Universiteit Leiden

nl en

Guus Boelens

Naam
Dr.mr. G.G.B. Boelens
E-mail
g.g.b.boelens.2@umail.leidenuniv.nl

Mr. dr. G.G.B. Boelens is sinds 1 oktober 2015 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als universitair docent Notarieel recht.

Meer informatie over Guus Boelens

De heer mr. dr. G.G.B. (Guus) Boelens (1984) is per 1 oktober 2015 voor twee dagen in de week als universitair docent verbonden aan de afdeling Notarieel recht. Boelens verzorgt onder meer een deel van de colleges van het vak Erfrecht.

Guus Boelens studeerde Notarieel recht en Rechtsgeleerdheid in Leiden. In mei 2008 rondde hij cum laude de studie Notarieel recht af. In juni 2010 is hij cum laude afgestudeerd in Rechtsgeleerdheid (master Staats- en Bestuursrecht).

Sinds juli 2008 is Boelens parttime werkzaam als kandidaat-notaris te Delft. Van 1 januari 2011 tot 1 april 2015 was hij als PhD-candidate werkzaam bij de afdeling Notarieel recht. Op 29 september 2015 is Boelens gepromoveerd op het proefschrift getiteld ‘Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht’.

Onderzoek

Het promotie-onderzoek van Boelens richt zich op het legaat en de wisselwerking tussen het erfrecht en de Successiewet 1956. Het legaat is een belangrijke en veel gemaakte uiterste wilsbeschikking. Veelal dient het een zuiver civielrechtelijk doel (het doen toekomen van een bepaald goed of een geldbedrag aan een bepaalde persoon), maar het legaat leent zich ook voor het creëren van allerlei fiscaal ingegeven structuren. Een van de centrale vragen in zijn onderzoek is wat de betekenis hiervan nog is onder het regime van de per 1 januari 2010 vernieuwde Successiewet. Bezien is voorts welke (eventueel aangepaste) rol er nog voor het legaat is weggelegd in de estateplanningspraktijk. Aangezien fiscaal ingegeven toepassingen van een legaat, altijd vragen oproepen omtrent de civielrechtelijke grenzen van de mogelijkheden van deze uiterste wilsbeschikking, is een substantieel deel van zijn onderzoek gewijd aan het civiele recht. 

De reguliere werkdagen van Guus Boelens op de faculteit zijn dinsdag en vrijdag. Op maandag, woensdag en donderdag is hij als kandidaat-notaris werkzaam op het notariskantoor van mr. W.J. Boelens te Delft.

Publicaties

  • SDU SDU commentaar Erfrecht
  • Notariskantoor mr. W.J. Boelens (Delft) Kandidaat-notaris
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.