Universiteit Leiden

nl en

Helena Ursic

Buitenpromovendus

Naam
H. Ursic LLM
Telefoon
+31 71 527 8586

Sinds april 2015 is Helena Uršič als onderzoeker en promovendus werkzaam bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologieën, eLaw.

Meer informatie over Helena Ursic

Leiden Law Blog

Persoonlijke blog

EuDEco website

Bij eLaw doet Helena onderzoek naar de juridische aspecten van de Europese data economie. Zij doet dit binnen het EuDEco project.

Biografie

Helena Uršič heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Ljubljana (cum laude) en heeft daarnaast de Master International Business law aan de Universiteit van Tilburg afgerond (cum laude). Als masterstudent in Slovenië, werkte ze als onderwijs- en onderzoeksassistent aan de Faculteit voor Economie in Ljubljana. Daarnaast heeft ze een stage gelopen bij de Sloveense ambassade in Wenen. In 2013 ontving zij de Clifford Chance award voor de best geschreven memoranda in the Central and Eastern European Moot Court competition in Brno. Ook ontving zij een certificaat van de decaan voor haar uitzonderlijke GPA aan de Universiteit van Ljubljana. Hierna heeft zij een jaar gewerkt als consultant bij Ernst&Young in Amsterdam en adviseerde internationale bedrijven op het gebied van data privacy issues.

Naast haar werk is Helena ook lid van het bestuur van de VTIS vereniging, dit is een vereniging voor in het buitenland geschoolde Slovenen.

Onderzoek

Bedrijven die hun businessmodel baseren op big data hergebruik hebben een speciale interesse voor persoonlijke data. Dit type data is gemakkelijk te monitoren voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden, maar is ook zeer streng gereguleerd en kan alleen beperkt gebruikt worden. In de EU zien we dit het beste terug, omdat hier het idee heerst dat controle over onze eigen data een fundamenteel recht is. De sterke mensenrechtencomponent is het best zichtbaar in de reflectie die dit heeft op de rechten die de wet toekent aan personen van wie de data wordt (her)gebruikt. Het recht te worden geïnformeerd, het recht om te worden vergeten, het recht om bezwaar te maken en het recht tot toegang. Dit zijn allemaal sociale verworvenheden welke eind jaren tachtig zijn geïntroduceerd.

Gezien de recente ontwikkelingen, de big data revolutie en het ontstaan van nieuwe business modellen die focussen op data hergebruik, dienen zij misschien te worden heroverwogen. Helena's onderzoek beoogt het huidige juridische raamwerk van de rechten van de persoon wiens data worden gebruikt uiteen te zetten, een reflectie te geven van het voorgestelde amendement en de positie van het datasubject in de huidige moderne juridische setting, waar big data en nieuwe business modellen een garantie zijn om de concepten die onveranderd zijn sinds de jaren tachtig totaal te veranderen. 


Voor haar onderzoek gebruikt Helena economische analyses van het recht als methode om te onderzoeken hoe het huidige juridische raamwerk de innovatie binnen de EU beïnvloedt en of deze in overeenstemming kunnen worden gebracht met de moderne economische trends. 

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie