Universiteit Leiden

nl en

Folke Glastra

Naam
Dr. F.J. Glastra
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
glastra@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Studeerde af in de Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als specialisatie Methoden en Technieken van Onderzoek, werkte daar in de M&T-afdeling als onderzoeksassistent. Vanaf 1980 aangesteld als universitair docent bij de programmagroep die nu Onderwijswetenschappen heet. Gepromoveerd in 1994 op onderzoek naar de structuur van educatieve films. Interesses en onderzoek op het gebied van onderwijsbeleid, professionalisering van onderwijzend personeel, uitval en nieuwe groepen in het Hoger Onderwijs, kwalitatieve analyse en mixed method designs.

CV Folke Glastra 2014  

Onderzoek

Beleid en praktijk van professionele ontwikkeling van leerkrachten in het primair onderwijs. Motivaties van leerkrachten ten aanzien van ICT-integratie in het onderwijs. Uitval in het Hoger Onderwijs en de rol van docenten(teams).


Zie Engelstalig profiel Folke Glastra

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Pedagogische Wetenschappen
 • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4A44

Contact

 • Brabander C. J. de & Glastra F. J. (2021), The unified model of task-specific motivation and teachers' motivation to learn about teaching and learning supportive modes of ICT use, Education and Information Technologies 26(1): 393-420. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Brabander C.J. & Glastra F.J. (2018), Testing a unified model of task-specific motivation: how teachers appraise three professional development activities, Frontline Learning Research 6(1): 54-76. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • De Brabander C.J. & Glastra F.J. (2016), Testing a Unified Model of Task-specific Motivation: How teachers appraise three professional development activities. International Conference on Motivation 2016, Thessaloniki. 'refereed' congresbijdrage
 • De Brabander C.J. & Glastra F. (2014), Testing a unified model of task-specific motivation: How teachers appraise three professional development activities. International Conference on Motivation, Helsinki, Finland. Helsinki, Finland. 'refereed' congresbijdrage
 • Kats E., Glastra F., Gussen-Benthem I. & Van Lakerveld J. (2013), Praktijkgericht onderzoek en professioneel handelen; een voorbeeld van een onderzoeksstrategie. In: De Jong H., Tops P., Van der Land M. (red.) Prikken in praktijken; Over de ontwikkeling van praktijkonderzoek. Den Haag: Boom Lemma. 91-129. boekdeel
 • Glastra F.J. & Meerman M. (2012), Developing ethnic talent in the Dutch national tax administration: a case study., European Journal of Training and Development 36(1): 105-124. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meerman M., Spierings J. & Glastra F.J. (26 augustus 2010), Workplace learning and teaching conceptions about diversity in vocational education. (Lezing). Helsinki, Finland. overig
 • Meerman M., Spierings J. & Glastra F.J. (3 juni 2010), School based learning and multicultural competencies. (Lezing). Pécs, Hungary. overig
 • Glastra F.J. & Vedder P.H. (2010), Learning strategies of highly educated refugees in the Netherlands: Habitus of calculation?, International migration 48(1): 80-105. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. & Carrilho M. (2009), Diversiteitsmanagement en meervoudig organiseren: Ideologische, analytische en veranderkundige uitdagingen., M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 63(4): 41-55. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. & Carrilho M. (2009), Meervoudig organiseren voor diversiteit: De uitdaging van het alledaagse en het paradoxale.. In: Es R. van, Boonstra J., Tours H. (red.) Cultuurverandering: Mythe en realiteit.. Deventer: Kluwer. 187-200. boekdeel
 • Glastra F.J. (22 mei 2008), Management development bij de belastingdienst. (Lezing). Lille, Frankrijk. overig
 • Glastra F.J. (21 april 2008), Managementontwikkeling en diversiteit. (Lezing). Tilburg. overig
 • Meerman M. & Glastra F.J. (2008), De strategische betekenis van HR onderzocht: Lessen uit een managementdevelopmentprogramma voor etnische minderheden., M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 62(5): 54-70. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Kats E., Glastra F.J. & Boogaard N. (2006), Leren en veranderen van binnenuit, Opleiding en Ontwikkeling 19(4): 13-16. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. (2005), Diversiteit en sociaal leren.. In: Jongepier M., Meerman M. (red.) Themakatern De vele gezichten van diversiteit.. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 17-25. boekdeel
 • Glastra F.J. & Schedler P.E. (2004), Language, integration and mobility: Developments in the Dutch citizenship policy for newcomers, Intercultural Education 15(1): 45-58. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Hake B.J. & Schedler P.E. (2004), Lifelong learning as Transitional learning., Adult Education Quarterly 54(4): 291-307. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Haar S. v.d., Lens J.H. & Schedler P.E. (red.) (2004), Losse koppelingen: Over flexibilisering van arbeid, organisatie en leefwereld. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. boekredactie
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Hake B.J. (2004), Transitional learning in the information society.. In: Gent B. van, Hake B.J., Katus J. (red.) Adult education and globalisation. Past and present: Studies in Pedagogy, Andragogy, and Gerontagogy.. Bern: Peter Lang. 153-176. boekdeel
 • Glastra F.J., Haar S. v.d., Lens M.E. & Schedler P.E. (2004), Tussen flexibiliteit en samenhang. In: Glastra F.J., Haar S. v.d., Lens M.E., Schedler P.E. (red.) Losse koppelingen: Over flexibilisering van arbeid, organisatie en leefwereld.. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. 13-48. boekdeel
 • Hake B.J., Glastra F.J. & Schedler P.E. (2004), Workers as travelers, migrants, and refugees: Border-crossings and the construction of proletarian public spheres in Europe before the Second World War.. In: Gent B. van, Hake B.J., Katus J. (red.) Adult education and globalisation. Past and present: Studies in Pedagogy, Andragogy, and Gerontagogy. Bern: Peter Lang. 55-80. boekdeel
 • Schedler P.E., Glastra F.J. & Hake B.J. (2003), Glas ceiling for women in higher education., Lifelong Learning in Europe (LLinE) VIII(3): 26-33. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. & Schedler P.E. (2003), Om de beheersing van de taal. Een veldtheoretisch perspectief op het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers in Nederland.. In: Devos R., Vanmarcke L. (red.) Uitsluiting - Insluiting. Kanttekening bij een beleid van sociale integratie.. Leuven/Leusden: Acco. 35-58. boekdeel
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Hake B.J. (2003), Transitional learning in the information society.. In: Hake B.J., Gent B., Katus J. (red.) Adult education and globalisation: past and present. (The proceedings of the Ninth International Conference on the History of Adult Education.). Frankfurt: Peter Lang Verlag. 151-174. boekdeel
 • Hake B.J., Glastra F.J. & Schedler P.E. (2003), Workers as travellers, migrants, and refugees: Border-crossings in the construction of proletarian public spheres in Europe.. In: Hake B.J., Gent B. van, Katus J. (red.) Adult education and globalisation: past and present. (The proceedings of the Ninth International Conference on the History of Adult Education.). Frankfurt: Peter Lang Verlag. 53-78. boekdeel
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Kats E. (2002), Between public controversy and market initiative. The politics of employment equity and diversity in the Netherlands.. In: Agocs C. (red.) Workplace Equality. Den Haag: Kluwer Law International. 165-179. boekdeel
 • Glastra F.J. (2002), Diversiteitsmanagement in Nederland. Theoretische modellen, praktijken en institutionele inbedding van een randfenomeen.. In: Hijmans van den Bergh A. (red.) Het leven en de leer. Utrecht: Forum. 9-34. boekdeel
 • Glastra F.J. (2002), Een dienst in spagaat. Onderzoek naar de cultuur van de sociale Dienst van Amsterdam.. Amsterdam: i-Nova. rapport
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Kats E. (2002), Multiculturalism with a price tag. On the theory and practice of intercultural management in the Netherlands. In: Agocs C. (red.) Workplace equality. Den Haag: Kluwer Law International. 181-199. boekdeel
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Kats E. (2002), Rethinking Lifelong Learning. In: Gelenscsér K.B., Petho L. (red.) Adult education and community culture. Essays for the 75th birthday of Professor Andor Maróti.. Budapest: Foundation for lifelong learning. 7-16. boekdeel
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (2001), Communicating policy in late modern society. On the boundaries of interactive policy making., Policy and Politics 29(3): 337-350. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Meerman M. & Vries S.X. de (2001), Diversiteit en sociaal-culturele afstemming. Leerprocessen in justitiële inrichtingen en in de geestelijke gezondheidszorg., AIMS Molecular Science 17(1): 165-178. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (2001), Interculturalisering in de thuiszorg. Zorgontwikkeling tussen bedrijfsmatigheid, professionalisering en organisatieverandering., Tijdschrift voor Arbeid en Participatie 23(1): 5-18. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Hake B.J., Meijers F.J.M. & Schedler P.E. (2001), Lifelong learning as an arena of struggle. Redressing the lost balance between work, personal life, and public sphere., Lifelong Learning in Europe 6(4): 222-229. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (2001), Taal, taal en nog eens taal. Ontwikkelingen in het inburgeringsbeleid voor nieuwkomers., Migrantenstudies 17(1): 2-19. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. & Meerman M. (2001), Verdeelde aandacht. Culturele verschillen en sociale (on)gelijkheid in opvattingen en praktijk van diversiteit bij Justitie., M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie 55(3): 21-39. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. (18 december 2000), Diversiteit en organisaties. (Lezing). Driebergen. overig
 • Glastra F.J. (12 oktober 2000), Over verschillen in een bijzondere context. (Lezing). Amsterdam. overig
 • Glastra F.J. (24 maart 2000), Leren in multiculturele organisaties. (Lezing). Driebergen. overig
 • Glastra F.J. & Hofstede G. (2000), Cultuurverschillen en organisaties.. Groningen. [overig] overig
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (2000), Adult education between cultural assimilation and structural integration. Settlement programmes for 'newcomers' in the Netherlands., Compare 30(1): 53-66. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Meerman M.G.M., Schedler P.E. & Vries S. de (2000), Broadening the scope of diversity management - Strategic implications in the case of the Netherlands., Industrial Relations 55(4): 698-724. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Schedler P.E., Meerman M. & Vries S.X. de (2000), Broadening the scope of diversity management. Strategic implications in the case of the Netherlands., Industrial Relations/Relations Industrielles 50(4): 698-724. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. & Meijers F.J.M. (red.) (2000), Een leven lang leren? Competentieontwikkeling in de informatiesamenleving. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. boekredactie
 • Schedler P.E., Glastra F.J. & Kats E. (2000), Ervaringen en ontwikkelingen in Canada. Lerende organisaties en de interculturalisering van het arbeidsproces., Sociale Interventie 9(1): 42-52. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. & Meijers F.J.M. (2000), Naar een grensoverschrijdende benadering van levenslang leren: competentieonderhoud en organisatievernieuwing in de informatiesamenleving.. In: Glastra F.J., Meijers F.J.M. (red.) Een leven lang leren? Competentieontwikkeling in de informatiesamenleving. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie. 9-29. boekdeel
 • Putten L. van, Glastra F.J. & Schedler P.E. (2000), Ondersteunen op afstand. Een evaluatie van het Infopunt Kleurrijk Korps en een verkenning van mogelijkheden om diversiteitsbeleid bij de politie te ondersteunen.. Den Haag/Leiden: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/UL. rapport
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (2000), Voorlichting en veldtheorie. Van het 'poldermodel' naar een reflexieve benadering.. In: Gent B. van, Katus J. (red.) Voorlichting. Alphen a/d Rijn: Samson. 27-40. boekdeel
 • Glastra F.J., Meerman M.G.M. & Vries S. de (1999), Allochtonen en detentie. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie. boek
 • Glastra F.J., Meerman M.G.M. & Vries S. de (1999), Allochtonen en detentie.. Den Haag: Ministerie van Justitie/WODC. rapport
 • Glastra F.J. (1999), Benaderingen van intercultureel management. In: Glastra F.J. (red.) Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma. 25-57. boekdeel
 • Kats E. & Glastra F.J. (1999), Boekbespreking 'Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap' Bespreking van: Hüttner H.J.M. (1999) Onderzoekstypen in de communicatiewetenschap, Kwalon. Tijdschrift voor kwalitatief onderzoek in Nederland 4: 35-39. boekbespreking
 • Glastra F.J. (1999), In de lucht en aan de grond in de vliegwieleconomie. In: Glastra F.J. (red.) Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma. 215-225. boekdeel
 • Glastra F.J. (1999), Intercultureel management tussen multiculturalisering en internationalisering. In: Glastra F.J. (red.) Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma. 9-23. boekdeel
 • Glastra F.J. (1999), Naar een contextuele benadering van intercultureel management. In: Glastra F.J. (red.) Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma. 75-102. boekdeel
 • Glastra F.J. (red.) (1999), Organisaties en diversiteit. Naar een contectuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma. boekredactie
 • Glastra F.J. (1999), Over de opkomst van intercultureel management in Nederland. In: Glastra F.J. (red.) Organisaties en diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma. 59-74. boekdeel
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (1999), Voorlichting in de laatmoderne samenleving. Over de grenzen van het `poldermodel' in de informatievoorziening, B en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij 26(4): 275-286. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schedler P.E., Glastra F.J. & Kats E. (1998), A Field Theoretical Perspective on Public Information, Political Communication 15(4): 445-462. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J. (1998), Een gemengd bedrijf in de polder: interveniëren in interetnische verhoudingen op de Nederlandse arbeidsmarkt. In: Katus J., Kessels J., Schedler P.E. (red.) Andragologie in transformatie. Amsterdam: Boom. 185-196. boekdeel
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (1998), Een politieke sociologie van de voorlichting. In: Schedler P.E., Glastra F.J. (red.) Voorlichting in veldtheoretisch perspectief. Uitgangspunten en casestudies. Utrecht: Lemma. 13-18. boekdeel
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Kats E. (1998), Employment Equity Policies in Canada and the Netherlands. Enhancing minority employment between public controversy and market initiative, Policy and Politics 26(2): 163-176. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Kats E. (1998), Evenredigheidsbeleid tussen markt en overheid. Een vergelijking van Canadese en Nederlandse ontwikkelingen, Migrantenstudies 14(3): 154-171. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (1998), Het poldermodel in de voorlichtingskunde. In: Schedler P.E., Glastra F.J. (red.) Voorlichting in veldtheoretisch perspectief. Uitgangspunten en case-studies. Utrecht: Lemma. 191-200. boekdeel
 • Glastra F.J., Schedler P.E. & Hake B.J. (1998), Intercultural Management and the Calculation of Difference. In: Salling Olesen H. (red.) Adult Education and the Labour Market IV. Dubrovnik: Inter University Centre. 159-176. boekdeel
 • Glastra F.J. (1998), Multiculturalisme met een prijskaartje. In: Gent B. van, Zee H.J.M. van der (red.) Competentie en arbeidsmarkt. Een multidisciplinaire visie op ontwikkelingen rond mens en werk. Den Haag: Delwel. 83-101. boekdeel
 • Kats E., Glastra F.J. & Schedler P.E. (1998), Research as an Intervention in Social Practice. The case of learning and organizational development in health care. In: Boog B, Coenen H, Keune L, Lammerts R (red.) The Complexity of Relationships in Action Research. Tilburg: Tilburg University Press. 139-152. boekdeel
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (1998), Voorlichting in veldtheoretisch perspectief. Theoretische achtergronden, conceptuele uitwerkingen en empirische perspectieven. In: Schedler P.E., Glastra F.J. (red.) Voorlichting in veldtheoretisch perspectief. Uitgangspunten en casestudies. Utrecht: Lemma. 19-50. boekdeel
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (red.) (1998), Voorlichting in veldtheoretisch perspectief. Uitgangspunten en casestudies. Utrecht: Lemma. boekredactie
 • Glastra F.J. (3 september 1997), Employment equity and intercultural management in the Netherlands (Lezing). School of Management, McMaster University, Canada. overig
 • Glastra F.J., Hake B.J. & Schedler P.E. (1997), Educating the 'newcomer'. The unsettling implications of settlement policies and practices in the Netherlands. In: Frieling G., Raape K., Sommer W. (red.) Erwachsenenbildung und ethnische Minderheiten: Situation und Perspektiven im internationalen Überblick. Münster: Agenda Verlag. 64-81. boekdeel
 • Glastra F.J. & Kats E. (1997), Etnische minderheden en professionals in de gezondheidszorg. Een analyse van beeldvorming in educatieve en voorlichtingsfilms. In: Servaes J., Frissen V. (red.) De interpretatieve benadering in de communicatiewetenschap. Theorie, methodologie en case studies. Leuven/Amersfoort: Acco. 229-250. boekdeel
 • Kats E. & Glastra F.J. (1997), Etnische minderheden en professionals in de gezondheidszorg. In: Servaes J., Frissen V. (red.) De interpretatieve benadering in de communicatiewetenschap. Leuven: Acco. 229-250. boekdeel
 • Glastra F.J., Schedler P.E., Hake B.J. & Kats E. (1997), Settling newcomers, managing diversity. The reconstruction of the politics of integrating minorities in the Netherlands. In: Apitzsch U., Georgi V., Kreide R. (red.) Motivlagen von Jugendlichen aus Migrantenfamilien im Hinblick auf Arbeit und Bildung in der Aufnamegesellschaft.. boekdeel
 • Schedler P.E. & Glastra F.J. (1997), Verschillen in behandeling. Positieve actie beleid in internationaal perspectief en de betekenis van intercultureel management, Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn 19(2): 99-112. 'refereed' artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.