Universiteit Leiden

nl en

Henk Snijders

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

Naam
Prof.mr. H.J. Snijders
Telefoon
+31 71 527 7400
E-mail
h.j.snijders@law.leidenuniv.nl

H.J. Snijders is sinds 1 oktober 1992 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Henk Snijders

Persoonlijke website

algemeen

Henk Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Hij was vanaf oktober 1992 tot augustus 2016 gewoon hoogleraar Burgerlijk recht en sedert september 2007 tevens gewoon hoogleraar Burgerlijk procesrecht te Leiden. Snijders studeerde Nederlands recht te Leiden (1969-1973), schreef daar als wetenschappelijk onderzoeker het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1973-1978) en werd vervolgens advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984) resp. hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992). 

specifieke functies binnen de universiteit

Binnen de universiteit vervult Snijders afgezien van zijn normale onderwijs- en onderzoekwerkzaamheden functies zoals die van voorzitter van het Institute of Anglo-American Law, beschermheer en bestuurslid van Mordenate College alsmede beschermheer van JFV Grotius, de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie en Suum cuique. 

overige functies

Snijders is ook o.m. annotator van de Nederlandse Jurisprudentie, hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk, redacteur van de losbladige editie Burgerlijke Rechtsvordering, redacteur van de Studiereeks burgerlijk recht en van de reeks Civiel Proces & Praktijk. Hij is lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht. Voorts is hij raadsheer-plv in het Gerechtshof te Arnhem, rechter-plv in de Rechtbank te Den Haag, vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group II on Arbitration and Conciliation), arbiter (o.m. NAI, ICC, UNCITRAL en ad hoc), voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut,  voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering en president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland. 

vroegere functies

Eerder was Snijders o.m. lid van de Commissie selectie leden van de Rechterlijke Macht, mede-concipiënt van de beroepsopleiding voor de advocatuur (onderdeel Burgerlijk procesrecht), commissaris bij de Zilveren Kruis Groep en bestuurslid/ vice-voorzitter van de Vereniging Achmea. 

publicaties

De publicaties van Snijders betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding.

terzijde

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij (soms per fiets). 

 

Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C. 203

Contact

 • Snijders H.J. (2017), Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie, Tijdschrift voor Arbitrage 2017(1): 1-6.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2016), BITs, MITs, TTIP en IDR, Tijdschrift voor Arbitrage 2016(1): 1-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 26 september 2014, nr. 13/04679, NJ 2015,36; 3854-3953.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 21 maart 2014, nr. 12/05258, NJ 2015,18; 1841-1859.annotatie
 • Snijders H.J. (2015), Bewijsvermoedens nader beschouwd. Mede in het licht van de actuele discussie over vergoeding van mijnbouwschade, Nederlands Juristenblad (38): 2664-2672.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 27 mei 2014, nr. 12/04368, NJ 2015,34/35; 3797-3810.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 21 februari 2014, nr. 13/02185, NJ 2015,10; 931-952.annotatie
 • Snijders H.J. (2015), Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen, Tijdschrift voor Arbitrage 2015(1): 1-2.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 17 januari 2014, nr. 13/01926, NJ 2015,9; 797-805.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 maart 2014, nr. 13/01510, NJ 2015,34/35; 3667-3686.annotatie
 • Snijders H.J. (2015), Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet. In: Snijders H.J., Meijer G.J. (red.) Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?. Nederlandse Vereniging voor Procesrecht nr. 30 Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 9-40.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 28 maart 2014, nr. 13/04530, NJ 2015,34/35; 3686-3709.annotatie
 • Snijders H.J. 20 september 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. (2014), Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan, Tijdschrift voor Arbitrage 2014(1): 1-5.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), Naschrift, Nederlands Juristenblad 89(34): 2370-2371.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), New Developments in National Rules for ex Officio Raising of Points of Community Law by National Courts. In: Hartkamp A.S., Keus L., Kortemann J.S., C.H. Sieburgh C.H., Wissink M. (red.) The Influence of EU Law on National Private Law. Serie Onderneming en Recht nr. 81 Deventer: Kluwer. 95-116.boekdeel
 • Knigge M.W., Leyenhorst M.C. van & Snijders H.J. (2014), Ontwikkelingen in het Nederlandse arbitragerecht 2001-2013, Tijdschrift voor Privaatrecht 51(2): 903-951.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), Beschikking in weerwil van een beslag, een kritische analyse van de rechtspraak over de blokkeringsregel. In: Beekhoven van den Boezem F.E.J., Bergervoet G., Verstijlen F. (red.) Groninger zekerheid: liber amicorum Wim Reehuis. Deventer: Kluwer. 351-363.boekdeel
 • Snijders H.J. 8 februari 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. (2014), De zaak Martijn: Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten, Nederlands Juristenblad 89(24): 1606-1609.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2014), Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015), Tijdschrift voor Arbitrage 2014(2): 49-51.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. 21 juni 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. 26 april 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 juni 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 september 2013, NJ 2014.annotatie
 • Snijders H.J. (2014), Openbare orde, rechtspersonen en mensenrechten. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom juridische uitgevers. 307-315.boekdeel
 • Snijders H.J. 7 december 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 9 december 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 21 oktober 2011, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 8 februari 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 23 september 2011, NJ 2013.annotatie
 • Hijma J. & Snijders H.J. (2013), Redactielid Tijdschrift voor Privaatrecht .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2013), Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht, Tijdschrift voor Arbitrage 2013(3): 91-101.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. 13 juli 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. 16 december 2011, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. (2013), Overdracht, een rustig maar nog steeds interessant bezit, Tijdschrift voor Privaatrecht 50(2): 1177-1187.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J 9 november 2012, NJ 2013.annotatie
 • Snijders H.J. (2013), Onvoorziene omstandigheden na uitvoering of expiratie van contract; verjaring en rechtsverwerking. In: Snijders H.J., De Tavernier P. (red.) Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht: Algemene beschouwingen en beschouwingen op deelterreinen van het privaatrecht. Antwerpen / Apeldoorn: Maklu. 95-104.boekdeel
 • Snijders H.J. (2012), Prof. mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012), Tijdschrift voor Arbitrage 2012(5): 257-260.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2012), Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited, Tijdschrift voor Arbitrage (4): 140-154.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 juli 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 mei 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J. (2012), Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-8.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 28 januari 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 mei 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 juli 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 mei 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (2012), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, elfde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 8 juli 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2012), Goederenrecht, vijfde druk. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2012), Arbitrage en derden nader beschouwd. In: Flamée M., Lambrecht P. (red.) Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten (Hommage à Guy Keutgen. Pour son action de promotion de l'arbitrage.). Brussel: Bruylant uitgevers. 529-547.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 25 juni 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J. (2012), Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992, Ars Aequi (9): 771-778.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 25 maart 2011, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J. (2012), Privaatrecht: is dat 'leuk' en wat doe je er later mee?. In: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, bijlage Kluwer Collegebundel 2012-2013. Deventer: Kluwer. 36-38.boekdeel
 • Snijders H.J. (2012), Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights. In: Castermans C.A., Jansen K.J.O., e.a. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances. Deventer: Kluwer. 29-40.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 september 2010, NJ 2012.annotatie
 • Snijders H.J. (2011), Nederlands arbitragerecht. Een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv (vierde druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2011), Verandering van cassatierechtspraak, Tijdschrift voor civiele rechtspleging (3): 81-88.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2011), Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC, Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken (1): 3-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 januari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 23 april 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 26 februari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2011), Nederlands burgerlijk procesrecht (vijfde druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 januari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J. (2011), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 26 februari 2010, NJ 2011.annotatie
 • Snijders H.J. (2011), UNCITRAL Arbitration Rules stevig gereviseerd, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 maart 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 juli 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Assignment of debts under Netherlands law. In: Setiawan R., Satiro J. (red.) Penjelasan Hukum tentang cessie. Jakarta: National Legal Reform Program. 27-38.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 6 februari 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 april 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law. In: Suharnoko, Muljadi K. (red.) Penjelasan Hukum tentang eksekusi gadai saham. Jakarta: National Legal Reform Program. 19-27.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 6 november 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 oktober 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Netherlands Law of Property. In: Snijders H.J., Hijma J. (red.) The Netherlands new civil code. Jakarta: National Legal Reform Program. 17-60.boekdeel
 • Snijders H.J. (2010), Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-4.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 26 juni 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 maart 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 141(6864): 840-846.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 september 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 september 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Bij de beesten af (redactioneel), Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 27(5): 153-155.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 december 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J. (2010), Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (141, 6863): 809-814.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 juli 2009, NJ 2010.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 juni 2009, NJ 2010.annotatie
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 november 2008, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J. (2009), Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien. In: Boone I. (red.) In Clare luce, Liber amicorum Hubert Bocken. Brugge: Die Keure. 507-518.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 januari 2009, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J. (2009), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6761): 541-552.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (10): 364-370.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J. & Stolker C.J.J.M. (2009), Ex libris Hans Nieuwenhuis, Woord vooraf. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O, Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. V-IX.boekdeel
 • Hartlief T., Hijma Jac. & Snijders H.J. (2009), Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, Nederlands Juristenblad (1197): 1554-1559.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. & Schilfgaarde P. van, annotatie bij: HR 11 september 2009, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J. & Stein P.A., annotatie bij: HR 28 november 2008, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J. (2009), Door labyrinten en gnossiennes, van heuristiek naar legitimatie. In: Castermans A.G., Hijma Jac., Jansen K.J.O., Memelink P., Snijders H.J., Stolker C.J.J.M. (red.) Ex libris Hans Nieuwenhuis. Deventer: Kluwer. 269-280.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 oktober 2008, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 13 juni 2008, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J. & Wendels A. (2009), Civiel appel (vierde druk). Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2009), Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-3.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. & Maeijer J.J.M., annotatie bij: HR 20 juni 2008, NJ 2009.annotatie
 • Snijders H.J. (2009), Interpretation of National Rules for ex officio Raising of Points of Community Law by National Courts. In: Snijders H.J., Vogenauer S. (red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. München: Sellier European Law Publishers. 133-156.boekdeel
 • Snijders H.J. (2009), De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (6): 205-205.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6779): 981-982.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Andermaal de vraag naar ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (van Europees recht), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6823): 998-1001.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2009), Aanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie (6781): 22-25.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 april 2007, NJ 2008; 363-374.annotatie
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (red.) (2008), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Den Haag: Boom.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2007, NJ 2008; 1664-1684.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 21 september 2007, NJ 2008; 5632-5659.annotatie
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (2008), Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur (voorwoord). In: Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur. Den Haag: Boom.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 7 december 2007, NJ 2008; 5762-5774.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2007, NJ 2008; 1325-1340.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 25 april 2008, NJ 2008; 5742-5762.annotatie
 • Snijders H.J. (2008), Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid, Tijdschrift voor Arbitrage 2008: 1-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 27 april 2007, NJ 2008; 1161-1183.annotatie
 • Snijders H.J. (2008), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008(6761): 541-552.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2008), Onverschuldigde betaling door de derde-beslagene andermaal, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008: 1-1.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2008), Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2008: 381-381.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 15 juni 2007, NJ 2008; 1455-1464.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 juli 2007, NJ 2008; 1464-1474.annotatie
 • Snijders H.J. (2008), Overdracht en derdenbescherming, Tijdschrift voor Privaatrecht 45(2): 698-705.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 4 mei 2007, NJ 2008; 1309-1325.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 14 maart 2008, NJ 2008; 4505-4533.annotatie
 • Snijders H.J. (2008), Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008(6779): 981-982.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 23 december 2005, NJ 2007; 1660-1670.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 juni 2006, NJ 2007; 4890-4904.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 januari 2007, NJ 2007; 1-13.annotatie
 • Snijders H.J. (2007), The Culture of the Dutch Civil Code. In: Wang L.M., Wang W.G. (red.) Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law. Beijing: CUPL/Joyal. 93-104.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 juni 2006, NJ 2007; 5212-5223.annotatie
 • Snijders H.J. (2007), 2006 was een gedenkwaardig jaar, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-2.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2007), The Dutch Property Law. In: Wang L.M., Wang W.G. (red.) Dutch Experiences and the Re-codification of Civil Law. Beijing: CUPL/Joyal. 105-166.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2007), Goederenrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 maart 2007, NJ 2007; 6384-6394.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 7 april 2006, NJ 2007; 6010-6019.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 september 2005, NJ 2007; 1393-1405.annotatie
 • Snijders H.J. (2007), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2007), Uitleg van rechterlijke uitspraken, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie : 431-444.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2007), Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions. In: Foëx B., Thévenoz L., Bazinas S.V. (red.) Réforme des sûretés mobilières / Reforming Secured Transactions. Genève/Zürich/Bâle: Schulthes. 113-124.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 november 2006, NJ 2007; 5556-5569.annotatie
 • Snijders H.J. (2007), Van massaschades naar massaprocedures. In: Berg N. van den, Henkemans R. (red.) Massaclaims, class actions op z'n Nederlands. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 5-8.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 15 september 2006, NJ 2007; 5531-5539.annotatie
 • Snijders H.J., Klaassen C.J.M. & Meijer G.J. (2007), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 november 2006, NJ 2007; 5721-5738.annotatie
 • Snijders H.J. (2007), Privacy of Contract. In: Ziegler K.S. (red.) Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy. Oregon: Hart Publishers. 105-116.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter. In: Hartkamp A.S., Sieburg C.H., Keus L.A.D. (red.) De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deventer: Kluwer. 79-96.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2007), Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving. In: Chao-Duivis M.A.B. (red.) Honderd jaar van Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007. Den Haag: Instituut voor Bouwrecht. 195-225.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 november 2006, NJ 2007; 5539-5556.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 maart 2006, NJ 2007; 6005-6010.annotatie
 • Snijders H.J. (2007), Nederlands Arbitragerecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 juni 2006, NJ 2007; 5089-5104.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 maart 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J. (2006), Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 223-228.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 april 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., Zippro E.J. & Drobnig U (2006), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. In: Drobnig U., Snijders H.J., Zippro E.J. (red.) Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. München: Sellier. European Law Publishers. 3-13.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 mei 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 april 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 oktober 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 januari 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 november 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J. (2006), Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 403-403.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2006), Post Nannini, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-2.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 18 februari 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 december 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 1 april 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 18 maart 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J. (2006), Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU.. In: Brinkhof J.J., Cock Buning M. de, Hondius E.H. (red.) Contracteren internationaal: opstellen aangeboden door collegae, oud-collegae, medewerkers, oud-medewerkers, promoti en promovendi aan prof. mr. F. Willem Grosheide ter gelegenheid van zijn afscheid als leerstoelhouder in het burgerlijk recht. Den Haag: Boom juridische Uitgevers. 339-350.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2006), Civil Procedure. In: Chorus J.M.J. (red.) Introduction to Dutch Law, fourth revised edition. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 241-268.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 8 juli 2005, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 november 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 september 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J. (2006), Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables.. In: Drobnig U., Snijders H.J., Zippro E.J. (red.) Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. Munchen: Sellier European Law Publishers. 153-164.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., Drobnig U. & Zippro E.J. (red.) (2006), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?. München: Sellier. European Law Publishers.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 september 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 november 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 september 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 1 november 2002, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 januari 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 januari 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J. (2005), Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, Special, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 14 mei 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 juni 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J. (2005), Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiële zekerheidsovereenkomsten., Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 91.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2005), Pathologische geschilbeslechtingsclausules. In: Flach R.J.C., e.a. (red.) Amice (bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers o.r.v. R.J.C. Flach e.a.). Deventer: Kluwer. 315-319.boekdeel
 • Snijders H.J. (2005), Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage : 1-3.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 maart 2005, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J. (2005), Bijwerking en aanvulling van modellen inzake boeken 3, 6, 7 en 7A BW plus boek 4 Rv. In: Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig werk, 175 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 januari 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., Gerretsen R.B. & Rueb A.S. (red.) (2005), Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (2005), Hoofdstuk 9. In: Snijders H.J. (red.) Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. 187-193.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 januari 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 januari 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J. (2005), Hoofdstukken 4-5. In: Snijders H.J. (red.) Burgerlijk procesrecht, 8e druk. Deventer: Kluwer. 55-125.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 oktober 2004, NJ 2006.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 10 september 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 16 januari 2004, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 24 oktober 2003, NJ 2004.annotatie
 • Hijma Jac., Brunner C.J.H., Snijders H.J. & Spier J. (red.) (2004), Serie Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 januari 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 9 augustus 2002, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J. (2004), De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage, Tijdschrift voor Arbitrage 2: 80-82.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters, Redactioneel, Tijdschrift voor Arbitrage 1: 1-1.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 13 september 2002, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 4 oktober 2002, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 oktober 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J. (2004), Rechtsmodellen. In: Modellen voor de rechtspraktijk (170 bewerkte pagina's en ca. 14 nieuwe pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 januari 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 mei 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J. (2004), Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken. In: Ingelse P., e.a. (red.) Commentaren op fundamentele herbezinning. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 9-24.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 juli 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J. (2004), Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende verjaring, Redactioneel, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 1: 1-1.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), They have a dream....een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging. In: Hendrikse M.L., Jongbloed A.W. (red.) De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer. 19-46.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2004), De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Liber Amoricum T.P.R. en Marcel Storme, TPR 1: 601-622.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law, International Journal of Dispute Resolution 1: 51-52.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 20 juni 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J. (2004), Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?, Bouwrecht 3: 181-186.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2004), De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 7: 298-305.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 17 januari 2003, NJ 2004.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 19 december 2003, NJ 2005.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), losbladig werk (195 bewerkte pagina's). In: Modellen voor de rechtspraktijk. (losbladig)..boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: Ben. GH 7 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), De functie van hoogleraar (in de rechtsgeleerdheid), jurist en werk .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Snijders H.J. (2003), Nederlands Arbitragerecht, een artikelgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv.. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: Ben.GH 24 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?. In: Berg M.A.M.C. van den (red.) Aangenomen werk.. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 335-339.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), "They have a dream".... een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging., NJB-kronieken : 1696-1707.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Ben.GH 25 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU)schop., Tijdschrift voor Arbitrage : 1-3.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. & Weatherill S. (2003), E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perpectives. In: Meijers-reeks, nr. 54. Den Haag/London/New York: Kluwer Law International.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 28 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing., WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6539: 530-532.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 22 maart 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2003.annotatie
 • Hijma Jac., Snijders H.J. & Beenders D. (red.) (2003), TPR 2003-1, Overzicht van rechtspraak, Hoge Raad der Nederlanden 1997-2001. Antwerpen: E. Story-Scientia.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ.EG 18 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ.EG 12 december 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J., Drobnig U & Sagel-Grande H.I. (2003), Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden.. Munchen: European Law Publishers.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 1 maart 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 14 juni 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. (2003), Annoteren, een summum van rechtswetenschappelijk presenteren?, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 173-173.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2003), Alternatieven voor civielrechtelijk appel.. In: Happé R.H. (red.) Hoger beroep in de steigers.. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 203-213.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 januari 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 31 mei 2002, NJ 2003.annotatie
 • Snijders H.J. & Wendels A. (2003), Civiel appel.. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Snijders H.J. (26 november 2002), Bevoegdheid, ontvankelijkheid en partijcomplicaties in appel (Lezing). Oegstgeest.overig
 • Snijders H.J. (27 maart 2002), Devolutieve werking en art. 25 Rv (Lezing). Zutphen.overig
 • Snijders H.J. (7 maart 2002), Bevoegdheid, ontvankelijkheid en partijcomplicaties in appel (Lezing). Zutphen.overig
 • Snijders H.J. (13 februari 2002), Sportarbitrage (Lezing). Amsterdam.overig
 • Snijders H.J. (24 januari 2002), Mediation: De toekomst? (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (8 januari 2002), Loop met de tijd van het recht (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 2 februari 2001, NJ 2002; 2593-2594.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 april 2001, NJ 2002; 2713-2715.annotatie
 • Snijders H.J., Brunner C.J.H., Hijma Jac. & Spier J. (2002), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2002), We moeten eens ophouden met aansturen totdat wij erbij neervallen, Nederlands Juristenblad 77(15): 756-757.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 november 2001, NJ 2002; 3041-3043.annotatie
 • Snijders H.J. (2002), De dienstverlener van het burgerlijk recht gereorganiseerd, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 19(2): 55-55.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 april 2001, NJ 2002; 2786-2787.annotatie
 • Snijders H.J. (2002), Burgerlijk Procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Snijders H.J., Gerretsen R.B., Rueb A.S. (red.) Burgerlijk Procesrecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 55-193.boekdeel
 • Snijders H.J. (2002), Proces en (rechts)belang in civilibus, van Jeffrey naar de mediatie. In: Beukering-Rosmuller E.J.M. van, Kalkman-Bogerd L.E., Kezel E. de, Pel M., Wiel B.T.M. van der (red.) Recht(er) en belang, BW-krantjaarboek 17. Deventer: Kluwer. 9-26.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2002), De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-3.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), Noot bij Federatie Nederlandse Expediteursorganisatie (FENEX) arbitraal vonnis, Tijdschrift voor Arbitrage (4): 144-145.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 16 november 2001, NJ 2002; 2873-2874.annotatie
 • Snijders H.J. (2002), Modellen vermogensrecht, bindend advies, arbitrage en mediatie. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, supplement nr. 200. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2002), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2002), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2002), Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut. In: Snijders H.J., Meijer G.J. (red.) Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage. Deventer: Gouda Quint. 71-126.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 april 2001, NJ 2002; 2702-2705.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2002), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 maart 2001, NJ 2002; 2666-2668.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 2 februari 2001, NJ 2002; 2654-2658.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 12 januari 2001, NJ 2002; 2587-2590.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. & Wackie Eijsten P.A. (2002), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. [overig]overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 16 november 2001, NJ 2002; 2884-2885.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 april 2001, NJ 2002; 2794-2795.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 12 januari 2001, NJ 2002.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., Rutgers G.R. & Vranken J.B.M. (2002), Serie Civiele procespraktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. [overig]overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 12 januari 2001, NJ 2002; 246-249.annotatie
 • Snijders H.J. (2002), Legal Abstracts. Leiden: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J., Ynzonides M. & Meijer G.J. (2002), Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2002), Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 22 december 2000, NJ 2002; 255-255.annotatie
 • Snijders H.J. (2002), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2002), Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated, 51(7/8): 483-498.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 februari 2001, NJ 2002.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (14 juni 2001), Arbitrage (Lezing). Rotterdam.overig
 • Snijders H.J. (6 juni 2001), Bürgschaft (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (2001), SSR-cursus: Hoger beroep in civiele zaken. Zutphen: SSR. [overig]overig
 • Snijders H.J. (16 mei 2001), E-commerce (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (25 april 2001), Arbitrage: actualiteiten, gevaren en voordelen (Lezing). Hilversum.overig
 • Snijders H.J. (3 april 2001), Arbitration Law for the Baltic States (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (30 januari 2001), Juiste uitspraak van Hoge Raad in zaak werknemersoptie. Het Financiële Dagblad: 9-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Snijders H.J. (19 januari 2001), Rond de arbitrage (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (2001), Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage, Elsa Magazine 1(2): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Brunner C.J.H., Hijma Jac., Snijders H.J. & Spier J. (2001), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J., Cate J.W. ten & Hondius E.M. (2001), Losbladige Vademecums Burgerlijk Procesrecht. Arnhem: Gouda Quint. [overig]overig
 • Snijders H.J., Wesseling-Van Gent E.M. & Ynzonides M. (2001), Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals, Nederlands Juristenblad (43): 2113-2114.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J., Wesseling-Van Gent E.M. & Ynzonides M. (2001), Open brief aan Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering Nieuw Burgerlijk Procesrecht, Advocatenblad: orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten 2001(21): 818-820.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Kreditsicherheiten an Mobilien: Rechtslage und neue Entwicklungen in den Niederlanden. In: Drobnig U., Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. (red.) Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien. Amsterdam: Rozenberg Publishers. 75-100.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Burgerlijk Wetboek. In: Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, 37 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter?. In: Bolhuis L. (red.) Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2002. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. 307-310.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2001), Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (II), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6445): 457-461.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Legal Abstracts. Leiden: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2001), HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken, Tijdschrift voor Privaatrecht 38(1): 221-231.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Rechterlijk samenwerking in het burgerlijk recht: een tussenstand en voorzichtige vooruitblik. In: Cleiren C.P.M., Schoep G.K. (red.) Rechterlijke samenwerking, In: Meijers-reeks, nr. 34. nr. 34 Deventer: Gouda Quint. 15-31.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J., Rutgers G.R. & Vranken J.B.M. (2001), Serie Civiele procespraktijk. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2001), Naschrift bij "Het bereiken van een geadresseerde per e-mail, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6453): 681-681.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In: Losbladige Modellen voor de Rechtspraktijk, suppl. nr. 188, 31 nieuwe pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (2001), Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (I), WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 132(6444): 433-440.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2001), Burgerlijk Wetboek. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk, suppl. nr. 191, 71 bewerkte pagina's. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2001), Losbladige modellen voor de rechtspraktijk: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (2001), Etiquette, nettiquette en ....arbitraquette, Tijdschrift voor Arbitrage (1): 1-2.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. & Rank-Berenschot E.B. (2001), Goederenrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. & Wackie Eysten P.A. (2001), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint. [overig]overig
 • Sagel-Grande H.I., Snijders H.J. & Drobnig U (red.) (2001), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien Meijers-reeks nr. 36. Amsterdam: Rozenberg Publishers.boekredactie
 • Snijders H.J. (2001), Des relations personelles importantes: internetbanden met indivuele belanghebbenden bij algemeen-belangacties en groepsacties. In: Cliteur P.B., Herik H.J. van den, Huls N.J.H., Schmidt A.H.J. (red.) It ain't necessarily so, In: Meijers-reeks, nr. 38. nr. 38 Deventer: Kluwer. 501-510.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (2001), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer. [overig]overig
 • Snijders H.J. (7 december 2000), Rechterlijke samenwerking in het burgerlijk recht (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 10 november 2000, NJ 2001; 2236-2237.annotatie
 • Snijders H.J. (5 oktober 2000), Overheidsaanprakelijkheid (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 juni 2000, NJ 2001; 2900-2902.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 26 mei 2000, NJ 2001; 2889-2891.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 19 mei 2000, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 19 mei 2000, NJ 2001; 3046-3048.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 7 april 2000, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 24 maart 2000, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 25 februari 2000, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 25 februari 2000, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2000, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Snijders H.J. (2000), Verklaringen voor (privaat)recht in de rekestprocedure, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 410-412.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Nederlands arbitragerecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Snijders H.J. (2000), Competentie en appellabiliteit, partij-complicaties resp. devolutieve werking en art. 48 Rv (Lezing).overig
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (2000), Verdeling van een gemeenschap en vaststelling op grond van een vaststellingsovereenkomst, een mandje fruit als oogst van interne rechtsvergelijking. In: Yin-Yang (Van Mourikbundel). Deventer: Kluwer. 345-358.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (2000), Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.v.z. Boek 3, 7 en 7A BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2000), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Algemeen deel). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (2000), Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel, Tijdschrift voor Arbitrage : 147-151.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (2000), Losbladige Vademeca burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (2000), Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel, Tijdschrift voor Arbitrage : 1.artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Heeft de mediator verschoningsrecht, Tijdschrift voor Arbitrage : 8-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.v.z. Boek 3 BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (2000), Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6425: 853-856.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Beschouwingen over de organisatie van de civiele cassatierechtspraak naar aanleiding van 'De Hoge Raad op de hei', Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht : 185-190.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (2000), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 24 december 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 24 december 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 17 december 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J. (1 november 1999), Competentie en apellabiliteit, partij-complicaties resp. devolutieve werking en art. 48 Rv (Lezing).overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ-EG 1 juni 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ-EG 1 juni 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 28 mei 1999, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Benelux Gerechtshof 25 mei 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Benelux Gerechtshof 25 mei 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 23 april 1999, NJ 2000.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 22 januari 1999, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (algemeen deel). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Rechtsmiddelen in het algemeen. In: Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint.boekdeel
 • Snijders H.J. (1999), Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. Boek 3 BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Beantwoording Rechtsvraag (273) Privaatrecht: Een pand van stand, : 488-492.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (1999), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (1999), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Een assertieve vooruitblik. In: 'Assertief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser'. Leiden. 7-13.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Losbladige Vademeca burgerlijk procesrecht. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Civiel appel. Deventer: Tjeenk Willink.boek
 • Snijders H.J. (1999), Codification of Netherlands Civil Law in practice. Jakarta, Indonesië. [overig]overig
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Losbladige Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen. In: Losbladige Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. boek 3, 7 en 7A BW. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (1999), Commentaar op boek IV (Arbitrage). In: Losbladige Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Snijders H.J. (red.) (1999), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (1999), Promoveren, nu en niet later. In: Juridische beroepengids 1999. Den Haag: Jurist & Werk. 147-152.congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1999), De titel van art. 3:84 lid 2 BW. In: 'Van Beheersing', Goederenrechtelijke beschouwingen. Deventer: Gouda Quint. 163-170.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1999), Maten van dwingend recht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 153-167.'non-refereed' congresbijdrage
 • Snijders H.J. (1998), Uitvoerige oppositie: diss. mw. mr. Annelies Wylleman over handelingsbekwaamheid in materieel en formeel Belgisch, Duits, Frans en Nederlans recht. RU Gent. [overig]overig
 • Snijders H.J. (1 december 1998), Enkele aspecten van rechtsvinding en rechtspleging (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 9 november 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J. (28 september 1998), Inleiding Kort geding en art. 50 TRIPS-Verdrag in het licht van HvJ-EG (Hermes/FHT) (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (17 juni 1998), Algemene Inleiding Trust (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J. (17 juni 1998), Inleiding cursus Trust en Verhaal (Lezing). Leiden.overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: HvJ-EG 16 juni 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 15 mei 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 15 mei 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 1 mei 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Uitvoerige oppositie: diss. mw. mr. W.A. Jacobs, ADR en consument. RU Utrecht. [overig]overig
 • Snijders H.J., annotatie bij: HOge Raad 6 maart 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 februari 1998 21 februari 1998, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 20 februari 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 februari 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 februari 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 6 februari 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 30 januari 1998, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Burgerlijk procesrecht. Den Haag: NOvA. 55-113.boekdeel
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Civiele procespraktijk. Deventer: Tjeenk Willink.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Vademeca burgerlijk procesrecht (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 2 mei 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 12 januari 1996, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut, ondereel A.2.1. In: Vademecum Arbitrage en Bindend advies. Deventer: Gouda Quint. ca 270.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Verbintenisrechtelijke modellen t.z.v. Boek 3, 7 en 7A BW. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. ca. 26.boekdeel
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Studiereeks Burgerlijk Recht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. Den Haag: NOvA.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 mei 1997, NTBR 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Rechtspleging in balans. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 december 1996, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 25 oktober 1996, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 30 mei 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 11 april 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (1998), De titel van art. 3:84 lid 2 BW. In: Van Beheering. Deventer: Gouda Quint. 163-170.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Misleidende reklame spookt in de droogste luier en trappistenbrood. In: Symposiumbundel Misleidende reclame van Nemo Plus.. 1.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Redactielid Tijdschrift voor Arbitrage .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Burgerlijke Rechtsvordering (losbladig). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 maart 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Goederenrechtelijke modellen t.z.v. Boek 3 BW. In: Modellen voor de Rechtspraktijk. Deventer: Kluwer. ca. 145.boekdeel
 • Snijders H.J. (1998), Een pand van stand (Rechtsvraag 273), : 789-790.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Vademecum burgerlijk procesrecht (Arbitrage en bindend advies) (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 28 februari 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 27 juni 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 4 april 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Modellen voor de Rechtspraktijk (losbladig). Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 12 september 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (1998), Redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht .tijdschriftredactie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 29 november 1996, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J. (red.) (1998), Vademecum burgerlijk procesrecht (Algemeen Deel) (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Snijders H.J. (1998), Burgerlijk procesrecht, monografie voor de beroepsopleiding van de advocatuur. In: Burgerlijk procesrecht. Den Haag: NOvA. 171-177.boekdeel
 • Snijders H.J., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 1997, NJ 1999.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 21 maart 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: EHRM 18 maart 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 14 februari 1997, NJ 1998.annotatie
 • Snijders H.J., annotatie bij: HR 3 januari 1997, NJ 1998.annotatie
 • Nederlands Arbitrage Instituut voorzitter Raad van Advies en Toezicht
 • Div. advocatenkantoren Particulier juridisch adviseur
 • Gerechtshof Arnhem Raadsheer-plaatsvervanger
 • Kluwer Deventer Annotator Nederlandse Jurisprudentie
 • Kluwer Deventer, Boom Den Haag (Hoofd)redacteur van diverse vakpublicaties
 • Kluwer Deventer, Kluwer Law International, Sellier Publishers, München e.a. (Hoofd)redacteur van diverse wetenschappelijke publicaties
 • O.m. bij het Nederlands Arbitrage Instituut Rotterdam, ICC en ad hoc. Arbiter
 • Rechtbank Den Haag Rechter-plaatsvervanger
 • Sociaal Economische Raad Voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • Staat der Nederlanden Vertegenwoordiger van Nederland in de United Commission on International Trade Law
 • Wolters Kluwer Holding Nederland BV (president-)commissaris