Universiteit Leiden

nl en

Hannah van Dijk

Onderwijs- onderzoeksmedewerker

Naam
H. van Dijk MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
h.van.dijk@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Hannah van Dijk is na de bachelor Pedagogische Wetenschappen begonnen aan de Research Master Developmental Psychopathology in Education and Child Studies welke zij in 2013 heeft afgerond. Hannah liep stage bij het spreekuur Ontwikkelingsstoornissen van het Ambulatorium verbonden aan de Universiteit Leiden en schreef haar afstudeerscriptie bij het onderzoeksproject ‘Een goed begin’ van de programmagroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen. Tijdens haar studie heeft Hannah ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een verstandelijke beperking en/of een autismespectrumstoornis. Momenteel werkt ze als onderwijs- onderzoeksmedewerker bij de programmagroep Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs, waar ze bachelorstudenten begeleid bij het schrijven van hun scriptie. Daarnaast doet ze werkervaring op als onderzoeker bij een autisme-expertisecentrum en begeleidt ze jongeren met een autismespectrumstoornis.

Registraties

NVO Basis Orthopedagoog

Relevante links

LinkedIn: Hannah van Dijk

Onderwijs- onderzoeksmedewerker

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Orthopedagogiek

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B51

Contact

  • Lucertis kinder- en jeugdpsychiatrie Orthopedagoog

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie