Universiteit Leiden

nl en

Fransje Molenaar

Naam
F.F. Molenaar MA
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
molenaarff1@fsw.leidenuniv.nl

Fransje Molenaar werkt als PhD-kandidaat bij het Departement Politieke Wetenschap. Hiervoor studeerde zij Politicologie aan de Universiteit Leiden en Latijns Amerika Studies bij het Centrum voor Educatie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) van de Universiteit van Amsterdam. Ze is bestuurslid van de Netherlands Association for Latin American and Caribbean Studies (NALACS). Haar werk is gepubliceerd in West European Politics en het International Political Science Review.

Promotieonderzoek - Designing the rules of the game: party law development in post-transitional Latin America  

Haar promotieonderzoek bestudeert de regulering van politieke partijen zoals vastgelegd in Latijns Amerikaanse staatsrechtelijke instrumenten sinds de regio’s democratische transitie. Ze is in het bijzonder geïnteresseerd in de vraag of deze regels een verschuiving in de normatieve concepties van politieke elites en de maatschappij betreffende de partijdemocratie weergeven. Haar onderzoek bestaat uit een vergelijkende trendanalyse van Latijns Amerikaanse partijregulering. Een nadere bestudering van het wettelijk hervormingsproces in een aantal casussen toont aan dat verschillende motivaties voor hervorming niet alleen leiden tot verschillende types wettelijke veranderingen, maar dat deze motivaties ook van invloed zijn op de mate waarin wetgevers wetten ontwerpen ter daadwerkelijk implementatie.

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Politieke Wetenschap

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden