Universiteit Leiden

nl en

Evert Alkema

Emeritus hoogleraar Rechten van de mens en hun invloed op het Nationale Recht

Naam
Prof.mr. E.A. Alkema
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
E.A.Alkema@umail.LeidenUniv.NL
ORCID iD
0000-0001-8374-6403

Prof. Mr. E.A. Alkema was van 1985 tot 2003 hoogleraar Staats- en bestuursrecht en bekleedde van 2003 tot 2017 de Van Asbeckleerstoel.

Meer informatie over Evert Alkema

Curriculum vitae

Prof. Mr. E.A. Alkema was van 1985 tot 2003 hoogleraar Staats- en bestuursrecht en bekleedde van 2003 tot 2017 de Van Asbeckleerstoel. De Van Asbeckleerstoel is genoemd naar Prof. mr. F.M. van Asbeck (1889-1968), Leids hoogleraar in onder andere het vergelijkend staatsrecht en het volkenrecht. De Van Asbeckleerstoel verbindt twee rechtsgebieden: het internationale en nationale recht. Het accent van prof. Alkema’s leeropdracht lag op de doorwerking van het internationale recht in het nationale recht. Dit was tevens het onderwerp van de oratie die prof. Alkema dinsdag 18 oktober 2005 uitsprak: 'Over implementatie van internationaal recht - de internationale rechtsorde is  de onze nog niet'. Hij pleit hierin voor de instelling van een apart college als ondersteuning van de rechterlijke macht bij de implementatie van internationale rechtsregels.

Emeritus hoogleraar Rechten van de mens en hun invloed op het Nationale Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 20 januari 2017, nr. 15/02186, NJ 2017,26/27; 3731-3734 (NJ 2017/235 Europese Octrooi Organisatie en Staat tegen Vakbondsunie Europees Octrooibureau e.a.; Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie niet in strijd met art. 6 EVRM). annotatie
 • Alkema E.A. (2017), Institutionele interactie tussen Grondwet en EVRM: Enige beschouwingen naar aanleiding van de zaak Martijn. In: Berg P.A.J. van den, Molier G. (red.) In dienst van het recht: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Den Haag: Boom juridisch. 119-131. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 20 januari 2017, nr. 15/03716, NJ 2017,26/27; 3747-3748 (NJ 2017/236 K tegen Europese Octrooi Organisatie; Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie geen aantasting recht toegang tot de rechter in casu). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 16 december 2016, nr. 16/00921, NJ 2017,14; 2226-2228 (NJ 2017/132 Invoering wet verbod pelsdierhouderij niet in strijd met art. 1, 1e Protocol EVRM). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 9 december 2016, nr. 16/02277, NJ 2017,11; 1739-1740 (NJ 2017/99 Schuldsanering. Opvragen door rechter jusititiële documentatie niet in strijd met art.8 EVRM of art. 10 GW). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof van Justitie EU 16 juli 2015, nr. C-83/14, NJ 2016,34/35; 4338-4340. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 2015, nr. 14/04364, NJ 2016,25/26; 3458-3459. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: ECHR 8 april 2014, nr. 17120/09, NJ 2016,24; 3240-3241. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof van Justitie EU 19 maart 2015, nr. C-510/13, NJ 2016,14; 1897-1898 (Prejudiciële beslissing inzake mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures voor congestiebeheer. Recht op effectieve rechterlijke bescherming tegen een besluit van een regelgevende instantie.). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 maart 2014, nr. 52067/10 2016,9; 996-997. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 juni 2014, nr. 56030/07 2016,4/5; 226-227 (Beëindiging aanstelling godsdienstleraar strijdig met de kerkelijke leer). annotatie
 • Alkema E.A., nr. 56030/07, NJ 2016,4/5; 226-227 (Beëindiging aanstelling godsdienstleraar wegens standpunten strijdig met kerkelijke leer; géén strijd met art. 8 EVRM). annotatie
 • Alkema E.A. (2016), The European Court of Human Rights - record and functioning, Nederlandse Jurisprudentie 2015(4): 442-444. artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 maart 2014, nr. 26827/08, NJ 2015,2015; 6010-6012 (Verzuim autoriteiten om deugdelijk onderzoek te doen naar mogelijk racistisch motief van het geweld gepleegd door twee mannen met de Bulgaarse nationaliteit tegen de Soedanese klager). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof van Justitie EU 18 december 2014, nr. Advies 2/13, NJB 2015,2015; 5368-5371 (Advies over Ontwerp internationale overeenkomst . Toetreding EU tot EVRM. Niet verenigbaar met VEU en VWEU). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 14 januari 2014, nr. 47732/06, NJ 2015,37/38; 4072-4073 (Vrijheid van vereniging. Afwijzing verzoek tot verkrijging rechtspersoonlijkheid. Schending art. 11 EVRM). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02931, NJ 2015,2/3; 178-180 (De Staat tegen de Niet Rokers Vereniging CAN). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 14 januari 2014, nr. 34356/06, NJ 2015,2015; 4749-4750 (De toekenning van immuniteit aan overheidsfunctionarissen is i.c. in overeenstemming met algemeen erkende regels van internationaal publiekrecht en betekent niet een ongerechtvaardigde beperking van de toegang tot een rechter.). annotatie
 • Alkema E.A., Van der Hulle R. (Rick) & Van der Hulle R. (Rob) (2015), Safeguard Rules in the European Legal Order: The Relationship between Article 53 ECHR and Article 53 Charter of Fundamental Rights of the EU, Human Rights Law Journal 35(1): 8-20. artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 5 december 2013, nr. 52806/09, NJ 2015,15; 1475-1476 (Aansprakelijkheid Noorse staat voor beroepsziektes professionele duikers. Recht op informatie omtrent gezondheidsrisico's. Schending art. 8 EVRM). annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 18 april 2014, nr. 13/02498, NJ 2014,2014; 6603-6606. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 29 januari 2013, nr. 66610/09, NJ 2014,2014; 6117-6119. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: ECtHR 29 januari 2013, nr. 66610/09, NJ 2014,2014; 6071-6073. annotatie
 • Alkema E.A. (2014), De equivalent protection doctrine – alleen weerzien of ook herzien? Al-Dulimi en Montana Management Inc. v. Zwitserland – dissenting opinion. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 137-143. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 oktober 2012, nr. 33917/12, NJ 2014; 1842-1844. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 september 2012, nr. 10593/08, NJ 2014,23-24; 3129-3141. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 oktober 2012, nr. 34880/12, NJ 2014,32/33; 4185-4187. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: European Court of Human Rights 10 januari 2012, nr. 22251/07, NJ 2013; 6628-6630. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Klachtprocedure art. 13a RO géén onbehoorlijk rechterlijk gedrag 6 maart 2013, nr. 13/01064, NJ 2013; 6201-6203. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 6 maart 2013, nr. 13/01030, NJ 2013; 6209-6210. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 6 maart 2013, nr. 13/01029, NJ 2013; 6219-6221. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 mei 2012, nr. 28260/07, NJ 2013; 6125-6127. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 april 2012, nr. 28790/08, NJ 2013; 5717-5718. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2012, nr. 11/03521, NJ 2013,40; 4660-4662. annotatie
 • Alkema E.A. (2013), The Status of General Princiciples of Law in the Legal Practice of the Netherlands. In: Roosmalen M. van (red.) Fundamental Rights and Principles Liber Amicorum Pieter van Dijk. Cambridge: Intersentia. 311-327. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 21 september 2012, NJ 2013; 294-297. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 september 2011, NJ 2012; 7516-7517. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 11 november 2011, NJ 2012; 578-580. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 10 juli 2012, NJ 2012; 5385-5387. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 oktober 2011, NJ 2012; 6414-6416. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 19 oktober 2010, NJ 2012; 3130-3131. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 oktober 2011, NJ 2012; 7150-7151. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 3 april 2012, NJ 2012; 7020-7022. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 november 2010, NJ 2012; 3137-3139. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 november 2010, NJ 2012; 7398-7400. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 oktober 2011, NJ 2012; 6404-6405. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 december 2011, NJ 2012; 3127-3128. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 11 mei 2012, NJ 2012; 5078-5080. annotatie
 • Alkema E.A. (2012), Het Europese Hof voor de rechten van de mens: een waarborg voor de (nationale) rechtsstaat?. In: Gerards J. en Terlouw, A J. (red.) Amici curiae. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 23-33. boekdeel
 • Alkema E.A. (2012), Schadevergoeding onder het EVRM - Enige verkenningen en vergelijkingen. In: Barkhuysen, W. den Ouden en M.K.G. Tjepkema T. (red.) Coulant compenseren?. Deventer: Kluwer. 615-640. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 december 2011, NJ 2013. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 3 november 2011, NJ 2013; 236-238. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 maart 2011, NJ 2011; 5951-5953. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 september 2010, NJ 2011; 2375-2377. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 maart 2010, NJ 2011; 2209-2211. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 juli 2010, NJ 2011; 2214-2216. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 16 december 2010, NJ 2011; 2238-2241. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 november 2010, NJ 2011; 5721-5722. annotatie
 • Alkema E.A. (2011), Netherlands. In: Shelton Dinah (red.) International Law and Domestic Legal Systems. Oxford: Oxford University Press. 407-428. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 juni 2009, NJ 2010; 3298-3300. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 30 juni 2009, NJ 2010; 1239-1241. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 9 april 2010, NJ 2010; 3883-3888. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 december 2009, NJ 2010; 5746-5747. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 6 januari 2005, NJ 2010; 3101-3102. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 3 maart 2009, NJ 2010; 2173-2174. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 19 februari 2009, NJ 2010; 4560-4562. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 oktober 2009, NJ 2010; 1784-1786. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Rb Haarlem 25 juni 2009, NJ 2010; 3096-3097. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 5 juli 2007, NJ 2010; 3107-3109. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 29 september 2010, NJ 2010; 6605-6606. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 16 december 2008, NJ 2010; 1496-1497. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 juni 2009, NJ 2010; 2585-2586. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 januari 2009, NJ 2010; 2580-2581. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof 's-Gravenhage 24 februari 2009, NJ 2010; 529-531. annotatie
 • Alkema E.A. (2010), Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung der Niederlande. In: Iliopoulos~Strangas J. (red.) Socziale Grundrechte in europa nach Lissabon. Baden/Baden: Nomos. 471-496. boekdeel
 • Alkema E.A. (2010), International Law in Domestic Systems. In: Erp J.H.M. van, Vliet L.P.W. van (red.) Netherlands Reports to the 18th International Congress of Comparative Law. Antwerp: Intersentia. 375-401. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 december 2008, NJ 2009; 4606-4607. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 maart 2008, NJ 2009; 2149-2151. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 4 december 2008, NJ 2009; 4040-4041. annotatie
 • Alkema E.A. (2009), Channelling International Law into the Domestic Legal Order - Some Practices and Constitutional Problems. In: Snijders Henk J., Vogenauer Stefan (red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. Munich: Sellier European Law Publishers. 1-19. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 6 mei 2008, NJ 2008; 6381-6383. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 4 maart 2008, NJ 2008; 4405-4406. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Rb 's-Hertogenbosch 1 augustus 2007, NJ 2008; 6527-6529. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 december 2006, NJ 2008; 3-4. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 februari 2008, NJ 2008; 2903-2904. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 4 december 2007, NJ 2008; 3421-3423. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM Uitzetting van vreemdelinge/AIDS-patiënte slechts in uitzonderlijke omstandigheden in strijd met art. 3 EVRM 27 mei 2008, NJ 2008; 6120-6121. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 17 juli 2007, NJ 2008; 3673-3675. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 22 januari 2008, NJ 2008; 4401-4403. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 juni 2007, NJ 2008; 218-220. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 23 mei 2008, NJ 2008; 5202-5204. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 21 december 2007, NJ 2008; 2328-2330. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 19 oktober 2007, NJ 2008; 237-239. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 30 augustus 2007, NJ 2008; 2551-2553. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 april 2008, NJ 2008; 2916-2918. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 27 februari 2007, NJ 2008; 10-11. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 februari 2008, NJ 2008; 4262-4264. annotatie
 • Alkema E.A. (2008), De Europese Commissie voor de rechten van de mens - enige impressies, NJCM-Bulletin 33: 916-926. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A. (2008), Gewetensbezwaren in het Nederlandse en internationale recht - met speciale aandacht voor gewetensbezwaren van militairen. In: Loof J.P. (red.) Juridische ruimte voor gewetensbezwaren ?. Leiden: NJCM-boekerij. 19-44. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 november 2007, NJ 2008; 3603-3606. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2008), The Commentaries on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital - Effective in domestic law or in need of alternatives?. In: S.Douma and F. Engelen (red.) The Legal Status of OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 163-194. boekdeel
 • Alkema E.A., Brinkhorst L.J., Kateyn P.J.G., Lawson R.A. & Slot P.J. (20 februari 2007), Nieuw verdrag moet vertrouwen in EU herstellen. De Volkskrant: 12-12. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 april 2006, NJ 2007; 2128-2129. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 24 oktober 2006, NJ 2007; 1624-1625. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 24 januari 2006, NJ 2007; 6231-6232. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 20 oktober 2006, NJ 2007; 55-57. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 17 juli 2007, NJ 2007; 6345-6345. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 19 april 2007, NJ 2007; 3944-3946. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 13 juli 2007, NJ 2007; 5322-5324. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 17 oktober 2006, NJ 2007; 786-787. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 oktober 2006, NJ 2007; 4398-4400. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 februari 2007, NJ 2007; 5525-5526. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 22 december 2006, NJ 2007; 3001-3003. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 januari 2006, NJ 2007; 1634-1636. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 17 oktober 2006, NJ 2007; 2088-2089. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 november 2006, NJ 2007; 3095-3096. annotatie
 • Alkema E.A., Brinkhorst L.J., Kateyn P.J.G., Lawson R.A. & Slot P.J. (2007), Leg de grondrechten niet op het offerblok, NJCM-Bulletin 32: 114-115. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A. (2007), Repliek: Toetsing door een speciaal constitutioneel hof?, NJCM-Bulletin : 792-797. artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2007), Soevereiniteit, supranationaal recht, internationaal recht en rechtsstaat - enkele Nederlandse ervaringen, Surinaams Juristen Blad (2): 74-91. artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 januari 2005, NJ 2006; 1556-1558. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 januari 2006, NJ 2006; 4341-4343. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 juni 2004, NJ 2006; 4467-4469. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 juli 2004, NJ 2006. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM (grote kamer) 10 oktober 2005, NJ 2006; 1575-1577. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 30 november 2004, NJ 2006; 3384-3385. annotatie
 • Alkema E.A. (2006), Constitutional law. In: Chorus J.M.J. (red.) Introduction to Dutch Law. Alphen a.d. Rijn: Kluwer International. 301-342. boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 18 maart 2005, NJ 2005; 1911-1912. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 22 juni 2004, NJ 2005; 1039-1040. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 2 november 2004, NJ 2005; 688-691. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 juli 2003, NJ 2005; 1819-1821. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 februari 2003, NJ 2005; 623-627. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 december 2004, NJ 2005. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 juli 2005, NJ 2005; 478-479. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 31 oktober 2003, NJ 2005; 1834-1836. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 17 februari 2004, NJ 2005; 3755-3757. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2005), Over implementatie van internationaal recht - de internationale rechtsorde is de onze nog niet. Oratie Leiden. Leiden: Universiteit Leiden. boek
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 22 juni 2000, NJ 2004. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 december 2001, NJ 2004. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 16 april 2002, nr. NJ 2004/447, NJ 2004. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 juli 2001, nr. NJ 2004/435, NJ 2004. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 augustus 2001, NJ 2004. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 17 januari 2003, TvA 2004; 129-131. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 april 2002, NJ 2004. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2004), De preadviezen voor de VAR 2004, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht : 116-121. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2004), Gelijkheid binnen het recht. In: Holtmaat R. (red.) Gelijkheid en (andere) Grondrechten. Deventer: Kluwer. 53-66. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 20 september 2002, NJ 2004. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2003), De overbelasting van het Europese Hof in Straatsburg, NJCM-Bulletin : 291-297. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 september 2002, NJ 2002; 381-383. annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 16 november 2002, NJ 2002; 3499-3502. annotatie
 • Alkema E.A. & Rop A.C. (2002), Gelijk zijn en gelijk krijgen. In: Kroes M, Loof J.P., Napel ten H.-M. (red.) Gelijkheid en rechtvaardigheid. Deventer: Kluwer. 31-77. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Alkema E.A. (2002), Regels voor bestuurlijke sancties in Awb. In: Lurks M, Ouden W, Polak J.E.M., Schilder A.E. (red.) De grootste gemene deler. Deventer: Kluwer. 111-124. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 26 oktober 2000, NJ 2001; 4348-4351. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 februari 2000, NJ 2001; 4556-4558. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2000), Access to justice under the ECHR and judicial policy. In: Afmaelisrit ThorVihjalmsson. Reykjavik. 21-37. 'refereed' congresbijdrage
 • Alkema E.A. (2000), Een algemene (Advies-)raad of een algemene commissie voor de rechten van. In: van Emmerik M.L., Smals - van Dijk C (red.) Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau.. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 19-52. boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), Een algemene (advies-)raad of een algemene Commissie voor de rechten van de mens voor Nederland?. In: Emmerik, van M.L., Smals-van Dijk C. (red.) Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau. Leiden: NJCM-Boekerij. 19-52. 'refereed' congresbijdrage
 • Alkema E.A. (2000), Een blik vanuit Straatsburg op de nabije toekomst van de Nederlandse strafvordering. In: de Hullu J., Valkenburg W.E.C.A. (red.) Door Straatburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlands strafproces. Deventer: Kluwer. 1-19. boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), Gedifferentieerde rechtsvinding door de rechter in veranderde staatkundige verhoudingen, Nederlands Juristenblad : 1053-1058. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2000), La protection des droits sociaux fondamentaux dans lórdre juridiques des Pays-Bas. In: Iliopoulos-Strangas J. (red.) La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l' Union européenne. Athene. 635-665. boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), Les Pays-Bas face au Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Petites Affiches (La Loi) : 51-54. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (2000), The concept of property. In particular in the European Convention on Human Rights. In: Loof (e.a.) J.P. (red.) The right to property. Maastricht: Shaker Publishing. 17-28. boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), The European Convention as a constitution and its Court as a constitutional Court. In: Mahoney (e.a.) P. (red.) Protecting Human Rights: The European Perspective. Köln. 41-63. boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), The guarantee of the uniform interpretation and the principle of the independence of judges. Report presented to the sixth meeting of the Presidents of European Supreme Courts. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 december 1999, NJ 2001; 911-914. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (3 december 1999), Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening onder EVRM (Lezing). Den Haag. overig
 • Alkema E.A. (1 december 1999), Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening onder het EVRM (Lezing). overig
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 oktober 1999, NJ 2001; 4333-4334. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 juli 1999, NJ 2000; 3127-3129. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (4 juni 1999), Les Pays-Bas face au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Lezing). Straatsburg. overig
 • Alkema E.A. (18 maart 1999), Een blik vanuit Straatsburg op de nabije toekomst van de Nederlandse strafvordering (Lezing). Tilburg. overig
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 februari 1999, NJ 1999; 2844-2848. annotatie
 • Alkema E.A. (1999), Chapman/UK 27238/95 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Constitutional Law. In: Chorus J.M.J., et al (red.) Introduction to Dutch Law, Third revised edition,. Deventer: Kluwer. 291-330. boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), Contractvrijheid als grondrecht; de vrijheid om over grond- en mensenrechten te contracteren of er afstand van te doen. In: Hartlief T, Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 33-46. boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), De betekenis van internationaal recht - in het bijzonder het EVRM - voor het Nederlands bestuursprocesrecht. In: Allewijn D e.a. (red.) Bestuursprocesrecht. Deventer: Kluwer. 35-55. boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), De rechterlijke macht - enige opmerkingen vooraf. In: veilige. Leiden: NJCM-boekerij. 3-7. boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), Een internationaal mensenrecht op veiligheid.. In: Recht op veiligheid een grondrecht?. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 45-50. boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), Implementing the decisions of the supervisory bodies of the ECHR - exploring possibilities. In: Barkhuysen et al. T (red.) The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order. Den Haag: Martinus Nijhoff. 89-99. boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), JandM Varey/UK 26662/95 (diss.op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Kuznetsov/Ukraine 39042/97 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Poltoratskiy/Ukraine 38812/97 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Salman/Turkey 21986/93 (sep. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Thlimmenos/Greece 3436/97 (conc. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Waldegg-Lindl/Austria 26999/95 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights. rapport
 • Alkema E.A. (1999), Yazar e.a./Turkey 22723/93 etc. (diss.op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe. rapport
 • Zwalve W.J., Alkema E.A. & Nijboer J.F. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 551-559. 'refereed' congresbijdrage
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 oktober 1998, NJ 2000; 871-874. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A. (1998), Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Ars Aequi : 819-825. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 september 1998, NJ 2000; 236-238. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 september 1998, NJ 2000; 236-238. annotatie
 • Alkema E.A. (1998), Aka / Turkije 19639 / 92, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), A / Verenigd Koninkrijk 25599 /94, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Baghli/Frankrijk 34374/97, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Civil Servants and their "civil rights" under the European Convention". In: de Salvia M., Villiger M.E. (red.) The Birth of European Human Rights Law. Liber Amicorum Carl Aage Norgaard. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 15-23. boekdeel
 • Alkema E.A. (1998), Darmagnac / Frankrijk 31837 / 96, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Die Erfahrungen der Niederlande mit den direkten Anwendbarkeit völkerrechtlicher Verträge, insbesondere der EMRK. ZEuS : Zeitschrift für Europarechtliche Studien: 219-232. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A. (1998), Dulaurans/Frankrijk 34553 / 97, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Gerger / Turkije 24919 / 94, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Geysighem/Belgie 26103 / 95, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Humen /Polen 26614 / 95, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Interventie Ned. Vereniging Internationaal Recht. In: Med. NVIR 116. Deventer: Kluwer. 6-7. boekdeel
 • Alkema E.A. (1998), Matter / Slovakije 31534 / 96 ,Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Musial / Polen 24557 / 94, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Podbielski / Polen 27916 / 95, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Thiel / Frankrijk 26692 / 95, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Staatsburg, Frankrijk: Council of Europe. rapport
 • Alkema E.A. (1998), Toetsing uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, 2: 93-97. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EGHvJ 15 juni 98, NJ 1999; 1295-1297. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Mordenate College Lid Raad van Advies en Bijstand
 • NJCM Lid Raad van Advies
 • (Ned. Jur) Uitgeverij Kluwer Annotator Nederlandse Jurisprudentie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.