Universiteit Leiden

nl en

Gerrie Lodder

Onderzoeker

Naam
Mr.drs. G.G. Lodder
Telefoon
+31 71 527 7727
E-mail
g.g.lodder@law.leidenuniv.nl

Gerrie Lodder is afgestudeerd jurist en politicoloog. Zij is werkzaam als docent en onderzoeker bij het Instituut voor Immigratierecht sinds november 2000.

Samen met andere medewerkers van het Instituut voor immigratierecht verzorgt zij diverse keuzevakken in de Bachelor Rechtsgeleerdheid en in de master European Union Studies, waaronder het vak Immigratie, Integratie en Discriminatie, het Engelstalige vak European Migration Law en het vak Migration Law and Policy in the EU. Gerrie Lodder verzorgt tevens cursussen in samenwerking met het Juridisch PAO en op aanvraag inhuis cursussen voor diverse instanties.

In 2014 is zij gestart met promotieonderzoek naar arbeidsuitbuiting en mensenhandel. Gerrie Lodder verricht regelmatig onderzoek voor derde partijen op het terrein van Nederlands en Europees migratierecht en is lid van de redactie van Commentaar Europees Migratierecht en Commentaar Rijkswet op het Nederlanderschap. In het verleden heeft Gerrie Lodder als juridisch adviseur gewerkt voor Vluchtelingenwerk Rijnmond en Vluchtelingenwerk Nederland.

Gast

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Institute for History
 • Praktijkstudies

Onderzoeker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Immigratierecht

Werkadres

Rapenburg 38
2300 RA Leiden
Kamernummer B 2.02

Contact

 • Klaassen M.A.K. & Lodder G.G. (2017), Kroniek gezinshereniging 2016-2017, Asiel & Migrantenrecht 2017(10): 479-489.artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (2016), Loon naar werken voor de EU arbeidsmigrant?, Nederlands Juristenblad 91(37): 2744-2752.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Klaassen M.A.K. & Lodder G.G. (2016), Kroniek gezinshereniging, Asiel & Migrantenrecht 2016(1): 31-42.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: European Court of Human Rights, Boultif v Switzerland 2 augustus 2001),Boultif. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 281-282.annotatie
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: European Court of Justice 11 juli 2002),Carpenter. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 330-332.annotatie
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: European Court of Justice 19 oktober 2004),Chen. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 338-339.annotatie
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 maart 2008),Gezinshereniging vluchtelingen. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 372-373.annotatie
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: European Court of Justice 25 juli 2008),Metock. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 348-350.annotatie
 • Lodder G.G. (2015), Strafrechtelijke aanpak arbeidsuitbuiting migranten. Een stap in de goede richting., Journaal Vreemdelingenrecht 2015(1): 53-65.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: European Court of HUman Rights 1 december 2005),Tuquabo-Tekle. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 288-290.annotatie
 • Lodder G.G. (2015), (annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 26 mei 2005),Waterscheiding. Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950/2015. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 368-369.annotatie
 • Boeles P., Heijer M. den, Lodder G.G. & Wouters C.W. (2014), European Migration Law (2nd revised edition). Cambridge, Antwerp, Portland: Intersentia.boek
 • Klaassen M.A.K. & Lodder G.G. (2014), Kroniek gezinshereniging I. EU-recht en nationale ontwikkelingen, Asiel & Migrantenrecht 4(1): 34-43.artikel in een tijdschrift
 • Klaassen M.A.K. & Lodder G.G. (2014), Kroniek gezinshereniging II. Artikel 8 EVRM, Asiel & Migrantenrecht 4(2): 106 - 117.artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (2014), Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht. Over toegang en verblijf van vreemdelingen in Nederland. Den Haag: Sdu.boek
 • Lodder G.G. & Boeles P. (2013), Commentaar Europees Migratierecht. Hoofdstuk III Richtlijn 2003/86/EG inzake het recht op gezinshereniging. In: Groenendijk C.A. (red.) 2013. Sdu Commentaar Europees Migratierecht Den Haag: Sdu. 361-482.boekdeel
 • Lodder G.G. (2013), Het Zambrano-criterium in Nederland: een tussenstand, Asiel & Migrantenrecht (1): 4-10.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G., annotatie bij: ABRvS 5 september 2013, nr. 201205094/1/V1, AB 2013,47; 2405-2407.annotatie
 • Lodder G.G. (2013), (annotatie bij: ECrtHR 10 januari 2012). Rechtspraak Vreemdelingenrecht. Nijmegen: Ars Aequi Libri. 422-424.annotatie
 • Lodder G.G. (2013), Stages door illegale jongeren: een doorbraak?, Ars Aequi 62(1): 22-26.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rodrigues P.R., Lodder G.G. & Klaassen M.A.K. (2012), Groenboek gezinshereniging, Geen herziening nodig, wel correcte implementatie, Asiel & Migrantenrecht : 4-13.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Lodder G.G. (2012), Het kind in het immigratierecht. Den Haag: Sdu.boek
 • Lodder G.G. (2012), Het recht van kinderen op een gezinsleven. In: Lodder G.G., Rodrigues P.R. (red.) Het kind in het immigratierecht. Den Haag: Sdu. 99-113.'non-refereed' congresbijdrage
 • Lodder G.G., annotatie bij: EHRM 10 april 2012, EHRC 2012.annotatie
 • Lodder G.G., Boeles P. & Guèvremont S.R.M.C. (2011), Commentaar Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG. In: Battjes H., Boeles P., Cornelisse G. (red.) Sdu Commentaar Europees Migratierecht. Den Haag: Sdu. 268-363.boekdeel
 • Lodder G.G. (2011), Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht. Over toegang en verblijf van vreemdelingen in Nederland (4e gewijzigde druk). Den Haag: Sdu.boek
 • Lodder G.G. (2010), (annotatie bij: Hof van Justitie van de Europese Unie 4 maart 2010). Rechtspraak Vreemdelingenrecht. 185-187.annotatie
 • Lodder G.G. (2009), Europa. Ontwikkelingen november 2008 - april 2009, Migrantenrecht (5): 214-217.artikel in een tijdschrift
 • Boeles P., Heijer M. den, Lodder G.G. & Wouters C.W. (2009), European Migration Law. Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia.boek
 • Lodder G.G., Schreijenberg A., Klaver J.F.I., Soethout J.E. & Vleugel M.J. (2009), Gemeenschapsrecht en gezinsmigratie. Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek, WODC.boek
 • Lodder G.G. (2009), Juridische aspecten van de Wet inburgering buitenland. Evaluatie Wet inburgering buitenland; Deelonderzoek 2: juridische aspecten. 's- Gravenhage: Ministerie van VROM.boek
 • Lodder G.G., annotatie bij: Vreemdelingenkamer rechtbank 's-Gravenhage 7 november 2008, Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht 2009; 71-72.annotatie
 • Lodder G.G., annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 maart 2009, JV 2009; 904-906.annotatie
 • Lodder G.G., annotatie bij: Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 21 juli 2009, Nieuwsbrief Asiel- en Vluchtelingenrecht 2009; 348-350.annotatie
 • Lodder G.G. (2008), Vreemdelingenrecht in Vogelvlucht. Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. derde gewijzigde druk.. Den Haag: Sdu.boek
 • Lodder G.G. (2007), De gezinsherenigingsrichtlijn: legitimering van of keerpunt voor het restrictieve Nederlandse beleid?, Migrantenrecht 1+2: 26-31.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (red.) (2007), De Mens in het Migratierecht. Liber Amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van Pieter Boeles. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Lodder G.G. (2007), Small Scale study IV Gezinshereniging. Gezinshereniging en gezinsvorming in Nederland in de periode 2002 - 2006. Den Haag: INDIAC, Nederlands contactpunt voor het Europees Migratie Netwerk.rapport
 • Lodder G.G. (2007), Vreemdelingenrecht. In: Besiktaslian M (red.) Zakboek Gerechtstolken in Strafzaken Deel I.: Kluwer. 121-163.boekdeel
 • Lodder G.G., annotatie bij: EHRM 25 november 2004, NJCM-Bulletin 2006; 206-212.annotatie
 • Boeles P., Lodder G.G. & Guèvremont S.R.M.C. (2006), Richtlijn gezinshereniging (2003/86/EG). In: Battjes H., Boeles P., Fransen K.A.E., Groenendijk C.A. (red.) Europees Migratierecht (losbladig onderdeel van de uitgave Vreemdelingenwet 2000). Den Haag: SDU. 1-100.boekdeel
 • Boeles P. & Lodder G.G. (red.) (2005), Integratie en uitsluiting. Den Haag: SDU.boekredactie
 • Lodder G.G. (2005), Nederlands Vreemdelingenrecht Bespreking van: Kuijer A., e.a. (2005) Nederlands Vreemdelingenrecht (6e druk), Migrantenrecht : 306-307.boekbespreking
 • Lodder G.G. (2005), Vreemdelingenrecht in vogelvlucht. Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland.. Den Haag: SDU Uitgevers.boek
 • Lodder G.G. (2004), De gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State voor de AC-procedure. Den Haag: SDU uitgevers.rapport
 • Lodder G.G. (2004), Gezinshereniging in Europa. Een vergelijkend onderzoek naar het gezinsherenigings - en integratiebeleid in zeven landen van de Europese Unie. onbekend: Immigratierecht.rapport
 • Lodder G.G. (2004), Hoger beroep en de AC-procedure. De onvoorziene gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State, Nieuwsbrief Asiel - en Vluchtelingenrecht : 4-12.artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (2003), Gevolgen van de uitspraken van de Raad van State voor de AC-procedure. onbekend: Immigratierecht.rapport
 • Lodder G.G. (2003), Hoger Beroep en de AC-procedure. In: Terlouw A. (red.) Binnen 48 uur. Zorgvuldige behandeling van asielverzoeken?. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 119-134.boekdeel
 • Lodder G.G. (2003), Hoofdstuk 13.3/2000, 'De koppeling van aanspraken op voorzieningen aan rechtmatig verblijf'. In: Migratie & Intergratie.: Bohn Stafleu Van Loghum, Sdu uitgevers/ Koninklijke Vermande.boekdeel
 • Lodder G.G. (2002), Redactielid Migratie en Integratie Tekst en toelichting .tijdschriftredactie
 • Lodder G.G. (2002), toezicht vrijheidsbeperking en -benoeming en uitzetting. In: Migratie & Integratie tekst en toelichting..'non-refereed' congresbijdrage
 • Lodder G.G. (2002), verblijfsrecht kind en de plaats van bevalling, Migrantenrecht : 124-126.artikel in een tijdschrift
 • Lodder G.G. (2002), vreemdelingenrecht in vogelvlucht. Over toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. Utrecht: Forum.boek
 • Lodder G.G. (2001), Verdiepingscursus Vreemdelingenwet 2000. Leiden. [overig]overig
 • Lodder G.G. (2001), Migratie en Integratie tekst en toelichting Asiel, nationaal. [overig]overig
 • Lodder G.G. (2001), Redactielid Migratie en Integratie Tekst en toelichting .tijdschriftredactie
 • Sdu redactie Sdu Commentaar Europees Migratierecht
 • Stichting Hanneke Steenbergen fonds secretaris en penningmeester van deze stichting