Universiteit Leiden

nl en

Hans Gribnau

Hoogleraar Kwaliteit van Fiscale regelgeving

Naam
Prof.mr.dr. J.L.M. Gribnau
Telefoon
+31 71 527 7451
E-mail
j.l.m.gribnau@law.leidenuniv.nl

Hans Gribnau is Hoogleraar Belastingsrecht, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Meer informatie over Hans Gribnau

Medewerkerschappen

 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 
 • Vaste medewerker Weekblad fiscaal recht

Lidmaatschappen

 • Voorzitter vereniging het Spinozahuis 
 • External member Board of Professors, Law School, University of Bologna 
 • Lid Redactieraad Maandblad Belastingbeschouwingen 
 • Hoogleraar Methodologie van het belastingrecht aan de Universiteit van Tilburg 
 • Lid Raad van Advies, Bond van Belastingbetalers
 • Lid Adviesraad, Kennisagenda Belastingdienst
 • Lid, Jury Tax Transparency Benchmark

 

Hoogleraar Kwaliteit van Fiscale regelgeving

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B221

Contact

 • Gribnau J.L.M. (2017), Belastingen, ethiek en waarden. Een weerbarstig driespan, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 18(11 / 660): 1-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Peeters B., Gribnau J.L.M & Badisco J. (red.) (2017), Building trust in taxation. Intersentia: Antwerpen.boekredactie
 • Gribnau J.L.M. & Jallai A.-G. (2017), Good Tax Governance: A Matter of Moral Responsibility and Transparency, Nordic Tax Journal 2017(1): 70-88.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Peeters B., Gribnau J.L.M & Badisco J. (2017), Introduction. In: Peeters B., Gribnau J.L.M, Badisco J. (red.) Building Trust in Taxation. Antwerpen: Intersentia. 1-14.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. (2017), Paradoxale fiscale vrijheid, Ars Aequi 2017(5): 402-416.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. & Vording H. (2017), The Birth of Tax as a Legal Discipline. In: Harris P., de Cogan D. (red.) Studies in the History of Tax Law. Volume 8. Oxford/Portland: Hart Publishing. 37-66.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. (2017), The Integrity of the Tax System after BEPS: A Shared Responsibility, Erasmus Law Review 10(1): 12-28.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M (2017), Voluntary Compliance Beyond the Letter of the Law: Reciprocity and Fair Play. In: Peeters B., Gribnau J.L.M, Badisco J. (red.) Building Trust in Taxation. Antwerpen: Intersentia. 17-49.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. (2016), Belastingen als olifant, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 17(8): 1-5.artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2016), Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Rules and Principles. In: Salter D., Oats L. (red.) Contemporary Issues in Tax Research (Volume 2). Birmingham: Fiscal Publications. 103-125.boekdeel
 • Steenbergen A.K.J.M. van & Gribnau J.L.M. (2016), Ervaren legitimiteit en het dilemma van belasting betalen, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 17(7): 18-23.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2016), Fiscale transparantie: de moeilijke weg naar meer vertrouwen, MBB: belastingbeschouwingen: onafhankelijk maandblad voor belastingrecht en belastingpraktijk 85(9/10): 370-384.artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2016), Fiscale wetgeving en de ethiek van de belastingadviseur. In: Dusarduijn S.M.H., Gribnau J.L.M., Elsweier F.J. (red.) Van der Geldbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. J.A.G. van der Geld ter gelegenheid van zijn afscheid op 30 september 2016 als hoogleraar belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University. Tilburg: Tilburg University. 191-196.boekdeel
 • Gribnau J.L.M., Jallai A.-G. & Bakker A. (2016), Good Tax Governance and Transparency: A Matter of Reputation or Ethical Motivation?, Derivatives & financial instruments 18(1): 3-24.artikel in een tijdschrift
 • Bont G.J.M.E. de, Bozia K., Douma S.C.W., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2016), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017 Boom jurisprudentie en documentatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Dusarduijn S.M.H., Gribnau J.L.M. & Elsweier F.J. (red.) (2016), Van der Geldbundel: opstellen aangeboden aan prof. dr. J.A.G. van der Geld ter gelegenheid van zijn afscheid op 30 september 2016 als hoogleraar belastingrecht aan het Fiscaal Instituut Tilburg, Tilburg University. Tilburg: Tilburg University.boekredactie
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M.R.T. (2015), Artikel 104 - Belastingheffing. In: Nederland Rechtsstaat: wetenschappelijk commentaar op de Nederlandse grondwet. [lemma].overig
 • Gribnau J.L.M. (2015), Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules Alone, Social & Legal Studies 24(2): 225-250.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2015), Horizontal Monitoring: some procedural tax law issues. In: Russo R. (red.) Tax Assurance. Deventer: Kluwer. 183-216.boekdeel
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Gribnau J.L.M. (2015), Piketty en Smith: een bijzonder span, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015(3): 4-10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Apeldoorn L.C.J. van, Gribnau J.L.M. & Verbeek B. (2015), Rechtvaardigheid en Belastingen; filosofie en fiscaliteit verslag van een workshop, Weekblad Fiscaal Recht 2015(93).artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2015), Taxation, Reciprocity and Communicative Regulation (15259). Tilburg: Tiilburg University, (Tilburg Law Review). [website]overig
 • Gribnau J.L.M. (2015), The power of law. Spinoza’s contribution to legal theory. In: Santos Campos A. (red.) Spinoza and Law. Philosophers and law Ashgate: Farnham/Burlington. 21-37.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. (2015), Tweehonderd jaar belastingwetenschap. In: Vording H. (red.) 200 jaar Rijksbelastingen. Den Haag: SDU. 187-254.boekdeel
 • Berge J.W. van den & Gribnau J.L.M. (2014), De lange schaduw van Hofstra: 50 jaar theorie van het belastingrecht in Leiden, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7065): 1163-1168.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Gribnau J.L.M. (2014), Not argued from but prayed to. Who’s afraid of legal principles?, eJournal of Tax Research 12(1): 185-217.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M.R.T. (2014), Terugwerkende kracht van belastingwetgeving vanuit rechtsvergelijkend perspectief, Maandblad Belasting Beschouwingen 83(3): 130-142.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2014), The Temporal Effect of Dutch Tax Court Decisions. In: Popelier P., Verstraelen S. , Vanheule D. en Vanlerberghe B. (red.) The Effects of Judicial Decisions in Time. Cambridge: Intersentia. 181-195.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. & Boer J.P. (2013), De belastingrechter in een veranderende trias politica. In: Boer J.P. (red.) Kwaliteit van de belastingrechtspraak belicht. Den Haag: Sdu uitgevers. 71-93.boekdeel
 • Lubbers A.O., Vording H. & Gribnau J.L.M. (2013), De belastingrechter: rechtsbeschermer, rechtsvinder en wetgever-plaatsvervanger. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Vording H., Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2013), De toekomst van de belastingrechtspraak: drie uitdagingen voor de belastingrechter. In: Muller E.R., Cleiren C.P.M. (red.) Bundel Rechtspraak. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M. (2013), General report. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (red.) Retroactivity of tax legislation EATLP 2010. Amsterdam: EATLP.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. & Pauwels M. (2013), Legal Certainty: A Matter of Principle. In: Gribnau J.L.M., Pauwels M. (red.) Retroactivity of tax legislation. Amsterdam: EATLP.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. (2013), Legislative Instrumentalism vs. Legal Principles, Coventry Law Journal 18: 89-109.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2012), Instrumentalisme en vrijheid, NTFR 2012(517): 1-8.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers.boek
 • Gribnau J.L.M. (2012), Terugkoppeling: betere regelgeving dankzij burgers. In: Feteris (e.a.) E.T. (red.) Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 109-135.'non-refereed' congresbijdrage
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (2011), Belastingwetenschap: 80 jaar en bijna volwassen?, Maandblad Belasting Beschouwingen (12): 488-499.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hamers R. & Gribnau J.L.M. (2011), Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt. Deel 1: Regelgedreven interactie, Weekblad Fiscaal Recht (154).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hamers R. & Gribnau J.L.M. (2011), Tax planning: spel met regels dat om ethisch houvast vraagt. Deel 2: Etische visies en beslissingsfactoren, Weekblad Fiscaal Recht (190).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2011), The Dignity of Law: Fundamental Legal Principles Versus Legislative Instrumentalism. In: Visser M. de, Witteveen W. (red.) The Jurisprudence of Aharon Barak: Views from Europe. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 147-162.boekdeel
 • Lubbers A.O. & Gribnau J.L.M. (2010), Aanbevelingen tot verbetering van het fiscale wetgevingsproces, Weekblad Fiscaal Recht (6880): 1388-1402.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (2010), Integriteit van het fiscale wetgevingsproces, NTFR 2010(643): 1-6.artikel in een tijdschrift
 • Vording H. & Gribnau J.L.M. (2009), Assessing Corporate Tax Reform: Incomplete Information and Conflicting Interests. In: Verschuuren J.M. (red.) The Impact of Legislation. A Critical Analysis of Ex Ante Evaluation. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 229-251.'refereed' congresbijdrage
 • Gribnau J.L.M. (2009), Soevereiniteit en legitimiteit: grenzen aan (fiscale) regelgeving (oratie Leiden). Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers.boek
 • Lubbers A.O., Gribnau J.L.M. & Vording H. (2009), Verbetering van de kwaliteit van (de uitvoering van) fiscale regelgeving door terugkoppeling, Weekblad Fiscaal Recht (6814): 675-683.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. (16 december 2008), Soevereiniteit en legitimiteit: grenzen aan (fiscale) regelgeving (Oratie, Universiteit Leiden).Inaugurale rede
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Onderzoek naar terugkoppeling in het belastingrecht. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 1-27.boekdeel
 • Gribnau J.L.M. (2008), Soft Law and Taxation: EU and International Aspects, Legisprudence 2: 67-117.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gribnau J.L.M. & Lubbers A.O. (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht; analyse en conclusies. In: Gribnau J.L.M., Lubbers A.O., Vording H. (red.) Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers. 185-210.boekdeel
 • Gribnau J.L.M., Lubbers A.O. & Vording H. (red.) (2008), Terugkoppeling in het belastingrecht. Amersfoort: SDU Fiscale en Financiële Uitgevers.boekredactie
 • Hemels S.J.C., Vijfeijken I.J.F.A., Gribnau J.L.M. & Dijk L. (2007), Rapport van de Commissie algemeen nut beogende instellingen. Deventer: Kluwer.boek
 • Universiteit van Tilburg Onderwijs & Onderzoek