Universiteit Leiden

nl en

Gert-Jan van Ommen

Naam
Prof.dr. G.J.B. van Ommen
Telefoon
+31 71 526 9401
E-mail
g.j.b.van_ommen@lumc.nl

Garrit Jan B (Gertjan) van Ommen is hoogleraar Humane Genetica. Van 1991-2012 was hij hoofd en huidig gastmedewerker van de afdeling Humane Genetica van het LUMC. Hij is oud-president van de Human Genome Organization HUGO, de Europese en Nederlandse Societies of Human Genetics, recent bestuurslid van de American Society of Human Genetics. Momenteel is hij Editor-in-Chief van het European Journal of Human Genetics, Nederland- coordinator van Orphanet, bestuurslid van de internationale populatie genetica organisatieP3G en de Europese biobank infrastructuur BBMRI-ERIC en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Genomescan BV. Hij was oprichter van het Leiden Genome Technology Center, het Center for Medical Systems Biology (CMSB) and de Nederlandse biobank infrastructuur BBMRI-NL.

Meer informatie over Gert-Jan van Ommen

Neuromusculaire en neurodegeneratieve ziekten

Zijn belangrijkste onderzoeksinteresses zijn neuromusculaire en neurodegeneratieve ziekten, met een focus op Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) en Huntington Disease (HD); en de ontwikkeling en toepassing van genoomonderzoek en diagnostische technologie voor ziektestudie, diagnose, therapie en preventie, inclusief de maatschappelijke aspecten van genetische vooruitgang. Zijn afdeling heeft bijgedragen aan het vinden van gendefecten en ziektemechanismen die ten grondslag liggen aan Duchenne Spierdystrofie, Ziekte van Huntington, Polycysteuze Nierziekte, Hereditaire Neuropathieen, Fragiele X Syndroom, Rubinstein-Taybi Syndroom, Familiaire Hemiplegische Migraine en FacioScapuloHumerale Spierdystrofie. Zijn groep voerde de eerste prenatale diagnose uit met behulp van DNA-markers van een ziekte (DMD) waarvan het gen (toen) nog onbekend was, ontwikkelde vele genkarterings- en mutatiedetectietechnieken, de eerste megabasekaart van een menselijk gen (DMD) en pionierde vanaf 1998 de exon-skipping-benadering voor de therapie van Duchenne Spierdystrofie. Dit heeft inmiddels geleid tot een FDA-goedgekeurde therapie voor 13 % van de Duchenne patienten. Verdere exon skip-ontwikkelingen zijn aan de gang voor HD, CADASIL, LGMD (dysferlin). 

Professor van Ommen begeleidde het onderzoek van 50 promovendi en (co-) publiceerde tot op heden 643 papers, reviews, hoofdstukken uit boeken en beleidsdocumenten, waaronder ca. 500 papers in peer-gereviewde tijdschriften, met 31.000 citaties (49 citaties per paper, H-index 79). Van zijn 69 artikelen met meer dan 100 citaties zijn er 49 afkomstig uit zijn eigen groep. Hij is (mede) uitvinder van 14 patent families, die uitgelicenseerd zijn voor therapie ontwikkeling.

Wetenschappelijke carrière

Prof. dr. Gert-Jan B. van Ommen, PhD, is afgestudeerd in biochemie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA, 11 juni 1980), op het proefschrift "RNA-synthese in yeast mitochondria". Als postdoc bestudeerde hij aangeboren stoornissen in de schildklier stofwisseling aan de UvA/AMC Kinderkliniek (1980-83). In 1983 verhuisde hij naar de afdeling Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum om Duchenne Spierdystrofie en de Ziekte van Huntington te bestuderen. In 1991 werd hij hoogleraar humane genetica. Zijn oratie op 16 October 1992 had als titel ‘Genetica en genome project: toetsstenen naar de toekomst’. Van 1991 tot tot zijn pensionering in 2012 was hij afdelingshoofd waarna hij verbonden bleef als wetenschappelijk medewerker. Tijdens zijn carrière was hij, naast zijn voorzitterschappen van HUGO, ESHG en NVHG, voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de Neuroscience Campus Amsterdam, van het Translational Neuroscience Network Nederland TN3 en van Prosensa BV, bestuurslid van EU-projecten ENGAGE (VK), Orphanet (FR) en Neuromics (DE), van de ASHG, en SAB-lid van EU-projecten GenomEUtwin (FI), BIOSAPIENS (VK), Généthon (FR) en ePerMed (EE). Hij was lid van veel nationale en internationale commissies op het gebied van Genetica, Genomica, Innovatieve Gezondheidszorg, Bio-informatica, Biobanking, Ethiek en IP-kwesties, van subsidieselectiecomités, waaronder EU en ERC, organiserde hij talloze internationale conferenties en workshops en was hij faculteitslid van verschillende educatieve en uitwisselingsprogramma's.

Prijzen en eervolle benoemingen

Voor zijn werk over Duchenne en biobanking en de impact ervan op patiënten en de maatschappij ontving hij de Gaetano Conte Academy gouden medaille, de Prinses Beatrix Fonds 'Kroontje’ award, de ZonMw 'Parel’ award, de ESHG Award 2011 en de Stokvis-medaille van de Nederlands Fysisch en Medisch Congres. In 2010 ontving hij een koninklijke ridderorde in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 5
  • Humane Genetica

Werkadres

LUMC Onderzoeksgebouw
Einthovenweg 20
2333 ZC Leiden
Kamernummer S4-P

Contact

Publicaties

  • BBMRI-ERIC NL vertegenwoordiger
  • BBMRI-NL Wetenschappelijk dir.
  • European Journal of Human Genetics Editor in chief
  • P3G Penningmeester
  • Prosensa Voorzitter Scientific Advisory Board

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie