Universiteit Leiden

nl en

Hans Vollaard

Universitair docent

Naam
Dr. J.P. Vollaard
Telefoon
+31 71 527 4673
E-mail
vollaard@fsw.leidenuniv.nl

Hans (J.P.) Vollaard is sinds 2007 universitair docent Nederlandse en Europese politiek binnen het Instituut Politieke Wetenschap. Daarvoor was hij student en promovendus in hetzelfde instituut. Verder was hij tot 2007 ook werkzaam als docent politicologie en coördinator van de ‘Europese Unie Studies’ in de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen.

Het belang van territoriale grenzen was het kernthema van zijn proefschrift. Zijn huidige aandachtsvelden liggen op het vlak van nationale politiek christelijke partijen, lokale democratie en consensuspolitiek. Op het terrein van Europese politiek is zijn aandacht gericht op Euroscepsis in Nederland, Europese desintegratie en grensoverschrijdende zorg. Hij maakt onderdeel uit van een internationaal onderzoeksteam naar de regulering van die zorg.

Universitair docent

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5B25

Contact

 • Vollaard H. (2017), Zorg voor eerlijke campagnes bij referenda, Nederlands Dagblad .overig
 • Vollaard H. (10 maart 2017), Vijf redenen waarom de ChristenUnie niet in een nieuw kabinet moet stappen. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard H. (9 maart 2017), Vraagtekens bij herindeling Leidse regio op hun plaats. Leidsch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van de Bovenkamp H. & Vollaard H. (2017), Representative claims in practice: The democratic quality of decentralized social and healthcare policies in the Netherlands., Acta Politica : 1-23.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard H. (24 januari 2017), EU valt nog niet uit elkaar. Nederlands Dagblad: 12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard H. (2017), Patient mobility, changing territoriality and scale in the EU’s internal market, Comparative European Politics 15(3): 435-458.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Van de Bovenkamp H. & Vollaard H. (2017), De democratische kwaliteit van gekozen en niet-gekozen vertegenwoordiging in gemeenten, Bestuurswetenschappen 71(1): 5-22.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard H. & Voerman G. (2017), Nederlandse partijen over Europese integratie: Van eenheidsworst naar splijtzwam?, Internationale Spectator 71(2): item 5.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2017), In the Netherlands, governing means losing votes. Europe's world [blog entry].overig
 • Vollaard J.P. (2017), Final look at the Dutch election: A campaign of limited drama looks set to produce a remarkably fragmented parliament. LSE Europp blog [blog entry].overig
 • Vollaard J.P. (2017), Geen Europese desintegratie of toch?. De Hofvijver: Montesquieu Instituut [blog entry].overig
 • Vollaard J.P. (2017), Wat wil het volk van volksvertegenwoordigers?, Groen. Studie- en opinieblad van de ChristenUnie 1(1): 56-61.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van de Bovenkamp H. & Vollaard H. (2016), Decentralisatie en democratie: Het belang van niet gekozen vertegenwoordigers. Website Versvak.nl (3399.0). [website]overig
 • Vollaard H. (3 juni 2016), Argumenten Thatcher tegen Brexit gelden nog steeds. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard H. (27 mei 2016), Met referendum zijn we nog niet van Brexit af. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard H. & Van de Bovenkamp H. (21 mei 2016), Nodig de huisarts eens uit in de raad. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2016), Het educatieve effect van EU-referenda, De Hofvijver .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard H. (2016), The Dutch referendum on EU-Ukraine treaty doesn't signal a step towards Nexit, The Conversation .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard H. & Martinsen D.S. (2017), The rise of a European healthcare union, Comparative European Politics 15(3): 337-351.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Grimberg M. & Vollaard H. (2016), De rekrutering en selectie van kandidaat-gemeenteraadsleden, Bestuurswetenschappen 70(2): 20-42.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard H., Van der Harst J., Voerman & G. (red.) (2016), Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015. Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekredactie
 • Vollaard H., Van der Harst J. & Voerman G. (2016), Inleiding. In: Vollaard H., Van der Harst, J., Voerman, G. (red.) Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015... Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekdeel
 • Vollaard H. & Voerman G. (2016), De Europese opstelling van Nederlandse politieke partijen. In: Vollaard H., Van der Harst J., Voerman G. (red.) Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015... Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekdeel
 • Van Keulen M., Vollaard & H. (2016), Het Europees functioneren van het Nederlandse parlement. In: Vollaard H., Van der Harst J., Voerman G. (red.) Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015... Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekdeel
 • Vollaard H. & Van den Berg C. (2016), Nederlanders in Europese instellingen: grotere voorstanders van Europese integratie dan het thuisfront?. In: Vollaard H., Van der Harst J., Voerman G. (red.) Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015.. Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekdeel
 • Schout A. & Vollaard H. (2016), De Europese opstelling van ambtenaren. In: Vollaard H., Van der Harst J., Voerman G. (red.) Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015.. Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekdeel
 • Van der Harst J., Voerman G. & Vollaard H. (2016), Conclusie. In: Vollaard H., Van der Harst J., Voerman, G. (red.) Van Aanvallen! naar verdedigen? De opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie, 1945-2015.. Den Haag: Boom Bestuurskunde.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2016), Democratisering leidt (niet) tot Europese desintegratie. Essay, Res Publica 58(4): 475-490.artikel in tijdschrift
 • Vollaard H. (2016), Comparative imperialism and European disintegration. ECPR Standing Group on the European Union in Trento.congresbijdrage
 • Bergwerff J. & Vollaard H. (2016), Campagneactiviteiten en –financiering van lokale partijen. Politicologenetmaal van het NKWP, Brussel.congresbijdrage
 • Vollaard H. & Voerman G. (2016), Europa-Skepsis in den Niederlanden: Von den Rändern in die politische Mitte? Tagung. Europa-Hoffnung Europa-Skepsis. Deutschland und die Niederlande 1990 bis 2015, Munster.congresbijdrage
 • Vollaard & H. (2016), The Dutch 2017 parliamentary elections: A fragmented picture as Rutte and Wilders draw the battle lines. LSE Europp blog [blog entry].overig
 • Vollaard & H. (2016), Rutte wil het Oekraïneverdrag ondanks de nee-stem toch in werking laten treden. Het is opmerkelijk dat juist een liberale premier daarbij een beroep doet op het nationale belang.. Brainwash [blog entry].overig
 • Vollaard H. & Van Hecke S. (2016), Co-editorship special issue Res Publica, "Europa in de Lage Landen" Redactielid Res Publica 58(4).tijdschriftredactie
 • Vollaard H., Van de Bovenkamp H. & Martinsen D.M. (2016), The making of a European Healthcare Union: A Federalist Perspective, Journal of European Public Policy 23(2): 157-176.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard H. (2016), Het referendum over het EU-Oekraïneverdrag. Lezing VVD Rotterdam (Lezing).overig
 • Vollaard H. (2016), Gemeenteraden en informele vertegenwoordiging, Inspiratiesessie Griffie Almere (Lezing).overig
 • Vollaard H. (30 januari 2015), European integration and consensus politics in the Low Countries. Key note at 3d International Workshop of ACCESS Europe "New Political History and European Integration", Amsterdam (Lezing).overig
 • Vollaard H. (22 januari 2015), Explaining European Disintegration. Lecture at INSEAD business school, Fontainebleau (F) (Lezing).overig
 • Van de Bovenkamp H.M. & Vollaard H. (2015), De democratische vertegenwoordiging van cliënten en patiënten bij de decentralisaties, Beleid en Maatschappij 42(2): 102-121.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. (2015), Intergovernmentalism on European disintegration. Paper presented at the International Conference of Europeanists, Paris, 8-10 July 2015.congresbijdrage
 • Van de Bovenkamp H. & Vollaard J.P. (2015), Decentralisatie en democratische vertegenwoordiging; Een pilot-onderzoek naar vertegenwoordigingsclaim op het lokale niveau. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.rapport
 • Visser J., Vollaard H. & Meijerink F. (2015), Hoe korter, des te langer? Over het verband tussen coalitieakkoorden en conflicten in gemeenten, Bestuurswetenschappen 69(4): 6-22.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. (2014), Euro-pragmatisme domineert in Nederland, De Hofvijver (42).bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (8 mei 2014), De term "Europese superstaat" is zwaar overtrokken. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (1 mei 2014), Europa geen toren van Babel. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Van de Bovenkamp H. & Vollaard H. (10 februari 2014), Laat lokale democratie niet verrommelen. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P., Voerman G. & Walle N. van de (2014), European elections 2009: The Netherlands. In: Viola D. (Red.) Routledge Handbook of European Elections. London: Routledge.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2014), Explaining European disintegration, Journal of Common Market Studies 52(5): 1142-1159.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. (2014), Europese democratie en betrokkenheid van burgers, Openbaar Bestuur 24(2): 2-6.artikel in tijdschrift
 • Holsteyn J.J.M. van & Vollaard J.P. (2014), Ratifying the European Constitutional Treaty by referendum: The end of consensus politics?. In: Vollaard J.P., Beyers J., Dumont P. (Red.) European integration and consensus politics in the Low Countries: Routledge.boekdeel
 • Beyers J., Vollaard J.P. & Dumont P. (2014), Introduction: European integration and consensus politics. In: Vollaard J.P., Beyers J., Dumont P. (Red.) European integration and consensus politics in the Low Countries: Routledge.boekdeel
 • Vollaard, J.P., Beyers, J., Dumont & P. (Red.) (2014), European integration and consensus politics in the Low Countries Europe and the Nation State: Routledge.boekredactie
 • Anoniem (2014), EU election: Pragmatic Dutch aproach means ‘NExit’ unlikely [EU election: pragmatic Dutch aproach means ‘NExit’ unlikely] (vertaling Vollaard J.P.), The Conversation.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Martinsen D.M. & Vollaard J.P. (2014), Implementing social Europe in times of crises: Re-established boundaries of welfare?, West European Politics 37(4): 677-692.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. & Martinsen D.M. (2014), Bounded rationality in transposition processes: The case of the European patients’ rights directive, West European Politics 37(4): 711-731.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Martinsen D.M. & Vollaard J.P. (2014), Redactielid West European Politics 37(4).tijdschriftredactie
 • Van de Bovenkamp H. & Vollaard J.P. (2014), De informele vertegenwoordiging van cliënten en patiënten in het sociale domein, Christen Democratische Verkenningen(zomer): 104-112.artikel in tijdschrift
 • Beyers J., Vollaard J.P. & Dumont P. (2014), European integration and consensus politics in the low countries: Observations on an under-researched relationship(description of form), Department of Political and Social Sciences, European University Institute) EUI working papers nr. 04. San Domenico di Fiesole: European University Institute.rapport
 • Vollaard H. (20 december 2013), Opmars Euroscepsis is beperkt. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Van de Bovenkamp H. (2013), The making of a European healthcare union. Bordeaux.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. & Sindbjerg-Martinsen D. (2013), The organized anarchy of implementation: The European patients’ rights directive. Conference of Europeanists, Amsterdam. Amsterdam.congresbijdrage (refereed)
 • Van Willigen N.J.G. & Vollaard J.P. (2013), Constrained but not sidelined: How foreign policy executives try to gain support for their policies. European International Studies Association Conference. Tartu.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. & Sindbjerg-Martinsen D. (2013), The organized anarchy of transposing EU directives. EUSA Conference Baltimore. Baltimore.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. & Sindbjerg-Martinsen D. (2013), The organized anarchy of transposing EU directives. Workshop implementing social Europe in times of crisis, Copenhagen.. Copenhagen.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. & Sindbjerg-Martinsen D. (2013), The garbage can of transposing patients' rights directive. Leiden.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. (2013), Re-emerging Christianity in West European Politics? The case of the Netherlands, Politics and Religion 6(1): 74-100.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Van de Bovenkamp H., Vollaard J.P., Trappenburg M. & Grit K. (2013), Voice and choice by delegation, Journal of Health Politics, Policy and Law 38(1): 57-87.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P., Bovenkamp H. van de & Vrangbæk K. (2013), The emerging EU quality of care policy: From sharing information to enforcement, Health Policy 111(3): 226-233.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Holsteyn J.J.M. van & Vollaard J.P. (), Ratifying the European Constitutional Treaty by referendum: The end of consensus politics?. In: Vollaard J.P., Beyers J., Dumont P. (Red.) European integration and consensus politics in the Low Countries: Routledge.boekdeel
 • Vollaard H., Van de Bovenkamp H. & Sindbjerg-Martinsen D. (2013), The making of a European healthcare union.congresbijdrage (refereed)
 • Vollaard J.P. (2013), De structuren in het Nederlandse Europa-debat. Voorpublicatie, DNPP Jaarboek 2009.artikel in tijdschrift
 • Vollaard H. & Van de Bovenkamp H. van de (2013), The making of a EU healthcare union. Conference paper ECPR General Conference 2013, Bordeaux.congresbijdrage (refereed)
 • Vollaard J.P. (1 oktober 2012), Grotere kans op ontrouwe politici. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (3 september 2012), Accommodating Eurosceptic parties: the test case of the Netherlands (Lezing). Passau.overig
 • Vollaard J.P. (17 augustus 2012), The Netherlands is euro-pragmatic rather than eurosceptic [blog entry].overig
 • Vollaard J.P. (13 augustus 2012), SGP, CU en CDA, vorm een kartel. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (9 augustus 2012), De groeiende rol van Europa in de zorg (Lezing). Pijnacker.overig
 • Van Willigen N.J.G. & Vollaard J.P. (2012), Explaining consensus politics in foreign and EU policy. International BISA-ISA Conference. Edinburgh.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. (16 juni 2012), Gebrek democratie niet altijd erg. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (4 juni 2012), Accomodating Eurosceptic parties: The test case of the Netherlands (Lezing). Copenhagen.overig
 • Vollaard J.P. (29 mei 2012), Christian politics in the Netherlands (Lezing). Aarhus.overig
 • Vollaard J.P. & Van de Bovenkamp H (10 mei 2012), Invloed EU op zorg groeit. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (3 mei 2012), Politieke les uit Denemarken. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (4 april 2012), Euroscepticism and consensus politics: the Dutch test case (Lezing). Belfast.overig
 • Vollaard J.P. (29 februari 2012), Europese glimlach van Mark Rutte. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (14 februari 2012), Een oneerlijke minister, maar het kan niet anders. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Berg C.F. van den (28 januari 2012), Geef euroscepsis meer ruimte. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2012), Inter-municipal cooperation in the Netherlands (Lezing). Kopenhagen.overig
 • Vollaard J.P. (2012), Eurosceptische oppositie versterkt Europese Unie, Openbaar Bestuur 22(10): 2-5.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2012), De politieke betekenis van het christendom: geen majoriteit, geen autoriteit, slechts diversiteit, Christen Democratische Verkenningen 32(Herfst): 144-153.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2012), De potentie van de christendemocratie, Liberaal Reveil 53(3): 133-138.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2012), De splijtende kracht van democratie. In: Jong P. de, Lange S. de (Red.) Europa, burgerschap en democratie. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. 133-145.boekdeel
 • Vollaard J.P. & Berg C.F. van den (5 december 2011), Gevaarlijke stilte rond Europese uitbreiding.. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Berg C.F. van den (5 december 2011), EU-uitbreiding en het Nederlandse debat: No lessons learned?. Leiden, The Netherlands: Eurosearch: Dissecting the political body of Europe [blog entry].overig
 • Vollaard J.P. (5 december 2011), Introductie in de politiek van de Europese Unie (Lezing). Den Haag.overig
 • Vollaard J.P. (14 oktober 2011), European integration and consensus politics (Lezing). Luxembourg.overig
 • Vollaard J.P. & Van Willigen N.J.G. (2011), Foreign policy and domestic consensus-making: The case of the Netherlands. ECPR General Conference. Reykjavik.congresbijdrage
 • Vollaard J.P. (30 juni 2011), SGP is weinig principieel in keuze van partners. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (21 juni 2011), Varieties of religion = varieties of EU opinions (Lezing). Barcelona.overig
 • Vollaard J.P. (25 mei 2011), Christelijke politiek is moreel niet failliet. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (24 mei 2011), Minderheidskabinetten (Lezing). Rijswijk (zh).overig
 • Vollaard J.P. (26 april 2011), Introductie in de politiek van de Europese Unie (Lezing). Den Haag.overig
 • Vollaard J.P. (18 april 2011), Géén politieke unie! - of toch? (Lezing). Leiden.overig
 • Vollaard J.P. (15 april 2011), Re-emerging Christianity in West European Politics? the crucial case of the Netherlands (Lezing). Sankt Gallen.overig
 • Vollaard J.P. & Beyers J.C.M. (4 maart 2011), European integration and consensus politics in the Low Countries: outline of a research agenda (Lezing). Boston.overig
 • Vollaard J.P. (4 februari 2011), Europa een utopie? (Lezing). Nunspeet.overig
 • Vollaard J.P., Beyers J.C.M. & Dumont P. (13 januari 2011), European integration and consensus politics in the Low Countries (Lezing). Den Haag.overig
 • Vollaard J.P. (2011), The Dutch discourses of a small nation in an inefficient Europe: Cosmopolitanism, pragmatism, and nationalism. In: R. Harmsen & J. Schild (Red.) Debating Europe: The 2009 European Parliament Elections and beyond.. Baden-Baden: Nomos. 85-106.boekdeel
 • Vollaard J.P. & Van Willigen N.J.G. (2011), Binnenlandse steun voor buitenlands beleid. In: D. Hellema, J. Rood & M. Segers (Red.) Bezinning op het buitenland: Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld. Den Haag: Instituut Clingendael. 193-216.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2011), Een zwakke unie met zwakke lidstaten laat Europa overleven, Liberaal Reveil 52(3): 171-176.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2011), Verhalen over Europese integratie, Internationale Spectator: 120-124.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2011), Is democratie heilig? [Bespreking van: Terpstra M|Klerx H, Hinten-Nooijen A (2010|2010) Democratie als cultus: over politiek en religie|Religie, Politiek & Civil Society: Verzoening of Verzet?] Nexus.boekbespreking
 • Vollaard J.P. (4 september 2010), Nederland krijgt een stabiele minderheidsregering. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (11 augustus 2010), VVD en CDA doen geen wanhoopsgreep. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (30 juli 2010), Voor de SGP is wat te halen bij gedoogsteun. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (15 juli 2010), Christian politics in the Netherlands (Lezing). Gothenburg.overig
 • Vollaard J.P. (25 juni 2010), Consensus politics and European integration in the Low Countries (Lezing). Porto.overig
 • Vollaard J.P. (24 juni 2010), Onervarenheid in de Tweede Kamer vraagt sterkere positie van de Eerste Kamer. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (28 mei 2010), Consensus politics and European integration (Lezing). Leuven.overig
 • Vollaard J.P. (2010), European integration and consensus-making in the Low Countries. Leuven. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (30 april 2010), European integration and consensus politics in the Netherlands (Lezing). Victoria BC.overig
 • Vollaard J.P. (8 april 2010), Dutch Euroscepticism (Lezing). Vancouver BC.overig
 • Vollaard J.P. (23 maart 2010), Euroscepticism in the Netherlands (Lezing). Victoria BC.overig
 • Vollaard J.P. (17 maart 2010), Nederland niet per se op weg naar permanente instabiliteit. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2010), Christelijke sporen in de Nederlandse politiek: de verhouding tussen ChristenUnie, SGP en CDA. In: Van de marge naar de macht: De Christenunie 2000-2010. Amsterdam: Boom. 175-196.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2009), Euroscepticism in the Netherlands. Luxemburg, Luxemburg. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (2009), The Dutch parties in the EP elections 2009. Europäische Akademie Otzenhaus. [overig]overig
 • Vollaard J.P. & Roos R. (27 september 2009), Zal de refo-zuil blijven bestaan?. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (11 juni 2009), Political territoriality in the European Union: the changing boundaries of security and health care (Dissertatie). Leiden: Drukkerij Groen. Promotor(en) en Copromotor(en):Mair P., Staden A. van, Soetendorp R.dissertatie
 • Vollaard J.P. (2009), Is the Netherlands becoming part of a EU security empire?. Nijmegen, Nederland. [overig]overig
 • Oversloot J. & Vollaard J.P. (2009), Geografische uitdagingen voor democratie. Nijmegen, Nederland. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (1 mei 2009), PVV kan in Europees Parlement weinig beginnen. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (28 april 2009), Minderheidskabinetten hoeven geen ramp te zijn. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2009), Exit, voice and choice in health politics. Lisbon, Portugal. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (2009), The logic of political territoriality, Geopolitics 14(4): 687-706.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. (21 december 2008), Vrede op aarde iets dichterbij. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2008), European neighbourhood policy: Imperialism by stealth?. The Hague. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (2008), Theory of European disintegration. Riga, Latvia. [overig]overig
 • Vollaard J.P. & Rest M. van (18 juli 2008), Wat doet regeren met de Christen Unie?. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (7 juli 2008), Ander soort Europees parlementariër gewenst. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (17 juni 2008), Europa niet in crisis door Ierse nee. Leidsch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2008), Theorising European disintegration. Nijmegen. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (2008), Anarchy and the logic of political territoriality. Rennes, France. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (2008), Schaalvergroting en democratie, Openbaar Bestuur 18(8): 2-7.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2008), Het is wachten op de échte biografie [Bespreking van: Nieuwenhuizen B van (2008) André Rouvoet] Nederlandse Staatscourant 167.boekbespreking
 • Vollaard J.P. (2007), The challenge of patient mobility to healthcare states in the European Union. Helsinki. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (2007), Political territoriality in the European Union. Leiden University. [overig]overig
 • Vollaard J.P. (23 maart 2007), Vier jaar Irak vraagt onderzoek. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (16 februari 2007), ChristenUnie in kabinet brengt geen kentering. Reformatorisch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Penders G. (Red.) (2007), De spankracht van de Europese Unie: Gaan democratie en uitbreiding samen?. Den Haag: Lemma.boekredactie
 • Vollaard J.P. (2007), L’état de la question: Frontières et limites de l’integration Européenne. In: Geremek B, Picht R (Red.) Visions d’Europe. Paris: Odile Jacob. 317-332.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2007), Patiëntenmobiliteit in een Europese zorgruimte. In: Hendriks A.C., Napel H.M. ten (Red.) Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 291-306.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2007), De gevolgen en mogelijkheden voor democratie in een uitbreidende unie. In: Vollaard J.P., Penders J. (Red.) De Spankracht van de Europese Unie: Gaan democratie en uitbreiding samen?. Den Haag: Lemma. 11-18.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2007), Het absorptievermogen van de Europese Unie: (Veranderende) schaal en democratie in de geschiedenis van Europese uitbreiding. In: Vollaard J.P., Penders J. (Red.) De Spankracht van de Europese Unie: gaan democratie en uitbreiding samen?. Den Haag: Lemma. 67-96.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2007), Een overspannen Europese Unie?. In: Vollaard J.P., Penders J. (Red.) De Spankracht van de Europese Unie: gaan democratie en uitbreiding samen?. Den Haag: Lemma. 217-228.boekdeel
 • Pellikaan H., Vollaard J.P. & Otjes S.P. (2007), Europe in the Netherlands: Political parties. Den Haag: WRR: webpublicatie, nr. 24..rapport
 • Burgess M. & Vollaard J.P. (Red.) (2006), State territoriality and European integration. London: Routledge.boekredactie
 • Vollaard J.P. (2006), De flexibele formules van het CDA. In: Pellikaan H., Lubben S. van der (Red.) Ruimte op rechts? Conservatieve onderstroom in de Lage Landen. Utrecht: Spectrum. 107-136.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2006), Een christelijke of seculiere bezieling van de Nederlanse gemeenschap? De conservatieve avances naar ChristenUnie en SGP. In: Pellikaan H., Lubben S. van der (Red.) Ruimte op rechts? Conservatieve onderstroom in de Lage Landen. Utrecht: Spectrum. 86-106.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2006), European integration and unfreezing territoriality: The case of the European health card. In: Holzacker R., Haverland M. (Red.) European research reloaded. Dordrecht: Springer. 203-227.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2006), Protestantism and Euro-scepticism in the Netherlands, Perspectives on European Politics and Society 7(3): 276-297.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Pellikaan H., Otjes H. & Vollaard J.P. (2006), Europe in the Netherlands: Political parties. Den Haag: WRR.rapport
 • Vollaard J.P. (11 november 2005), Correctief referendum past ChristenUnie. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (28 juni 2005), Kloof tussen burger en politiek wordt kleiner. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Boer B.C. (3 juni 2005), Nederland nooit Europa-fan. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Boer B.C. (26 mei 2005), Euroscepsis politieke partijen geen toeval. De Twentsche Courant Tubantia.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. & Boer B.C. (26 mei 2005), Euroscepsis politieke partijen geen toeval. Haagsche Courant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (17 mei 2005), Principiële ChristenUnie kiest voor grondwet EU. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (24 april 2005), Frontiers and limits of Europe (Lezing). Europe College, Bruges, Belgium.overig
 • Vollaard J.P. (21 april 2005), State or Empire? Political territoriality and security of the European Union and the Netherlands (Lezing). London, UK.overig
 • Vollaard J.P. (12 april 2005), Political territoriality in foreign policy and its analysis (Lezing). Granada, Spain.overig
 • Vollaard J.P. (8 april 2005), Stem blanco bij referendum over nieuwe Grondwet. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (11 maart 2005), Political territoriality (Lezing). Leiden University, Leiden.overig
 • Vollaard J.P. (25 februari 2005), Waar blijft het protestants terrorisme?. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (28 januari 2005), Europeanisation and political territoriality (Lezing). Brussels, Belgium.overig
 • Vollaard J.P. & Boer B.C. (2005), Euroscepsis: Ideologie of strategie?. In: Vollaard J.P., Boer B.C. (Red.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 9-14.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2005), Euroscepsis en protestantisme in Nederland. In: Vollaard J.P., Boer B.C. (Red.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 151-176.boekdeel
 • Vollaard J.P. & Boer B.C. (2005), Het belang van euroscepsis. In: Vollaard J.P., Boer B.C. (Red.) Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma. 191-202.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2005), Grenzen en gronden van patiëntenmobiliteit in de Europese Unie, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 47(2): 233-259.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. (2005), Is de rek uit Europese loyaliteit, Internationale Spectator 59(12): 631-636.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Vollaard J.P. (2005), Review [Bespreking van: Boer den W.|Andriessen F.H.J.J.|Rifkin J. (2003|2004|2004) Europa: De Geschiedenis van een Idee|Europa: werkelijkheid en opgave: verkenningen in het spoor van Romano Guardini|The European Dream: How Europe's vision of the Future is quietly eclipsing the American dream] Nexus 41: 229-235.boekbespreking
 • Vollaard J.P. & Boer B.C. (Red.) (2005), Euroscepsis in Nederland. Utrecht: Lemma.boekredactie
 • Vollaard J.P. (27 oktober 2004), Discerning Changing Political Territoriality (Lezing). University of Copenhagen, Kopenhagen (DK).overig
 • Vollaard J.P. (17 juni 2004), Organising Healthcare in Multi-level Europe (Lezing). Enschede.overig
 • Vollaard J.P. (9 juni 2004), Kiezer kan aangeven welk Europa hij wil. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (4 juni 2004), Nieuw Europees Symbool: Gezondheidskaart vergemakkelijkt Grensoverschrijdende Zorg. Medisch Contact: 958-959.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (27 mei 2004), A Healthy Europe without Borders? (Lezing). Montreal, Canada.overig
 • Vollaard J.P. (6 mei 2004), European Integration and Unfreezing Territoriality: The Case of the European Health Card (Lezing). Utrecht.overig
 • Vollaard J.P. (30 maart 2004), Liever Paaps dan Turks. Friesch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (26 maart 2004), Tegen vernedering. Trouw.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (25 maart 2004), Liever Paaps dan Turks?. Nederlands Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (8 maart 2004), Lessons learned from analyzing Territoriality in the European Union (Lezing). Centre for European Union Studies, Hull (UK).overig
 • Vollaard J.P. (2004), A Healthy Europe without Borders?. In: Astengo F., Neuwahl N. (Red.) - A Constituition for Europe? Governance and Policy-Making in the European Union (proceedings). Canada: Universite de Montreal. 339-360.congresbijdrage (refereed)
 • Vollaard J.P. (2004), Is het Einde van de Europese Unie nabij? Een Theoretische Excercitie over Europese Integratie en Desintegratie. In: Bakker et al. J. (Red.) Europa bevalt? De Europese integratie in Historisch Perspectief, 1945-2004 Leidschrift. Historisch Tijdschrift nr. 1. Leiden: Stichting Leidschrift. 113-134.congresbijdrage (refereed)
 • Vollaard J.P. (2004), Solidarity, Territoriality, and Healthcare: Cross-National Policy Learning in Europe. In: Levi-Faur D., Vigoda-Gadot E. (Red.) International Public Policy and Management: Policy Learning beyond Regional, Culteral, and Political Boundaries. New York: Marcel Dekker.boekdeel
 • Vollaard J.P. (20 november 2003), Analysing polity formation in the EU-area: the case of the European health card (Lezing). Nijmegen.overig
 • Vollaard J.P. (25 september 2003), Indicating and explaining how territory's political significance changes (Lezing). Leiden.overig
 • Vollaard J.P. (25 juni 2003), Groeikansen ChristenUnie lijken verwaarloosbaar. Nederlands Dagblad: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (25 mei 2003), Research design: Of territoriality and political authority in the EU area (Lezing). Enschede.overig
 • Vollaard J.P. (23 mei 2003), Regentencoalities domineren provincies. Nederlands Dagblad: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (30 april 2003), Strijd om de macht in verenigd Europa. Nederlands Dagblad: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (28 maart 2003), Political authority, welfare and territory in the EU: opening borders, losing cohesion? (Lezing). Edinburgh.overig
 • Vollaard J.P. (7 maart 2003), Stem anders blanco. Leids Nieuwsblad: 3.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (21 februari 2003), Misschien kan ChristenUnie met de paus samenwerken. Nederlands Dagblad: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (6 februari 2003), Kiezers hebben wel degelijk op inhoud gekozen. Nederlands Dagblad: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vink M.P. & Vollaard J.P. (21 januari 2003), Blanco stemmen heeft zin. Algemeen Dagblad: 9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (4 november 2002), Het grote gelijk van Melkert, of waarom de LPF-hoek groot blijft (Lezing). Leiden.overig
 • Vollaard J.P. (29 oktober 2002), Introduction to the research project 'Political authority and territority within the EU (Lezing). Rotterdam.overig
 • Vollaard J.P. (8 augustus 2002), Waarom vrouwen mínder machtige, en minder máchtige politieke posities bekleden dan mannen (Lezing). Amstelveen.overig
 • Vollaard J.P. (23 mei 2002), Leidslijnen in de lokale politiek (Lezing). Noordwijkerhout.overig
 • Vollaard J.P. (2 mei 2002), Are welfare regimes in the European Union still territorially organised? (Lezing). Sonderborg, Denemarken.overig
 • Vollaard J.P. (10 april 2002), Dualisme betekent meer tijd voor politici om in de stad te zijn. Leidsch Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (22 maart 2002), Territorial authority and social security in the EU and its member states (Lezing). Turijn, Italië.overig
 • Vollaard J.P. (2002), Christelijke Denkers over Politiek [Bespreking van: (2002) Christelijke Denkers over Politiek: Een Oogst van 20 Eeuwen] Radix 26: 290-293.boekbespreking
 • Staden A. van & Vollaard J.P. (2002), The erosion of state sovereignty: Towards a post-territorial world?. In: Kreijen G.P.H., . e.a. (Red.) State, sovereignty, and international governance. Oxford: Oxford University Press. 165-185.boekdeel
 • Vollaard J.P. (2001), The Deterritorialisation of Political Authority by the European Union. In: Arts B., Noortman M., Reinalda B. (Red.) Non-State Actors in International Relations. Aldershot: Ashgate. 93-108.boekdeel
 • Vollaard J.P. (19 september 2000), Prinsjesdag (Lezing). Den Haag.overig
 • Vollaard J.P. (25 mei 2000), Politieke ruimte in kaart brengen: over gronden en grenzen van politieke autoriteit (Lezing). Veldhoven.overig
 • Vollaard J.P. (2 mei 2000), Een Echte Calvinist is tegen de Monarchie. Nederlands Dagblad: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (29 april 2000), Een Echte Calvinist is tegen de Monarchie. Leidsch Dagblad: 14.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2000), Geeft Soevereiniteit nog Samenhang aan de Wereld?, Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken 29(1): 128-141.artikel in tijdschrift
 • Vollaard J.P. (2000), Een Kleurrijke Schets van het Nationale Denken [Bespreking van: Leerssen J. (2000) Nationaal Denken in Europa: een cultuurhistorische schets] Internationale Spectator 54: 154-156.boekbespreking
 • Vollaard J.P. (2000), De Onttovering van de Wereld: Max Weber en het Probleem van de Moderniteit in Duitsland, 1890-1920 [Bespreking van: Dassen P. (2000) De Onttovering van de Wereld: Max Weber en het Probleem van de Moderniteit in Duitsland, 1890-1920] Radix 26: 44-47.boekbespreking

Geen relevante nevenwerkzaamheden