Universiteit Leiden

nl en

Guus Boelens

Universitair docent

Naam
Dr.mr. G.G.B. Boelens
Telefoon
+31 71 527 8915
E-mail
g.g.b.boelens@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. G.G.B. Boelens is sinds 1 oktober 2015 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent Notarieel recht.

Meer informatie over Guus Boelens

De heer mr. dr. G.G.B. (Guus) Boelens (1984) is per 1 oktober 2015 voor twee dagen in de week als universitair docent verbonden aan de afdeling Notarieel recht. Boelens verzorgt onder meer een deel van de colleges van het vak Erfrecht.

Guus Boelens studeerde Notarieel recht en Rechtsgeleerdheid in Leiden. In mei 2008 rondde hij cum laude de studie Notarieel recht af. In juni 2010 is hij cum laude afgestudeerd in Rechtsgeleerdheid (master Staats- en Bestuursrecht).

Sinds juli 2008 is Boelens parttime werkzaam als kandidaat-notaris te Delft. Van 1 januari 2011 tot 1 april 2015 was hij als PhD-candidate werkzaam bij de afdeling Notarieel recht. Op 29 september 2015 is Boelens gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht’.

Onderzoek

Het promotie-onderzoek van Boelens richt zich op het legaat en de wisselwerking tussen het erfrecht en de Successiewet 1956. Het legaat is een belangrijke en veel gemaakte uiterste wilsbeschikking. Veelal dient het een zuiver civielrechtelijk doel (het doen toekomen van een bepaald goed of een geldbedrag aan een bepaalde persoon), maar het legaat leent zich ook voor het creëren van allerlei fiscaal ingegeven structuren. Een van de centrale vragen in zijn onderzoek is wat de betekenis hiervan nog is onder het regime van de per 1 januari 2010 vernieuwde Successiewet. Bezien is voorts welke (eventueel aangepaste) rol er nog voor het legaat is weggelegd in de estateplanningspraktijk. Aangezien fiscaal ingegeven toepassingen van een legaat, altijd vragen oproepen omtrent de civielrechtelijke grenzen van de mogelijkheden van deze uiterste wilsbeschikking, is een substantieel deel van zijn onderzoek gewijd aan het civiele recht. 

De reguliere werkdagen van Guus Boelens op de faculteit zijn dinsdag en vrijdag. Op maandag, woensdag en donderdag is hij als kandidaat-notaris werkzaam op het notariskantoor van mr. W.J. Boelens te Delft.

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.16

Contact

 • Boelens G.G.B. (2017), Commentaar art. 4:130-4:135 BW. In: Albers-Dingemans R.L., Knoppers P.G., Stille A.L.G.A. (red.) Sdu Commentaar Erfrecht. Den Haag: Sdu.boekdeel
 • Boelens G.G.B. (2017), Het legaat aan een erfgenaam: een gewoon legaat?, Tijdschrift Erfrecht 2017(1): 1-7.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2017), Het legaat van een huwelijksgemeenschapsgoed, Kwartaalbericht estate planning 2017(3): 11-17.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2017), Wettelijke verdeling en alternatieve regelingen. In: Baard C.B., Autar A.R., Burgerhart W., Sonneveldt F. (red.) Compendium Estate Planning. Den Haag: Sdu. 269-294.boekdeel
 • Boelens & G.G.B. (2016), Het keuzelegaat-vruchtgebruiktestament als flexibel testament, Vakblad Financiële Planning (9): 2-10.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2016), Proefschrift. Drie stellingen, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 147(7105): 339-342.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2016), Het legaat van andermans goed, Kwartaalbericht Estateplanning (2).artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2016), Artikel 10 SW 1956 en het testament van een ander, NTFR-Beschouwingen 29(7/8).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2016), Het (aanvullend) legaat aan de langstlevende echtgenoot en de wettelijke verdeling, Tijdschrift Erfrecht (1): 3-9.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2016), Het legaat (tegen inbreng) en de WOZ-waarde, De notarisklerk 2016(3/4): 24-28.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2016), Kleinkinderen bevoordelen via de testamentaire last en het legaat, Vakblad Financiële Planning (3 (17)).artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (29 september 2015), Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden) nr. 250. S.l.: s.n.. Promotor(en) en Copromotor(en):Huijgen W.G., Sonneveldt F., Es P.C. van.dissertatie
 • Boelens G.G.B. (2015), De promovendus aan het woord, Weekblad Fiscaal Recht (7113): 1126-1127.artikel in een tijdschrift
 • Es P.C. van & Boelens G.G.B. (2014), Wettelijke verdeling en fideï-commis; een (on)mogelijke combinatie?, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7016): 394-399.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2014), Erfrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2014(130): 7408-7409.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2014), Erfrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2014(128): 7272-7273.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2014), Erfrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2014(132): 7560-7562.artikel in een tijdschrift
 • Es P.C. van & Boelens G.G.B. (2014), Naschrift bij reactie Perrick; wettelijke verdeling en fideï-commis, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2014(7027): 695-696.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2013), De Hoge Raad en verknochtheid van goederen en schulden anno 2013, De notarisklerk (3/4): 22-27.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2013), Erfrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 127: 7201-7202.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2013), Huwelijksvermogensrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 126: 7134-7136.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. & Sikkema T.H. (2013), Rechtsvinding en de Europese Erfrechtverordening. In: Breedveld-de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., Linden T. van der, Nieuwenhuis J.H., Oever H.A. ten (red.) Rechtsvinding in een meerlagige rechtsorde. BW Krant Jaarboek nr. 28 Deventer: Kluwer. 151-169.boekdeel
 • Boelens G.G.B. (2012), Huwelijksvermogensrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 124: 6992-6994.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2012), Huwelijksvermogensrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 123: 6910-6912.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B., Hollander P.W. den, Kessel L.F. van, Kleef R.H.C. van & Leijten A.E.M. (2012), 'Omwille van het algemeen belang...' (Jonge NJV 2012), NJB-kronieken (43): 3008-3008.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2011), Het ik-opa-testament en de Nederlandse (gewijzigde) Successiewet, Tijdschrift Estate Planning (1): 14-58.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2011), Huwelijksvermogensrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 119: 6648-6650.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2011), Huwelijksvermogensrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 120: 6715-6717.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2011), Huwelijksvermogensrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 121: 6776-6778.artikel in een tijdschrift
 • Boelens G.G.B. (2009), De (on)mogelijkheden van de 'wettelijke ventieltechniek', WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 140(6795): 319-329.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • SDU SDU commentaar Erfrecht
 • Notariskantoor mr. W.J. Boelens (Delft) Kandidaat-notaris

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie