Universiteit Leiden

nl en

Henk Snijders

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. H.J. Snijders
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
h.j.snijders@law.leidenuniv.nl

H.J. Snijders is sinds 1 oktober 1992 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Henk Snijders

Persoonlijke website

algemeen

Henk Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Hij was vanaf oktober 1992 tot augustus 2016 gewoon hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde Nederlands recht te Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992). 

specifieke functies binnen de universiteit

Binnen de universiteit vervult Snijders afgezien van zijn normale onderwijs- en onderzoekwerkzaamheden functies zoals die van voorzitter van het Institute of Anglo-American Law, beschermheer en bestuurslid van Mordenate College alsmede beschermheer van JFV Grotius, de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie en Suum cuique. 

overige functies

Snijders is ook o.m. annotator van de Nederlandse Jurisprudentie, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk, redacteur van de losbladige editie Burgerlijke Rechtsvordering, redacteur van de Studiereeks burgerlijk recht en van de reeks Civiel Proces & Praktijk. Hij is lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. Voorts is hij raadsheer-plv in het Gerechtshof te Arnhem, rechter-plv in de Rechtbank te Den Haag, vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group II on Arbitration and Conciliation), arbiter (o.m. NAI, ICC, UNCITRAL en ad hoc), voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut,  voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering en president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland. 

vroegere functies

Eerder was Snijders o.m. lid van de Commissie selectie leden van de Rechterlijke Macht, mede-concipiënt van de beroepsopleiding voor de advocatuur (onderdeel Burgerlijk procesrecht), commissaris bij de Zilveren Kruis Groep en bestuurslid/ vice-voorzitter van de Vereniging Achmea. 

publicaties

De publicaties van Snijders betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding.

terzijde

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij (soms per fiets). 

 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B245

Contact

 • Snijders H.J. (2017), Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie, Tijdschrift voor Arbitrage 2017(1): 1-6.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2016), BITs, MITs, TTIP en IDR, Tijdschrift voor Arbitrage 2016(1): 1-9.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2015), Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen, Tijdschrift voor Arbitrage 2015(1): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2015), Bewijsvermoedens nader beschouwd. Mede in het licht van de actuele discussie over vergoeding van mijnbouwschade, Nederlands Juristenblad (38): 2664-2672.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2015), Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet. In: Snijders H.J., Meijer G.J. (red.) Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?. Nederlandse Vereniging voor Procesrecht nr. 30. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 9-40.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 17 januari 2014, nr. 13/01926, NJ 2015,9; 797-805.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 21 februari 2014, nr. 13/02185, NJ 2015,10; 931-952.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 21 maart 2014, nr. 12/05258, NJ 2015,18; 1841-1859.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 maart 2014, nr. 13/01510, NJ 2015,34/35; 3667-3686.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 28 maart 2014, nr. 13/04530, NJ 2015,34/35; 3686-3709.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 27 mei 2014, nr. 12/04368, NJ 2015,34/35; 3797-3810.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 26 september 2014, nr. 13/04679, NJ 2015,36; 3854-3953.annotatie
 • Snijders H.J. 20 september 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 september 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. 21 juni 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 juni 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. 26 april 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. 8 februari 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. (2014), Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015), Tijdschrift voor Arbitrage 2014(2): 49-51.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan, Tijdschrift voor Arbitrage 2014(1): 1-5.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), Naschrift, Nederlands Juristenblad 89(34): 2370-2371.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten, Nederlands Juristenblad 89(24): 1606-1609.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom juridische uitgevers. 307-315.boekdeel
 • Snijders H.J. (2014), Beschikking in weerwil van een beslag, een kritische analyse van de rechtspraak over de blokkeringsregel. In: Beekhoven van den Boezem F.E.J., Bergervoet G., Verstijlen F. (Red.) Groninger zekerheid: liber amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 351-363.boekdeel
 • Snijders H.J. (2014), New Developments in National Rules for ex Officio Raising of Points of Community Law by National Courts. In: Hartkamp A.S., Keus L., Kortemann J.S., C.H. Sieburgh C.H., Wissink M. (Red.) The Influence of EU Law on National Private Law Serie Onderneming en Recht nr. 81. Deventer: Kluwer. 95-116.boekdeel
 • Knigge M.W., Leyenhorst M.C. van & Snijders H.J. (2014), Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht 2001-2013, Tijdschrift voor Privaatrecht 51(2): 903-951.artikel in tijdschrift
 • Hijma J. & Snijders H.J. (2013), Redactielid TPR.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. 7 december 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J 9 november 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 8 februari 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 13 juli 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 16 december 2011, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 9 december 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 21 oktober 2011, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 23 september 2011, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. (2013), Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht, Tijdschrift voor Arbitrage 2013(3): 91-101.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2013), Onvoorziene omstandigheden na uitvoering of expiratie van contract; verjaring en rechtsverwerking. In: Snijders H.J., De Tavernier P. (Red.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht: Algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 95-104.boekdeel
 • Snijders H.J. (2013), Overdracht, een rustig maar nog steeds interessant bezit, Tijdschrift voor Privaatrecht 50(2): 1177-1187.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2012), Goederenrecht, vijfde druk. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2012), Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992, Ars Aequi(9): 771-778.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2012), Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights. In: Castermans C.A., Jansen K.J.O., e.a. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances.. Deventer: Kluwer. 29-40.boekdeel
 • Snijders H.J. (2012), Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst, Tijdschrift voor Arbitrage(1): 1-8.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2012), Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited, Tijdschrift voor Arbitrage(4): 140-154.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2012), Arbitrage en derden nader beschouwd. In: Flamée M., Lambrecht P. (red.) Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten (Hommage à Guy Keutgen. Pour son action de promotion de l'arbitrage.).. Brussel: Bruylant uitgevers. 529-547.boekdeel
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (2012), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, elfde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Snijders H.J. (2012), Privaatrecht: is dat 'leuk' en wat doe je er later mee?. In: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, bijlage Kluwer Collegebundel 2012-2013.. Deventer: Kluwer. 36-38.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 25 juni 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 8 juli 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 juli 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 juli 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 september 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 28 januari 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 mei 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 mei 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 mei 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 25 maart 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J. (2012), Prof. mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012), Tijdschrift voor Arbitrage 2012(5): 257-260.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2011), Nederlands arbitragerecht. Een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv (vierde druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2011), Nederlands burgerlijk procesrecht (vijfde druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2011), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2011), Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken(1): 3-7.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2011), Verandering van cassatierechtspraak, Tijdschrift voor civiele rechtspleging (3): 81-88.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2011), UNCITRAL Arbitration Rules stevig gereviseerd, Tijdschrift voor Arbitrage(1): 1-9.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 januari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 januari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 26 februari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 26 februari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 23 april 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Assignment of debts under Netherlands law. In: Setiawan R., Satiro J. (red.) Penjelasan Hukum tentang cessie.. Jakarta: National Legal Reform Program. 27-38.boekdeel
 • Snijders H.J. (2010), Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law. In: Suharnoko, Muljadi K. (red.) Penjelasan Hukum tentang eksekusi gadai saham.. Jakarta: National Legal Reform Program. 19-27.boekdeel
 • Snijders H.J. (2010), Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(141, 6863): 809-814.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2010), Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 141(6864): 840-846.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2010), Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband, Tijdschrift voor Arbitrage(1): 1-4.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2010), Bij de beesten af (redactioneel), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 27(5): 153-155.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 26 juni 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 juli 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 6 februari 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 maart 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 juni 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 maart 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 april 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 juli 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 oktober 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 september 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 september 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 6 november 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 december 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Netherlands Law of Property. In: Snijders H.J., Hijma J. (red.) The Netherlands new civil code.. Jakarta: National Legal Reform Program. 17-60.boekdeel
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Woord vooraf. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O, Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis.. Deventer: Kluwer. V-IX.boekdeel
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Snijders H.J. (2009), Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad(1197): 1554-1559.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6761): 541-552.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6779): 981-982.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien. In: Boone I. (Red.) In Clare luce, Liber amicorum Hubert Bocken. Brugge: Die Keure. 507-518.boekdeel
 • Snijders H.J. (2009), Aanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6781): 22-25.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht(6): 205-205.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Andermaal de vraag naar ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (van Europees recht), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie(6823): 998-1001.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht(10): 364-370.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (Red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 269-280.boekdeel
 • Snijders H.J. (2009), Interpretation of National Rules for ex officio Raising of Points of Community Law by National Courts. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (Red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier European Law Publishers. 133-156.boekdeel
 • Snijders H.J. (2009), Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten, Tijdschrift voor Arbitrage(1): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. & Wendels A. (2009), Civiel appel (vierde druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. & Schilfgaarde P. van, annotatie bij: HR 11 september 2009, NJ 2009 (NJ 2009, 565).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 januari 2009, NJ 2009 (NJ 2009, 562).annotatie
 • Snijders H.J. & Stein P.A., annotatie bij: HR 28 november 2008, NJ 2009 (NJ 2009, 486).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 november 2008, NJ 2009 (NJ 2009, 477).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 oktober 2008, NJ 2009 (NJ 2009, 476).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 13 juni 2008, NJ 2009 (NJ 2009, 105).annotatie
 • Snijders H.J. & Maeijer J.J.M., annotatie bij: HR 20 juni 2008, NJ 2009 (NJ 2009, 21).annotatie
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2008), Overdracht en derdenbescherming, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 698-705.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2008), Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008: 381-381.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2008), Onverschuldigde betaling door de derde-beslagene andermaal, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2008), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008(6761): 541-552.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snijders H.J. (2008), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008(6779): 981-982.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snijders H.J. (2008), Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid, Tijdschrift voor Arbitrage 2008: 1-7.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 14 maart 2008, NJ 2008; 4505-4533 (NJ 2008, 466).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 21 september 2007, NJ 2008; 5632-5659 (NJ 2008, 547).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 25 april 2008, NJ 2008; 5742-5762 (NJ 2008, 553).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 7 december 2007, NJ 2008; 5762-5774 (NJ 2008, 554).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 april 2007, NJ 2008; 363-374 (NJ 2008, 42).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 27 april 2007, NJ 2008; 1161-1183 (NJ 2008, 121).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 4 mei 2007, NJ 2008; 1309-1325 (NJ 2008, 141).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2007, NJ 2008; 1325-1340 (NJ 2008, 142).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 15 juni 2007, NJ 2008; 1455-1464 (NJ 2008, 153).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2008; 1464-1474 (NJ 2008, 154).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2007, NJ 2008; 1664-1684 (NJ 2008, 177).annotatie
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (2008), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur (voorwoord). In: Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Den Haag: Boom.boekdeel
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (Red.) (2008), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Den Haag: Boom.boekredactie
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2007), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2007), Goederenrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2007), Nederlands Arbitragerecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2007), Uitleg van rechterlijke uitspraken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie: 431-444.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snijders H.J. (2007), Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions. In: Foëx B., Thévenoz L., Bazinas S.V. (Red.) Réforme des sûretés mobilières / Reforming Secured Transactions. Genève/Zürich/Bâle: Schulthes. 113-124.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), Privacy of Contract. In: Ziegler K.S. (Red.) Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy. Oregon: Hart Publishers. 105-116.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter. In: Hartkamp A.S., Sieburg C.H., Keus L.A.D. (Red.) De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deventer: Kluwer. 79-96.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving. In: Chao-Duivis M.A.B. (Red.) Honderd jaar van Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht. 195-225.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), 2006 was een gedenkwaardig jaar, Tijdschrift voor Arbitrage: 1-2.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2007), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2007), Van massaschades naar massaprocedures. In: Berg N. van den, Henkemans R. (Red.) Massaclaims, class actions op z'n Nederlands. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 5-8.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), The Culture of the Dutch Civil Code. In: Wang L.M., Wang W.G. (Red.) Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law. Beijing: CUPL/Joyal. 93-104.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), The Dutch Property Law. In: Wang L.M., Wang W.G. (Red.) Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law. Beijing: CUPL/Joyal. 105-166.congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 september 2005, NJ 2007; 1393-1405 (NJ 2007, 140).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 23 december 2005, NJ 2007; 1660-1670 (NJ 2007, 162).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 maart 2007, NJ 2007; 6384-6394 (NJ 2007, 637).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 maart 2006, NJ 2007; 6005-6010 (NJ 2007, 594).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 7 april 2006, NJ 2007; 6010-6019 (NJ 2007, 595).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 november 2006, NJ 2007; 5721-5738 (NJ 2007, 561).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 15 september 2006, NJ 2007; 5531-5539 (NJ 2007, 538).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 november 2006, NJ 2007; 5539-5556 (NJ 2007, 539).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 november 2006, NJ 2007; 5556-5569 (NJ 2007, 540).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 juni 2006, NJ 2007; 5212-5223 (NJ 2007, 501).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 juni 2006, NJ 2007; 4890-4904 (NJ 2007, 462).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 januari 2007, NJ 2007; 1-13 (NJ 2007, 450).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 juni 2006, NJ 2007; 5089-5104 (NJ 2007, 483).annotatie
 • Snijders H.J., Zippro E.J. & Drobnig U (2006), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. In: Drobnig U., Snijders H.J., Zippro E.J. (Red.) Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. München: Sellier. European Law Publishers. 3-13.congresbijdrage
 • Snijders H.J., Drobnig U. & Zippro E.J. (Red.) (2006), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. München: Sellier. European Law Publishers.boekredactie
 • Snijders H.J. (2006), Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 403-403.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2006), Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 223-228.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snijders H.J. (2006), Post Nannini, Tijdschrift voor Arbitrage: 1-2.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2006), Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU.. In: Brinkhof J.J., Cock Buning M. de, Hondius E.H. (Red.) Contracteren internationaal: opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn afscheid als leerstoelhouder in het burgerlijk recht. Den Haag: Boom juridische Uitgevers. 339-350.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2006), Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables.. In: Drobnig U., Snijders H.J., Zippro E.J. (Red.) Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. Munchen: Sellier European Law Publishers. 153-164.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2006), Civil Procedure. In: Chorus J.M.J. (Red.) Introduction to Dutch Law, fourth revised edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 241-268.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 september 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 28).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 8 juli 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 72).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 september 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 200).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 september 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 201).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 oktober 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 202).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 november 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 215).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 november 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 216).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 november 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 228).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 december 2004, NJ 2006 (2006, 229).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 januari 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 310).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 18 februari 2005, NJ 2006 (2006, 324).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 maart 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 362).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 18 maart 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 431).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 1 april 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 377).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 april 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 502).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 april 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 457).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 mei 2005, NJ 2006 (NJ 2006, 598).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 235).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 190).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 222).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 maart 2005, NJ 2005 (NJ 2005, 224).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 235).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 246).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 14 mei 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 247).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 1 november 2002, NJ 2005 (NJ 2005, 281).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 juni 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 282).annotatie
 • Snijders H.J. (2005), Hoofdstukken 4-5. In: Snijders H.J. (Red.) Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. 55-125.boekdeel
 • Snijders H.J. (2005), Hoofdstuk 9. In: Snijders H.J. (Red.) Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. 187-193.boekdeel
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (Red.) (2005), Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (2005), Pathologische geschilbeslechtingsclausules. In: Flach R.J.C., e.a. (Red.) Amice (bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers o.r.v. R.J.C. Flach e.a.). Deventer: Kluwer. 315-319.boekdeel
 • Snijders H.J. (2005), Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage: 1-3.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2005), Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, Special, Tijdschrift voor Arbitrage: 1-9.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2005), Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiële zekerheidsovereenkomsten., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 91.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2005), Bijwerking en aanvulling van modellen inzake boeken 3, 6, 7 en 7A BW plus boek 4 Rv. In: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig werk, 175 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 oktober 2004, NJ 2006 (2006, 203).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 september 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 223, ()).annotatie
 • Snijders H.J., NJ 2005 (NJ 2005, 256).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 januari 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 191, ()).annotatie
 • Hijma Jac., Brunner C.J.H., Snijders H.J. & Spier J. (Red.) (2004), Serie Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 13 september 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 18; Uiterlinden/Van Zijp c.s.).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 augustus 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 47; "Herengracht 179-197" e.a./S.).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 4 oktober 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 149; Lagerwaard c.s./Overes q.q.).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 januari 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 280; ABN AMRO/Teisman).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 januari 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 281; Oryx/Van Eesteren).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 mei 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 291; De Jong/Lasschuit q.q.).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 januari 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 384; IMS/Modsaf-IR).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 juni 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 569; Waterschappen/Milieutech).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 oktober 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 557; Ontvanger/Heemhorst).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 oktober 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 558; Kollöffel/Haan).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 juli 2003, NJ 2004 (NJ 2004, 570; Van Kaam/Kantorengemeenschap Ebbensplaats en De Jonge).annotatie
 • Snijders H.J. (2004), Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage 1: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage, Tijdschrift voor Arbitrage 2: 80-82.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende verjaring, Redactioneel, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1: 1-1.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 7: 298-305.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Liber Amoricum T.P.R. en Marcel Storme, TPR 1: 601-622.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?, Bouwrecht 3: 181-186.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law, International Journal of Dispute Resolution 1: 51-52.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), They have a dream....een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging. In: Hendrikse M.L., Jongbloed A.W. (Red.) De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. 19-46.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2004), Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken. In: Ingelse P., e.a. (Red.) Commentaren op fundamentele herbezinning. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 9-24.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2004), Rechtsmodellen. In: Modellen voor de rechtspraktijk (170 bewerkte pagina's en ca. 14 nieuwe pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 december 2003, NJ 2005 (NJ 2005, 181, ()).annotatie
 • Hijma Jac., Snijders H.J. & Beenders D. (Red.) (2003), TPR 2003-1, Overzicht van rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden 1997-2001. Antwerpen: E. Story-Scientia.boekredactie
 • Snijders H.J. & Weatherill S. (2003), E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perpectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag/London/New York: Kluwer Law International.boek
 • Snijders H.J., Drobnig U & Sagel-Grande H.I. (2003), Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden.. Munchen: European Law Publishers.boek
 • Snijders H.J. & Wendels A. (2003), Civiel appel.. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Snijders H.J. (2003), Nederlands Arbitragerecht, een artikelgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv.. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2003), De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?. In: Berg M.A.M.C. van den (Red.) Aangenomen werk.. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 335-339.boekdeel
 • Snijders H.J. (2003), Alternatieven voor civielrechtelijk appel.. In: Happé R.H. (Red.) Hoger beroep in de steigers.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 203-213.boekdeel
 • Snijders H.J. (2003), losbladig werk (195 bewerkte pagina's). In: Modellen voor de rechtspraktijk. (losbladig).boekdeel
 • Snijders H.J. (2003), Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 173-173.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2003), De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid), jurist en werk.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Snijders H.J. (2003), "They have a dream".... een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging., NJB: 1696-1707.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2003), Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6539: 530-532.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2003), Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU)schop., Tijdschrift voor Arbitrage: 1-3.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 maart 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 149).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 256).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 311).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 342).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 343).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 1 maart 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 355).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 357).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Ben. GH 7 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 426).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ.EG 18 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 481).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Ben.GH 24 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 588).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ.EG 12 december 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 600).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Ben.GH 25 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 675).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 28 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 676).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 14 juni 2002, NJ 2003 (NJ 2003, 689).annotatie
 • Snijders H.J. (26 november 2002), Bevoegdheid, ontvankelijkheid en partijcomplicaties in appel (Lezing). Oegstgeest.overig
 • Snijders H.J. (27 maart 2002), Devolutieve werking en art. 25 Rv (Lezing). Zutphen.overig
 • Snijders H.J. (7 maart 2002), Bevoegdheid, ontvankelijkheid en partijcomplicaties in appel (Lezing). Zutphen.overig
 • Snijders H.J. (13 februari 2002), Sportarbitrage (Lezing). Amsterdam.overig
 • Snijders H.J. (24 januari 2002), Mediation: De toekomst? (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (8 januari 2002), Loop met de tijd van het recht (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (2002), Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated, Ars Aequi 51(7/8): 483-498.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), Proces en (rechts)belang in civilibus, van Jeffrey naar de mediatie. In: Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Kalkman-Bogerd L.E., Kezel E. de, Pel M., Wiel B.T.M. van der (Red.) Recht(er) en belang, BW-krantjaarboek 17. Deventer: Kluwer. 9-26.congresbijdrage
 • Snijders H.J., Ynzonides M. & Meijer G.J. (2002), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2002), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2002), Modellen vermogensrecht, bindend advies, arbitrage en mediatie. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, supplement nr. 200. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2002), We moeten eens ophouden met aansturen totdat wij erbij neervallen, Nederlands Juristenblad 77(15): 756-757.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), Burgerlijk Procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Snijders H.J., Gerretsen R.B., Rueb A.S. (Red.) Burgerlijk Procesrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 55-193.boekdeel
 • Snijders H.J. (2002), De dienstverlener van het burgerlijk recht gereorganiseerd, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19(2): 55-55.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), Noot bij Federatie Nederlandse Expediteursorganisatie (FENEX) arbitraal vonnis, Tijdschrift voor Arbitrage (4): 144-145.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut. In: Snijders H.J., Meijer G.J. (Red.) Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage. Deventer: Gouda Quint. 71-126.boekdeel
 • Snijders H.J. (2002), Legal Abstracts. Leiden: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2002), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2002), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. & Wackie Eijsten P.A. (2002), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. [overig]overig
 • Snijders H.J., Rutgers G.R. & Vranken J.B.M. (2002), Serie Civiele procespraktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. [overig]overig
 • Snijders H.J., Brunner C.J.H., Hijma Jac. & Spier J. (2002), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2002), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 12 januari 2001, NJ 2002; 246-249 (NJ 2002, 31, 32, 33, 34).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 22 december 2000, NJ 2002; 255-255 (NJ 2002, 35).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 12 januari 2001, NJ 2002; 2587-2590 (NJ 2002, 371).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 2 februari 2001, NJ 2002; 2593-2594 (NJ 2002, 372).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 2 februari 2001, NJ 2002; 2654-2658 (NJ 2002, 379).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 maart 2001, NJ 2002; 2666-2668 (NJ 2002, 380).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 april 2001, NJ 2002; 2702-2705 (NJ 2002, 383 & 384).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 april 2001, NJ 2002; 2713-2715 (NJ 2002, 385).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 april 2001, NJ 2002; 2786-2787 (NJ 2002, 391).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 april 2001, NJ 2002; 2794-2795 (NJ 2002, 392).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 16 november 2001, NJ 2002; 2873-2874 (NJ 2002, 400).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 16 november 2001, NJ 2002; 2884-2885 (NJ 2002, 401).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 november 2001, NJ 2002; 3041-3043 (NJ 2002, 419).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 12 januari 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 371; Koren q.q. / Tekstra q.q.).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 februari 2001, NJ 2002 (NJ 2002, 379; S / Vonk).annotatie
 • Snijders H.J. (14 juni 2001), Arbitrage (Lezing). Rotterdam.overig
 • Snijders H.J. (6 juni 2001), Bürgschaft (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (2001), SSR-cursus: Hoger beroep in civiele zaken. Zutphen: SSR. [overig]overig
 • Snijders H.J. (16 mei 2001), E-commerce (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (25 april 2001), Arbitrage: actualiteiten, gevaren en voordelen (Lezing). Hilversum.overig
 • Snijders H.J. (3 april 2001), Arbitration Law for the Baltic States (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (30 januari 2001), Juiste uitspraak van Hoge Raad in zaak werknemersoptie. Het Financiële Dagblad: 9-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Snijders H.J. (19 januari 2001), Rond de arbitrage (Lezing). Leiden.overig
 • Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. & Drobnig U (Red.) (2001), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien Meijers-reeks nr. 36. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boekredactie
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2001), Goederenrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2001), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2001), Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6444): 433-440.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6445): 457-461.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Naschrift bij "Het bereiken van een geadresseerde per e-mail, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6453): 681-681.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., Wesseling-Van Gent E.M. & Ynzonides M. (2001), Open brief aan Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering Nieuw Burgerlijk Procesrecht, Advocatenblad 2001(21): 818-820.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Etiquette, nettiquette en ....arbitraquette, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., Wesseling-Van Gent E.M. & Ynzonides M. (2001), Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals, Nederlands Juristenblad (43): 2113-2114.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage, Elsa Magazine 1(2): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken, Tijdschrift voor Privaatrecht 38(1): 221-231.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Burgerlijk Wetboek. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, suppl. nr. 191, 71 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Burgerlijk Wetboek. In: Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, 37 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In: Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, suppl. nr. 188, 31 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter?. In: Bolhuis L. (Red.) Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2002. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 307-310.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2001), Des relations personelles importantes: internetbanden met indivuele belanghebbenden bij algemeen-belangacties en groepsacties. In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (Red.) It ain't necessarily so, In: Meijers-reeks, nr. 38 nr. 38. Deventer: Kluwer. 501-510.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2001), Rechterlijk samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (Red.) Rechterlijke samenwerking, In: Meijers-reeks, nr. 34 nr. 34. Deventer: Gouda Quint. 15-31.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2001), Losbladige modellen voor de rechtspraktijk: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J., Cate J.W. ten & Hondius E.M. (2001), Losbladige Vademecums Burgerlijk Procesrecht. Arnhem: Gouda Quint. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2001), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2001), Legal Abstracts. Leiden: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2001), Kreditsicherheiten an Mobilien: Rechtslage und neue Entwicklungen in den Niederlanden. In: Drobnig U., Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. (Red.) Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 75-100.boekdeel
 • Snijders H.J. & Wackie Eysten P.A. (2001), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. [overig]overig
 • Snijders H.J., Rutgers G.R. & Vranken J.B.M. (2001), Serie Civiele procespraktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. [overig]overig
 • Brunner C.J.H., Hijma Jac., Snijders H.J. & Spier J. (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (7 december 2000), Rechterlijke samenwerking in het burgerlijk recht (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 10 november 2000, NJ 2001; 2236-2237 (NJ 2001, 301, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (5 oktober 2000), Overheidsaanprakelijkheid (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 juni 2000, NJ 2001; 2900-2902 (NJ 2001, 389, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 26 mei 2000, NJ 2001; 2889-2891 (NJ 2001, , ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 19 mei 2000, NJ 2000 (NJ 2000, 603, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 19 mei 2000, NJ 2001; 3046-3048 (NJ 2001, 407, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 7 april 2000, NJ 2000 (NJ 2000, 602, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 24 maart 2000, NJ 2000 (NJ 2000, 601, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 25 februari 2000, NJ 2000 (NJ 2000, 509, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 25 februari 2000, NJ 2000 (NJ 2000, 509, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2000, NJ 2000 (NJ 2000, 496, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (2000), Nederlands arbitragerecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2000), Verdeling van een gemeenschap en vaststelling op grond van een vaststellingsovereenkomst, een mandje fruit als oogst van interne rechtsvergelijking. In: Yin-Yang (Van Mourikbundel). Deventer: Kluwer. 345-358.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2000), Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van 'De Hoge Raad op de hei', Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 185-190.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.v.z. Boek 3 BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2000), Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.v.z. Boek 3, 7 en 7A BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2000), Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel, Tijdschrift voor Arbitrage: 1.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Competentie en appellabiliteit, partij-complicaties resp. devolutieve werking en art. 48 Rv (Lezing).overig
 • Snijders H.J. (2000), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Losbladige Vademeca burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Algemeen deel). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (2000), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (2000), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2000), Heeft de mediator verschoningsrecht, Tijdschrift voor Arbitrage: 8-9.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6425: 853-856.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Verklaringen voor (privaat)recht in de rekestprocedure, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht: 410-412.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel, Tijdschrift voor Arbitrage: 147-151.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 24 december 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 428, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 24 december 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 495, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 17 december 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 427, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (1 november 1999), Competentie en apellabiliteit, partij-complicaties resp. devolutieve werking en art. 48 Rv (Lezing).overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 221, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ-EG 1 juni 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 339, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ-EG 1 juni 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 340, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 28 mei 1999, NJ 1999 (NJ 1999, 693 + 694, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Benelux Gerechtshof 25 mei 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 14, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Benelux Gerechtshof 25 mei 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 13, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 23 april 1999, NJ 2000 (NJ 2000, 30, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 22 januari 1999, NJ 1999 (NJ 1999, 715, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (1999), Civiel appel. Deventer: Tjeenk Willink.boek
 • Snijders H.J. (1999), Commentaar op boek IV (Arbitrage). In: Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (1999), Rechtsmiddelen in het algemeen. In: Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint.boekdeel
 • Snijders H.J. (1999), Maten van dwingend recht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 153-167.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1999), De titel van art. 3:84 lid 2 BW. In: 'Van Beheersing', Goederenrechtelijke beschouwingen. Deventer: Gouda Quint. 163-170.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1999), Een assertieve vooruitblik. In: 'Assertief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser'. Leiden. 7-13.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1999), Beantwoording Rechtsvraag (273) Privaatrecht: Een pand van stand, Ars Aequi: 488-492.artikel in tijdschrift
 • Snijders H.J. (1999), Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. Boek 3 BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (1999), Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. boek 3, 7 en 7A BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (1999), Promoveren, nu en niet later. In: Juridische beroepengids 1999. Den Haag: Jurist & Werk. 147-152.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1999), Codification of Netherlands Civil Law in practice. Jakarta, Indonesië. [overig]overig
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Losbladige Vademeca burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (algemeen deel). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1999), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (1999), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (1998), Uitvoerige oppositie: diss. mw. mr. Annelies Wylleman over handelingsbekwaamheid in materieel en formeel Belgisch, Duits, Frans en Nederlans recht. RU Gent. [overig]overig
 • Snijders H.J. (1 december 1998), Enkele aspecten van rechtsvinding en rechtspleging (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 9 november 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 413, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (28 september 1998), Inleiding Kort geding en art. 50 TRIPS-Verdrag in het licht van HvJ-EG (Hermes/FHT) (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (17 juni 1998), Algemene Inleiding Trust (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (17 juni 1998), Inleiding cursus Trust en Verhaal (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ-EG 16 juni 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 240, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 15 mei 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 569, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 15 mei 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 672 + 673, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 1 mei 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 563, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Uitvoerige oppositie: diss. mw. mr. W.A. Jacobs, ADR en consument. RU Utrecht. [overig]overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: HOge Raad 6 maart 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 562, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 februari 1998 21 februari 1998, NJ 1998 (Noot bij HR 18 oktober 1996 (S/Gem. Eindhoven), NJ 1998, 3 en HR 21 februari 1997 (S/Gem. Ridderkerk), NJ 1998, 4).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 februari 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 561, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 februari 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 560, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 februari 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 478, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 februari 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 479, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 januari 1998, NJ 1999 (NJ 1999, 477, ()).annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Burgerlijk procesrecht. Den Haag: NOvA. 55-113.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Burgerlijk procesrecht. Den Haag: NOvA. 171-177.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), De titel van art. 3:84 lid 2 BW. In: Van Beheering. Deventer: Gouda Quint. 163-170.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Een pand van stand (Rechtsvraag 273), Ars Aequi: 789-790.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Snijders H.J. (1998), Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut, ondereel A.2.1. In: Vademecum Arbitrage en Bindend advies. Deventer: Gouda Quint. ca 270.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 december 1996, NJ 1998 (Noot bij HR 4 oktober 1996 (Ten Have/Bosman), NJ 1998, 440; HR 4 oktober 1996 (Goosen/Goosen), NJ 1998, 45 en HR 3 december 1996 (Stecom/Roerink), NJ 1998, 46).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 25 oktober 1996, NJ 1998 (NJ 1998, 16; Transvemij/Graphe).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 november 1996, NJ 1998 (NJ 1998, 17; Warnas/Metler).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 28 februari 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 218; Staat/Meijer).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 maart 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 206; Benetton/Eco en Bulova en NJ 1998, 207; Eco/Benetton ).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 4 april 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 220; Van Schaick/Verboom).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 april 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 236; Verbeeck/ABN AMRO).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 mei 1997, NJ 1998 (Caransa/Luske).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 12 januari 1996, NJ 1998 (NJ 1998, 295 en Benelux Gerechtshof 12 mei 1997, NJ 1998, 296; Bevier/Martens).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 mei 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 381; Elink Schuurman q.q./Van Gastel q.q. en /Van de Laar q.q.).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 juni 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 328; Schelhaas/Delta Lloyd).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 12 september 1997, NJ 1998 (NJ 1998, 345; O/K enK/O en NJ 1998, 346; V/Van der A ).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 mei 1997, NTBR 1998 (NJ 1997, 544 (Beelen en Arkema/ACN en Joldersma)).annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (1998), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht.tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Modellen voor de Rechtspraktijk (losbladig). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Burgerlijke Rechtsvordering (losbladig). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Vademeca burgerlijk procesrecht (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Vademecum burgerlijk procesrecht (Algemeen Deel) (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies) (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (1998), Goederenrechtelijke modellen t.z.v. Boek 3 BW. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. ca. 145.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Verbintenisrechtelijke modellen t.z.v. Boek 3, 7 en 7A BW. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. ca. 26.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Misleidende reklame spookt in de droogste luier en trappistenbrood. In: Symposiumbundel Misleidende reclame van Nemo Plus. 1.boekdeel
 • Snijders H.J. (Red.) (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. Den Haag: NOvA.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 1997, NJ 1999 (NJ 1999, 399, ()).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 maart 1997, NJ 1998 (noot bij HR 21 maart 1997 (Meijer/OTM v.h. Schenker)).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: EHRM 18 maart 1997, NJ 1998 (noot bij EHRM 18 maart 1997 (Mantovanelli/France)).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 14 februari 1997, NJ 1998 (noot bij HR 14 februari 1997 (Mannaerts q.q./Van Rhienen)).annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 januari 1997, NJ 1998 (noot bij HR 3 januari 1997 (PBS/Diepgrond c.s.)).annotatie
 • Nederlands Arbitrage Instituut voorzitter Raad van Advies en Toezicht
 • Div. advocatenkantoren Particulier juridisch adviseur
 • Gerechtshof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Annotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Deventer, Boom Den Haag (Hoofd)redacteur van diverse vakpublicaties
 • Kluwer Deventer, Kluwer Law International, Sellier Publishers, München e.a. (Hoofd)redacteur van diverse wetenschappelijke publicaties
 • O.m. bij het Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam, ICC en ad hoc. Arbiter
 • Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger
 • Sociaal Economische Raad Voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • Staat der Nederlanden Vertegenwoordiger van Nederland in de United Commission on International Trade Law
 • Wolters Kluwer Holding Nederland BV (president-)commissaris