoon
+31 71 527 1326
E-mail
h.a.ten.oever@law.leidenuniv.nl

Hetty ten Oever is sinds 1 november 2011 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als promovenda en docent.

Meer informatie over Hetty ten Oever

Achtergrond 

Hetty ten Oever (1985) voltooide zowel de bachelors Rechtsgeleerdheid als Notarieel recht in Leiden (beiden  cum laude), gevolgd door de masters Notarieel recht ( cum laude) en Encyclopedie en Filosofie van het Recht. In de masterfase studeerde zij een half jaar aan Stellenbosch University in Zuid-Afrika. Naast haar studie is Hetty onder andere werkzaam bij Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn en als buitengriffier bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage.

Onderzoek

Titel onderzoek: De contractuele rechtsverhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders (de zorginkoopovereenkomst).

Hetty werkt aan een proefschrift over de contractuele rechtsverhouding tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. De gezondheidszorg is een van de terreinen waar de afgelopen pakweg twintig jaar de marktwerking gestimuleerd is. Marktwerking tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zou moeten bijdragen aan doelmatige, kwalitatief goede en betaalbare zorg. Verzekeraars en zorgaanbieders sluiten zorginkoopcontracten over de door de zorgaanbieder aan verzekerden te leveren zorg, de kwaliteitseisen waaraan die zorg moet voldoen en de door de verzekeraar aan de zorgaanbieder te betalen prijs. Daarbij geldt als uitgangspunt het beginsel van contractvrijheid. Als zij een geschil hebben kunnen zij zich wenden tot de civiele rechter en zich bedienen van privaatrechtelijke remedies. Met hun handelen is naast hun wederzijdse belangen echter tevens het belang van patiënten en het publieke belang gemoeid. Op welke wijze werken regels die ertoe strekken de (grond)rechten van de patiënt te verwezenlijken, het publieke belang van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg te waarborgen en ongeoorloofde mededinging te beperken door in de contractuele rechtsverhouding tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders? Leidt de instrumentele toepassing van het contractenrecht in deze rechtsverhouding tot bijzondere contractenrechtelijke regels?

Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op zorginkoopovereenkomsten met betrekking tot zorg die onder de dekking van de Zorgverzekeringswet valt.

Overige activiteiten

Hetty is redacteur van het BW-krant jaarboek (BWKJ) en werkzaam als buitengriffier bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage.  

Promovendus/gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.