Universiteit Leiden

nl en

Gaélane Wolff

Promovendus/ gast

Naam
G. Wolff
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
g.wolff@fsw.leidenuniv.nl

Gaélane is gastonderzoeker aan het Instituut Politieke Wetenschap.

Meer informatie over Gaélane Wolff

Gaélane Wolff is een promovendus in de politieke wetenschappen aan de Universiteit van Genève. Ze is ook docent aan de Universiteit van Genève en het Global Studies Institute voor de bachelor in internationale betrekkingen. Dit semester is ze gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden.

Het doctoraatsonderzoek van Gaélane richt zich op het beheer na natuurrampen door de filantropische sector en de link tussen de privésector en humanitaire hulp. Ze is specifiek geïnteresseerd in het handelen van sleutelactoren in humanitaire hulp en ontwikkeling - zoals particuliere stichtingen - in veel landen zoals Haïti, Malawi en de Filippijnen. Haar onderzoek is gebaseerd op kwalitatieve en gemengde methoden, zoals documentanalyse, discoursanalyse, evenals interviews en observaties.

Sinds 3,5 jaar doceert ze Internationale Betrekkingen (rampenbestrijding, humanitaire hulp en internationaal milieubeleid) en onderzoeksmethoden aan 2e en 3e jaars bachelorstudenten en enkele masterstudenten politieke wetenschappen aan de Universiteit van Genève.
Gaélane is gespecialiseerd in internationaal milieubeleid, risico- en rampenbeheer en genderstudies. Op het gebied van international relations studies is er namelijk geen onderzoek dat zich richt op de interactie tussen particuliere stichtingen en de particuliere sector bij humanitair en staatsbeheer na rampen. Daarnaast is ze gespecialiseerd in de thema's veerkracht, aanpassing en microverzekering, drie sleutelbegrippen voor het begrijpen en verbeteren van ontwikkeling en humanitaire hulp.

Gaélane heeft een Master in Politieke Wetenschappen en Globalisering van de Universiteit van Lausanne, Zwitserland (2019), een Master in Politieke en Sociale Wetenschappen van Science Po Strasbourg, Frankrijk (2017), en een Bachelor in Sociologie aan de Universiteit van Straatsburg , Frankrijk (2016).

Promovendus/ gast

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.