Universiteit Leiden

nl en

Floris van Blankenstein

Onderwijskundig adviseur en onderzoeker

Naam
Dr. F.M. van Blankenstein
Telefoon
+31 71 527 7341
E-mail
f.m.van.blankenstein@iclon.leidenuniv.nl

Floris werkt sinds 2013 bij het ICLON en was hiervoor werkzaam als docent onderzoeksmethoden in het hbo. In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar het effect van probleemgestuurd onderwijs op leerprestaties.

Binnen het ICLON geeft Floris verschillende toetscursussen aan docenten op de universiteit en in het hbo. Zijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van toetsconstructie en toetskwaliteit. Daarnaast doet hij onderzoek naar verschillende manieren waarop docenten blended learning toepassen. Ook onderzoekt hij hoe studenten elkaar betere peer feedback kunnen geven.

Floris studeerde in 2004 af als cognitief onderwijspsycholoog en was na zijn studie betrokken bij de invoering van nieuwe onderwijsprogramma’s in Mozambique en Saoedi Arabië. Tijdens zijn promotie was hij lid van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsonderzoek (ICO). Ook was hij actief in het Promovendinetwerk Maastricht (ProvUM), het Promovendinetwerk Nederland (PNN) en de universiteitsraad.

Onderzoek

Floris' promotie-onderzoek richtte zich op de effecten van probleemgestuurd onderwijs op leerprestaties, waarbij hij verschillende elementen in het groepsproces experimenteel varieerde (wel/niet actief bijdragen, wel/geen relevante voorkennis, wel/geen verdiepende vragen door een tutor). Bij het ICLON onderzoekt hij hoe docenten blended learning inzetten en hoe studenten getraind kunnen worden in het geven van betere peer feedback.

Onderwijsactiviteiten

Floris geeft voornamelijk cursussen aan docenten over het ontwerpen, nakijken/beoordelen en evalueren van toetsen. In deze cursussen komen verschillende toetsvormen en beoordelingsmodellen aan bod. Ook leren docenten wat belangrijke kwaliteitscriteria voor toetsen zijn en hoe ze aan deze criteria kunnen voldoen.

Onderwijskundig adviseur en onderzoeker

  • ICLON
  • Hoger Onderwijs
  • Onderwijsbeleidsonderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B2.31

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie