Universiteit Leiden

nl en

Hans Janssen

Emeritus hoogleraar Geschiedenis van kastelen

Naam
Prof.dr. H.L. Janssen
Telefoon
+31 71 527 2682
E-mail
h.l.janssen@hum.leidenuniv.nl

Emeritus hoogleraar Geschiedenis van kastelen

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • KG Architectuurgeschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 2.20a

Contact

 • Janssen H.L. (2014), The Border Castles of the Bishopric of Utrecht c. 1050-1528- From Military Strongholds to Seats of Power and Authority. In: Ettel P., Flambard Héricher A., O'Conor K. (red.) Château et frontière. Actes du colloque international d'Aabenraa (Danemark, 24-31 août 2012).: Presses Universitaires de Caen. 225-241. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2012), Introduction. In: Ettel P., Flambard Héricher A.M., O'Conor K. (red.) Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale. Lórigine du château médiévale. Actes du colloque international de Rindern (Allemagne), 28 août-3 septembre 2010. Caen: Publications du CRAHM. 1-2. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2011), De infrastructuur van de stedelijke ruimte in 's-Hertogenbosch rond 1300. In: Janssen H.L., Treling J.R. (red.) Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 13-43. boekdeel
 • Janssen H.L. (2011), De muntpot. In: Janssen H.L., Treling J.R. (red.) Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 78-81. boekdeel
 • Janssen H.L. (2011), De zilveren gespbroche. In: Janssen H.L, Treling J.R. (red.) Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 83-86. boekdeel
 • Janssen H.L. & Treling J.R. (2011), Inleiding. In: Janssen H.L., Treling J.R. (red.) Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in s-Hertogenbosch. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 9-11. boekdeel
 • Janssen H.L. (2011), Politieke en sociale beroering in 's-Hertogenbosch rond 1300. In: Janssen H.L., Treling J.R. (red.) Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 44-48. boekdeel
 • Janssen H.L. (2011), Slotbeschouwing. De schatvondst in de context van zijn tijd. In: Janssen H.L., Treling J.R. (red.) Van penningen en groten. de schatvondst Achter het Verguld Harnas te 's-Hertogenbosch. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 193-198. boekdeel
 • Janssen H.L. & Treling J.R. (red.) (2011), Van penningen en groten. De schatvondst Achter het Verguld Harnas in 's-Hertogenbosch.. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. boekredactie
 • Janssen H.L. (2011), Voorwoord. In: Dijkstra K., Jansen S. (red.) Loevestein ontrafeld.650 jaar bouwgeschiedenis. Poederoijen: Stichting Museum Slot Loevestein. 5-7. boekdeel
 • Janssen H.L. & Nijhof E. (2010), Fifteenth-century pottery production in's-Hertogenbosch.The excavation of two pottery workshops. In: De Groote K., Tys D., Pieters M. (red.) Exchanging Medieval Material Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe.. Brussel: VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed) en Vrije Universiteit Brussel. 93-136. congresbijdrage
 • Janssen H.L., Bosman A.F.W., Dettingmeier R., Kuipers M.C., Ottenheym K.A., Steenmeyer G.H.P., Thoor M.T.A. van, Vries D.J. de & Denslagen W.F. (2010), Redactielid Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 109. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L., Buiks J., Glaudemans R., Hoffman E., Kok R., Viskil P., Vos A. & Welten G. (2010), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 12(1-2). tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2010), Ten geleide:het onderzoek van kastelen, Approaching Religion 109(2/3): 49-49. artikel in een tijdschrift
 • Buiks J., Janssen H.L., Hoffman E., Huys Janssen P., Welten G., Kok R. & Vos A. (2009), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 10. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2009), Het kasteel Coevorden. 15e en 16e eeuwse inventarissen als bron voor de bouwgeschiedenis. In: Janssen H.L., Landewé W. (red.) Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed. Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelen Stichting. 101-131. congresbijdrage
 • Janssen H.L. & Landewé W. (2009), Inleiding en verantwoording. In: Janssen H.L., Landewé W. (red.) Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed. Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelen Stichting. 7-11. congresbijdrage
 • Janssen H.L., Vries D.J. de, Denslagen W.F., Bosman A.F.W., Dettingmeier R., Kuipers M.C., Steenmeier G.H.P., Thoor M.T.A. van & Ottenheym K.A. (2009), Redactielid Approaching Religion 108. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. & Landewé W. (red.) (2009), Middeleeuwse kastelen in veelvoud. Nieuwe studies over oud erfgoed. Wijk bij Duurstede: Nederlandse Kastelen Stichting. boekredactie
 • Janssen H.L. (2009), 's-Hertogenbosch, a 'novum oppidum' and its hinterland, 1200-1350- the archaeological evidence for growth and stagnation of medieval towns. In: Engberg N., Noergaard Joergensen A, Kieffer-Olsen J., Madsen P.K., Radtke C. (red.) Archaeology of Medieval Towns in the Baltic and North Sea Area. Publications of the National Museum Copenhagen: National Museum of Denmark. 29-47. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2008), Beeldmerken van heiligen. De verering van Catharina, Barbara en Agatha in laatmiddeleeuws 's-Hertogenbosch., Brabants Heem 60: 92-101. artikel in een tijdschrift
 • Bosman A.F.W., Denslagen W.F., Dettingmeier R., Janssen H.L., Kuipers M.C., Ottenheym K.A., Schmidt F.H., Thoor M.T.A. van & Vries D.J. de (2008), Redactielid Approaching Religion 107. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2008), De betovering van de liefde? een mal van het Loeffplein., Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 10(2008/2): 142-145. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2008), Een bokaal uit Siegburg. Huwelijksgeschenk voor Floris van Egmond?, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 10(2008/2): 49-55. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2008), In memoriam Jacques Renaud (1911-2007). In: Ettel P., Flambard Héricher A-.M., McNeill T.E. (red.) Château Gaillard 23. Etudes de castellologie médiévale. Bilan des recherches en castellologie (Actes du colloque international de Houffalize (Belgique)4-10 septembre 2006. Caen: Publications du CRAHM. 3-4. congresbijdrage
 • Janssen H.L. & Hoekstra T.J. (2008), In memoriam Jacques Renaud, Chateau Gaillard. Etudes de Castellogie médiévale 23: 3-4. ???subCategory.???
 • Janssen H.L. (2008), Medieval Castle Research in the Netherlands, Chateau Gaillard. Etudes de Castellogie médiévale 23: 237-251. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2008), Medieval Castle Research in the Netherlands. In: Ettel P., Flambard Héricher A-.M., McNeill T.E. (red.) Château Gaillard 23. Etudes de castellologie médiévale. Bilan des recherches en castellologie (Actes du colloque international de Houffalize (Belgique)4-10 septembre 2006. Caen: Publications du CRAHM. 237-251. congresbijdrage
 • Bock M., Dettingmeier R., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Schmidt F.H. & Vries D.J. de (2007), Redactielid Approaching Religion 106. tijdschriftredactie
 • Buiks J., Hoffman E., Huys Janssen P., Janssen H.L., Kok R. & Vos A. (2007), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 9. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2007), De vondsten van het Loeffplein. In: Janssen H.L., Thelen A.A.J. (red.) Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Stichting Matrijs. 104-107. boekdeel
 • Janssen H.L. (2007), Een bokaal uit Siegburg voor Floris van Egmond en Margaretha van Bergen, Vormen uit vuur. Mededelingenblad Nederlandse vereniging van vrienden van ceramiek en glas 198(2007/2-3): 18-25. artikel in een tijdschrift
 • Boerefijn W.N.A., Burger M., Dunk Th. Von der, Hartog E. den, Helten L., Janssen H.L., Vries D.J. de, Rijntjes R.E.TH.M., Stoever R.J. & Welie E.G. van (2007), Hoofdstuk (1)600-1100 vroege middeleeuwen; Hoofdstuk (2)1100-1500 Middeleeuwen. In: Bosma K., Mekking A.J.J., Ottenheym K., Woud A. van der (red.) Bouwen in Nederland 600-2000. Zwolle/Amsterdam: Waanders Uitgevers/Prins Bernhard Cultuurfonds. 14-229. boekdeel
 • Nijhof E. & Janssen H.L. (2007), Huisraad. In: Janssen H.L., Thelen A.A.J. (red.) Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Stichting Matrijs. 190-217. boekdeel
 • Janssen H.L. & Thelen A.A.J. (2007), Inleiding. In: Janssen H.L., Thelen A.A.J. (red.) Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Stichting Matrijs. 9-19. boekdeel
 • Hoekstra T.J. & Janssen H.L. (2007), In memoriam prof.dr. J.G.N. Renaud (20-2-1911- 25-4-2007), Approaching Religion 106(6): 277-278. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2007), Insignes, persoonlijke sieraden en kledingaccessoires. In: Janssen H.L., Thelen A.A.J. (red.) Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Stichting Matrijs. 110-146. boekdeel
 • Janssen H.L. (2007), Kastelen. In: Bosma K., Mekking A.J.J., Ottenheym K., Woud A. van der (red.) Bouwen in Nederland 600-2000.. 93-98. boekdeel
 • Janssen H.L. & Mekking A.J.J. (2007), Residenties en kastelen. In: Bosma K., Mekking A.J.J., Ottenheym K., Woud A. van der (red.) Bouwen in Nederland 600-2000. Zwolle/Amsterdam: Waanders Uitgevers/Prins Bernhard Cultuurfonds. 206-221. boekdeel
 • Janssen H.L. (2007), 's-Hertogenbosch, een novum oppidum in de Meierij ca. 1200-1350. De stadsarcheologie als bron voor de kennis van groei en stagnatie van middeleeuwse steden, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10: 95-146. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. & Thelen A.A.J. (red.) (2007), Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Stichting Matrijs. boekredactie
 • Janssen H.L. (2007), Vrije tijd en muziek. In: Janssen H.L., Thelen A.A.J. (red.) Tekens van Leven. Opgravingen en vondsten in het Tolbrugkwartier in 's-Hertogenbosch. Utrecht: Stichting Matrijs. 249-255. boekdeel
 • Bock M., Denslagen W.F., Dettingmeier R., Heuvel C.M.J.M. van den, Janssen H.L. & Vries D.J. de (2006), Redactielid Approaching Religion 105. tijdschriftredactie
 • Buiks J., Hoffman E., Huys Janssen P., Janssen H.L., Kok R. & Verhees E. (2006), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 8. tijdschriftredactie
 • Bock M., Denslagen W.F., Dettingmeier R., Vries D.J. de, Janssen H.L. & Schmidt F.H. (2005), Redactielid Approaching Religion 104. tijdschriftredactie
 • Buiks J., Hoffman E., Huys Janssen P., Janssen H.L., Vos A. & Welten G. (2005), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 7. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. & Hupperetz W.M.H. (2005), De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse kastelen in Limburg. In: Hupperetz W., Olde Meierink B., Rommes R. (red.) Kastelen in Limburg. Burchten en Landhuizen (1000-1800). Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 43-60. boekdeel
 • Hoekstra T.J., Immerseel R.H.M. van, Janssen H.L., Ronnes H., Kylstra-Wielinga J.M.M. & Tromp H.M.J. (red.) (2005), Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state. Utrecht: Nederlanse Kastelenstichting/Matrijs. boekredactie
 • Janssen H.L. (2005), Tekens van Leven. Opgravingen in het Tolbrugkwartier, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 7: 114-145. artikel in een tijdschrift
 • Hendriks A.C., Gevers J.K.M., Gerards J.H. & Janssen H.L. (2004), Bescherming tegen genetische discriminatie. Een juridische analyse. Leiden: NJCM-Boekerij. boek
 • Bock M., Denslagen W.F., Janssen H.L., Ottenheym K.A. & Vries D.J. de (2004), Redactielid Approaching Religion 103. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2004), Een middeleeuwse gordelsluiting, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 6: 101-102. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2004), Gemert Castle The first occupation phase 1050-1150. In: Ettel P., Flambard-Héricher A.-M., McNeill T.E. (red.) Chateau Gaillard. Etudes de castellologie médiévale 21. Caen: Publications du CRAHM. 119-126. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2004), Zwischen Befestigung und Residenz. Zur Burgenforschung in den Niederlanden, Forschungen zu Burgen und Schlösser. Herausgegeben von der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern 8: 9-34. artikel in een tijdschrift
 • Hoekstra T.J., Immerseel R.H.M. van, Janssen H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M. & Tromp H.M.J. (red.) (2003), Amstenrade. Een adellijk woonhuis in Zuid-Limburg. Utrecht: Nederlanse Kastelenstichting/Matrijs. boekredactie
 • Bock M., Denslagen W.F., Janssen H.L., Ottenheym K.A. & Vries D.J. de (2003), Redactielid Approaching Religion 102. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2003), Van eenmanszaak tot kenniscentrum. 25 jaar stadsarcheologie in 's-Hertogenbosch, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 5: 125-132. artikel in een tijdschrift
 • Vos A., Buiks J., Janssen H.L., Hond J. de & Hoogbergen T. (2003), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 5. tijdschriftredactie
 • Bock M., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Vries D.J. de & Schmidt F.H. (2002), Redactielid Approaching Religion 101. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2002), Een middeleeuwse dobbelaar? Een benen voorwerp uit de Zuidwal, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 4: 100-101. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2002), Een wachthoorn uit het kasteel de Nieuwburg (gem. Alkmaar). In: Woltering P.J., Verwers W.J.H., Scheepstra G.H. (red.) Middeleeuwse Toestanden. Archeologie, geschiedenis en monumentenzorg. Amersfoort/Hilversum: Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek/Verloren. 183-200. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2002), Gebruiksvoorwerpen met een boodschap. Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (2), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 4: 17-24. artikel in een tijdschrift
 • Hoekstra T.J., Immerseel R.H.M. van, Janssen H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M. & Tromp H.M.J. (red.) (2002), Middachten. Huis en heerlijkheid. Utrecht: Nederlanse Kastelenstichting/Matrijs. boekredactie
 • Janssen H.L. (2002), Munitiedepot van natuurstenen kogels. Unieke vondst achter het stadhuis, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 4: 127-128. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2002), Opgravingen Middeleeuwen gemeente 's-Hertogenbosch (NL), Archaeologia Medievalis 25: 60-62. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2002), Patrician and Aristocratic Town Residences in 's-Hertogenbosch ca 1250- ca 1550. The archaeological evidence. In: Helmig G., Scholkmann B., Untermann M. (red.) Centre.Region.Periphery. Medieval Europe Basel 2002.Preprinted Papers, 3 vols., volume II.. Hertingen: Folio-Verlag Dr. G. Wesselkamp. 140-148. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2002), Put en pomp op de Markt. De materiële gegevens, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 4: 80-82. artikel in een tijdschrift
 • Vos A., Buiks J., Janssen H.L., Hond J. de & Hoogbergen T. (2002), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 4. tijdschriftredactie
 • Bock M., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Voorden F.W. van & Vries D.J. de (2001), Redactielid Approaching Religion 100. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2001), Ceramic and Metal Objects. In: Koldewey J., Vermet B. (red.) Hieronymus Bosch. New Insights into his Life and Work. Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam/ NAi Publishers. 171-186. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (2001), De opgraving van het kasteel van Gemert in een archeologisch-historisch perspectief. In: Thelen A. (red.) Het Hooghuis te Gemert. Archeologisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuwse kasteel van de heren van Gemert. Gemert: De Kommanderij Gemert. 123-132. boekdeel
 • Janssen H.L. (2001), Gebruiksvoorwerpen met een boodschap. Een aspect van de beeldtaal van Jeroen Bosch (1), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 3: 139-143. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2001), Metaal. In: Thelen A. (red.) Het Hooghuis te Gemert. Archeologisch en historisch onderzoek betreffende het middeleeuwse kasteel van de heren van Gemert. Gemert: De Kommanderij Gemert. 53-64. boekdeel
 • Janssen H.L. (2001), Onbekend zegelstempel gardiaan Minderbroedersklooster, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 3: 57-60. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2001), Opgravingen BAM in 2001, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 3: 133-134. artikel in een tijdschrift
 • Vos A., Buiks J., Janssen H.L., Hond J. de & Hoogbergen T. (2001), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 3. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (2000), Archeologisch onderzoek Poederoyen, Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 2: 57-58. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2000), BAM Berichten:Archeologie (II), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 2: 138-139. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (2000), BAM Berichten:Archeologie (I), Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 2: 70-71. artikel in een tijdschrift
 • Bock M., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Voorden F.W. van & Vries D.J. de (2000), Redactielid Approaching Religion 99. tijdschriftredactie
 • Nijhof E. & Janssen H.L. (2000), Tekens voor heiligen. Symbolen voor de heilige Catharina, Barbara en Agatha in 's-Hertogenbosch in de eerste helft van de zestiende eeuw. In: Kicken D., Koldeweij A.M., Molen J.R. ter (red.) Gevonden voorwerpen. Opstellen over middeleeuwse archeologie voor H.J.E. van Beuningen (Rotterdam Papers 11). Rotterdam: BOOR. 257-281. congresbijdrage
 • Vos A., Buiks J., Janssen H.L. & Hoogbergen T. (2000), Redactielid Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch 2. tijdschriftredactie
 • Bock M., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Voorden F.W. van & Vries D.J. de (1999), Redactielid Approaching Religion 98. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (1999), Ceramiek uit drie beerputten onder de stadswal (1542-1543) van 's-Hertogenbosch. 's-Hertogenbosch: Stichting Corpus Middeleeuws Aardewerk (CMA). boek
 • Janssen H.L. (1999), Ten Geleide. In: Portegies M. (red.) Dood en begraven in 's-Hertogenbosch. Het Sint Janskerkhof 1629-1858. Utrecht: Matrijs. 9-11. boekdeel
 • Janssen H.L., Hoekstra T.J. & Olde Meierink B. (2000), Fortifications of Castles in the Northern Netherlands during the Gelre-Habsburg conflict (1492-1543). In: Flambard Héricher A.M. (red.) Château Gaillard. Etudes de castellologie médiévale 19. Caen: Publications du CRAM. 124-148. congresbijdrage
 • Bock M., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Voorden F.W. van & Vries D.J. de (1998), Redactielid Approaching Religion 97. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. (1998), Woontoren en muntschat 'Achter het Verguld Harnas', 's-Hertogenbosch. Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch 6: 21-22. artikel in een tijdschrift
 • Bock M., Janssen H.L., Ottenheym K.A., Voorden F.W. van & Vries D.J. de (1997), Redactielid Approaching Religion 96. tijdschriftredactie
 • Boekwijt H.W. & Janssen H.L. (red.) (1997), Bouwen en Wonen in de schaduw van de Sint Jan. 's-Hertogenbosch: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. boekredactie
 • Vrie D.M. van de & Janssen H.L. (1997), Het archeologisch onderzoek van de middeleeuwse bebouwing op het Sint Janskerkhof. In: Boekwijt H.W., Janssen H.L. (red.) Bouwen en Wonen in de schaduw van de Sint Jan. 's-Hertogenbosch: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. 48-139. boekdeel
 • Janssen H.L. (1997), Het Sint Janskekhof als multi-disciplinair onderzoeksproject: een evaluatie. In: Boekwijt H.W., Janssen H.L. (red.) Bouwen en Wonen in de schaduw van de Sint Jan. 's-Hertogenbosch: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. 241-252. boekdeel
 • Boekwijt H.W. & Janssen H.L. (1997), Inleiding en bibliografie van het bouwhistorisch en archeologisch onderzoek in 's- Hertogenbosch. In: Boekwijt H.W., Janssen H.L. (red.) Bouwen en Wonen in de schaduw van de Sint Jan. 's-Hertogenbosch: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. 9-19. boekdeel
 • Janssen H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M. & Olde Meierink B. (red.) (1996), 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. boekredactie
 • Bock M., Denslagen W.F., Heuvel C.M.J.M. van den, Janssen H.L. & Vries D.J. de (1996), Redactielid Approaching Religion 95. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. & Hupperetz W.M.H. (1996), De bouwkundige ontwikkeling van middeleeuwse kastelen in Limburg. In: Hupperetz W.M.H., Hall J.H.M.M. van, Kloek E.M., Wessels L.H.M. (red.) Middeleeuwse kastelen in Limburg. Verschijningsvormen van het kasteel, zijn adellijke bewoners en hun personeel (Publicaties van het Limburgs Museum 3). Venlo: Limburgs Museum. 41-60. congresbijdrage
 • Janssen H.L. (1996), Een archeologische inventarisatie van Rosmalen en Empel, 's-Hertogenbosch. Driemaandelijks tijdschrift over de geschiedenis van 's-Hertogenbosch 4: 152-153. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (1996), Ten Geleide, Het Brabants Kasteel 16: 7-9. artikel in een tijdschrift
 • Janssen H.L. (1996), Tussen woning en versterking. Het kasteel in de middeleeuwen. In: Janssen H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M., Olde meierink B. (red.) 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 15-111. boekdeel
 • Janssen H.L. (1996), Verantwoording. In: Janssen H.L., Kylstra-Wielinga J.M.M., Olde meierink B. (red.) 1000 jaar kastelen in Nederland. Functie en vorm door de eeuwen heen. Utrecht: Uitgeverij Matrijs. 11-14. boekdeel
 • Janssen H.L. (1995), Van Uithof tot Stadshof. een functionele analyse van de opgraving van de uithof van Postel te 's-Hertogenbosch. In: Perre S. (red.) De stadshoven van de premonstratenzer abdijen in de Nederlanden:refuge, overslagplaats en stedelijke residentie (Verslagen van de vijfde contactdag van de Werkgroep Norbertijnse Geschiedenis in de Nederlanden). Brussel: Werkgroep Norbertijnse Geschiedenis in de Nederlanden. 27-46. congresbijdrage
 • Bock M., Heuvel C.M.J.M. van den, Janssen H.L., Jong E. de & Vries D.J. de (1995), Redactielid Approaching Religion 94. tijdschriftredactie
 • Janssen H.L. & Loeff K. (1995), De Haar. In: Olde Meierink B., Baaren G. van, Bosch van Drakestein R.G., e.a. (red.) Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs. 218-224. boekdeel
 • Janssen H.L. (1995), Kastelenbouw in het graafschap Holland circa 1150-1300. In: Roever M. de (red.) Het "Kasteel van Amstel".Burcht of bruggehoofd?. Amsterdam: Stadsuitgeverij Amsterdam. 5975-5975. congresbijdrage
 • Janssen H.L. & Bente D. (1995), Stoutenburg. In: Olde Meierink B., Baaren G. van, Bosch van Drakestein R.G., e.a. (red.) Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs. 425-428. boekdeel
 • Janssen H.L. (1995), Ter Eem. In: Olde Meierink B., Baaren G. van, Bosch van Drakestein R.G., e.a. (red.) Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs. 187-191. boekdeel
 • Janssen H.L. & Bente D. (1995), Vreeland. In: Olde Meierink B., Baaren G. van, Bosch van Drakestein R.G., e.a. (red.) Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. Utrecht: Matrijs. 455-459. boekdeel
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.