Universiteit Leiden

nl en

Evert Alkema

Emeritus hoogleraar Rechten van de mens en hun invloed op het Nationale Recht

Naam
Prof.mr. E.A. Alkema
Telefoon
+31 71 527 7719
E-mail
e.a.alkema@law.leidenuniv.nl

Prof. Mr. E.A. Alkema, die van 1985 tot 2003 hoogleraar Staats- en bestuursrecht was in Leiden, bekleedt sinds 2003 de Van Asbeckleerstoel.

Meer informatie over Evert Alkema

Curriculum vitae

Prof. Mr. E.A. Alkema, die van 1985 tot 2003 hoogleraar Staats- en bestuursrecht was in Leiden, bekleedt sinds 2003 de Van Asbeckleerstoel. De Van Asbeckleerstoel is genoemd naar Prof. mr. F.M. van Asbeck (1889-1968), Leids hoogleraar in onder andere het vergelijkend staatsrecht en het volkenrecht. De Van Asbeckleerstoel verbindt twee rechtsgebieden: het internationale en nationale recht. Het accent van prof. Alkema’s leeropdracht ligt op de doorwerking van het internationale recht in het nationale recht. Dit was tevens het onderwerp van de oratie die prof. Alkema dinsdag 18 oktober 2005 uitsprak: 'Over implementatie van internationaal recht - de internationale rechtsorde is  de onze nog niet'. Hij pleit hierin voor de instelling van een apart college als ondersteuning van de rechterlijke macht bij de implementatie van internationale rechtsregels.

 

Emeritus hoogleraar Rechten van de mens en hun invloed op het Nationale Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A163

Contact

 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof van Justitie EU 16 juli 2015, nr. C-83/14, NJ 2016,34/35; 4338-4340.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 18 december 2015, nr. 14/04364, NJ 2016,25/26; 3458-3459.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: ECHR 8 april 2014, nr. 17120/09, NJ 2016,24; 3240-3241.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 maart 2014, nr. 52067/10 2016,9; 996-997.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 juni 2014, nr. 56030/07 2016,4/5; 226-227 (Beëindiging aanstelling godsdienstleraar strijdig met de kerkelijke leer).annotatie
 • Alkema E.A., nr. 56030/07, NJ 2016,4/5; 226-227 (Beëindiging aanstelling godsdienstleraar wegens standpunten strijdig met kerkelijke leer; géén strijd met art. 8 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A. (2016), The European Court of Human Rights - record and functioning, Nederlandse Jurisprudentie 2015(4): 442-444.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 10 oktober 2014, nr. 13/02931, NJ 2015,2/3; 178-180 (De Staat tegen de Niet Rokers Vereniging CAN).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 5 december 2013, nr. 52806/09, NJ 2015,15; 1475-1476 (Aansprakelijkheid Noorse staat voor beroepsziektes professionele duikers. Recht op informatie omtrent gezondheidsrisico's. Schending art. 8 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 14 januari 2014, nr. 47732/06, NJ 2015,37/38; 4072-4073 (Vrijheid van vereniging. Afwijzing verzoek tot verkrijging rechtspersoonlijkheid. Schending art. 11 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof van Justitie EU 18 december 2014, nr. Advies 2/13, NJB 2015,2015; 5368-5371 (Advies over Ontwerp internationale overeenkomst . Toetreding EU tot EVRM. Niet verenigbaar met VEU en VWEU).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 maart 2014, nr. 26827/08, NJ 2015,2015; 6010-6012 (Verzuim autoriteiten om deugdelijk onderzoek te doen naar mogelijk racistisch motief van het geweld gepleegd door twee mannen met de Bulgaarse nationaliteit tegen de Soedanese klager).annotatie
 • Alkema E.A., Van der Hulle R. (Rick) & Van der Hulle R. (Rob) (2015), Safeguard Rules in the European Legal Order: The Relationship between Article 53 ECHR and Article 53 Charter of Fundamental Rights of the EU, Human Rights Law Journal 35(1): 8-20.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 14 januari 2014, nr. 34356/06, NJ 2015,2015; 4749-4750 (De toekenning van immuniteit aan overheidsfunctionarissen is i.c. in overeenstemming met algemeen erkende regels van internationaal publiekrecht en betekent niet een ongerechtvaardigde beperking van de toegang tot een rechter.).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 18 april 2014, nr. 13/02498, NJ 2014,2014; 6603-6606 (OM/Vereniging Martijn).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: ECtHR 29 januari 2013, nr. 66610/09, NJ 2014,2014; 6071-6073 (Zolotas v. Griekenland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 29 januari 2013, nr. 66610/09, NJ 2014,2014; 6117-6119.annotatie
 • Alkema E.A. (2014), De equivalent protection doctrine – alleen weerzien of ook herzien? Al-Dulimi en Montana Management Inc. v. Zwitserland – dissenting opinion. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 137-143.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 oktober 2012, nr. 33917/12, NJ 2014; 1842-1844 (Gedetineerden bij Internationale Strafhof in Den Haag vallen niet onder jurisdictie van Nederland - Djokoba Lambi Longa tegen Nederland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 september 2012, nr. 10593/08, NJ 2014,23-24; 3129-3141 (Nada tegen Zwitserland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 oktober 2012, nr. 34880/12, NJ 2014,32/33; 4185-4187 (Ramaer en Van Willigen tegen Nederland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: European Court of Human Rights 10 januari 2012, nr. 22251/07, NJ 2013; 6628-6630.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 6 maart 2013, nr. 13/01030, NJ 2013; 6209-6210 (Klacht over rechter ex art. 14a (oud) RO gegrond).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 6 maart 2013, nr. 13/01029, NJ 2013; 6219-6221 (Klachtprocedure 13a RO; rechterlijk gedrag onbehoorlijk).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Klachtprocedure art. 13a RO géén onbehoorlijk rechterlijk gedrag 6 maart 2013, nr. 13/01064, NJ 2013; 6201-6203.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 mei 2012, nr. 28260/07, NJ 2013; 6125-6127 (Emin / Nederland Schadeloosstelling bij vrijheidsbeneming in strijd met art. 5(1-4) EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Europees Hof voor de Rechten van de Mens 3 april 2012, nr. 28790/08, NJ 2013; 5717-5718 (Francesco Sessa - Italy).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2012, nr. 11/03521, NJ 2013,40; 4660-4662.annotatie
 • Alkema E.A. (2013), The Status of General Princiciples of Law in the Legal Practice of the Netherlands. In: Roosmalen M. van (red.) Fundamental Rights and Principles Liber Amicorum Pieter van Dijk.. Cambridge: Intersentia. 311-327.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 21 september 2012, NJ 2013; 294-297.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 december 2011, NJ 2012; 3127-3128.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 19 oktober 2010, NJ 2012; 3130-3131.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 november 2010, NJ 2012; 3137-3139.annotatie
 • Alkema E.A. (2012), Het Europese Hof voor de rechten van de mens: een waarborg voor de (nationale) rechtsstaat?. In: Gerards J. en Terlouw, A J. (red.) Amici curiae.. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 23-33.boekdeel
 • Alkema E.A. (2012), Schadevergoeding onder het EVRM - Enige verkenningen en vergelijkingen. In: Barkhuysen, W. den Ouden en M.K.G. Tjepkema T. (red.) Coulant compenseren?.. Deventer: Kluwer. 615-640.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 11 november 2011, NJ 2012; 578-580.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 11 mei 2012, NJ 2012; 5078-5080.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 10 juli 2012, NJ 2012; 5385-5387.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 oktober 2011, NJ 2012; 6404-6405.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 oktober 2011, NJ 2012; 6414-6416.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 3 april 2012, NJ 2012; 7020-7022.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 oktober 2011, NJ 2012; 7150-7151.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 november 2010, NJ 2012; 7398-7400 (NJ 2012, 664; P.F. and E.F/UK).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 september 2011, NJ 2012; 7516-7517.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 december 2011, NJ 2013 (Finogenov e.a. / Rusland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 3 november 2011, NJ 2013; 236-238 (Cocaign / France).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 maart 2010, NJ 2011; 2209-2211 (NJ 2011, 214 (Depalle/Frankrijk)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 juli 2010, NJ 2011; 2214-2216 (NJ 2011, 215 (Chagnon en Fournier/Frankrijk)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 16 december 2010, NJ 2011; 2238-2241 (NJ 2011, 216 (A.B. en C. /Ierland)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 september 2010, NJ 2011; 2375-2377 (NJ 2011, 231 en 232 (Obst/BRD en Schüth/BRD)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 november 2010, NJ 2011; 5721-5722 (NJ 2011, 567 (SerifeYigit/Turkije)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 maart 2011, NJ 2011; 5951-5953 (NJ 2011, 588 (Lautsi e.a./Italië)).annotatie
 • Alkema E.A. (2011), Netherlands. In: Shelton Dinah (red.) International Law and Domestic Legal Systems.. Oxford: Oxford University Press. 407-428.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: Hof 's-Gravenhage 24 februari 2009, NJ 2010; 529-531 (NJ 2010, 56).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 30 juni 2009, NJ 2010; 1239-1241 (NJ 2010, 126; Verein gegen Tierfabriken/Zwitserland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 16 december 2008, NJ 2010; 1496-1497 (NJ 2010, 149; Mustafa en Tarzibachi/Zweden).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 oktober 2009, NJ 2010; 1784-1786 (NJ 2010, 180; Micallef/Malta).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 6 januari 2005, NJ 2010; 3101-3102 (NJ 2010, 322; Nakach/Nederland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 5 juli 2007, NJ 2010; 3107-3109 (NJ 2010, 323; Sara Lind Eggertsdóttir/IJsland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Rb Haarlem 25 juni 2009, NJ 2010; 3096-3097 (NJ 2010, 321).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 3 maart 2009, NJ 2010; 2173-2174 (NJ 2010, 223; Voorhuis/Nederland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 januari 2009, NJ 2010; 2580-2581 (NJ 2010, 266; kokkelvissers).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 juni 2009, NJ 2010; 2585-2586 (NJ 2010, 267; Galic/Nederland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 juni 2009, NJ 2010; 3298-3300 (NJ 2010, 345; Opuz/Turkije).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 9 april 2010, NJ 2010; 3883-3888.annotatie
 • Alkema E.A. (2010), International Law in Domestic Systems. In: Erp J.H.M. van, Vliet L.P.W. van (red.) Netherlands Reports to the 18th International Congress of Comparative Law.. Antwerp: Intersentia. 375-401.boekdeel
 • Alkema E.A. (2010), Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung der Niederlande. In: Iliopoulos~Strangas J. (red.) Socziale Grundrechte in europa nach Lissabon.. Baden/Baden: Nomos. 471-496.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 19 februari 2009, NJ 2010; 4560-4562.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 december 2009, NJ 2010; 5746-5747.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: Gerechtshof Amsterdam 29 september 2010, NJ 2010; 6605-6606.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 20 maart 2008, NJ 2009; 2149-2151 (NJ 2009, 229; Budayeva e.a./Russ.Federatie).annotatie
 • Alkema E.A. (2009), Channelling International Law into the Domestic Legal Order - Some Practices and Constitutional Problems. In: Snijders Henk J., Vogenauer Stefan (Red.) Content and Meaning of National Law in the Context of Transnational Law. Munich: Sellier European Law Publishers. 1-19.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 4 december 2008, NJ 2009; 4040-4041 (NJ 2009, 410; Opslaan celmateriaal en DNA-profielen - S and Marper/UK).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 december 2008, NJ 2009; 4606-4607 (NJ 2009, 470; Persoonlijke gegevens twaalfjarige jongen op datingsite geplaatst - K.U./Finland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 6 mei 2008, NJ 2008; 6381-6383 (NJ 2008, 617; Ladbrokes etc./Sweden; Geen in nationaal erkend recht; geen beroep op art. 6 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 4 maart 2008, NJ 2008; 4405-4406 (NJ 2008, 457; El Morsli/Frankrijk - Weigering afleggen sluier bij controle identiteit géén schending art. 9 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 december 2006, NJ 2008; 3-4 (NJ 2008, 1; Kalifatstaat/Duitsland - verbod religieuze vereniging niet in strijd met art. 11 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 27 februari 2007, NJ 2008; 10-11 (NJ 2008, 2; ASLEF/Verenigd Koninkrijk - verhinderen royement door vakbond van extreemrechts lid in strijd met art. 11 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 juni 2007, NJ 2008; 218-220 (NJ 2008, 25; O'Halloran en Francis/UK - fair trial-beginsel niet geschonden door onder dwang verkregen informatie).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 19 oktober 2007, NJ 2008; 237-239 (NJ 2008, 26; Van Melle e.a./Donner en Verdonk - Schiphol-brand. Beklag ex 13aSv bij Hoge Raad over niet-vervolging oud-ministers).annotatie
 • Alkema E.A. (2008), The Commentaries on the OECD Model Tax Convention on Income and on Capital - Effective in domestic law or in need of alternatives?. In: S.Douma and F. Engelen (Red.) The Legal Status of OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 163-194.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 21 december 2007, NJ 2008; 2328-2330 (NJ 2008, 242; Staat/H-onrechtmatig daad; verblijf tbs-gestelde in HvB; aanvaardbare termijn).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 30 augustus 2007, NJ 2008; 2551-2553 (NJ 2008, 269; Pye Ltd/VK).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 februari 2008, NJ 2008; 2903-2904 (NJ 2008, 305; Guja/Modavië, vrijheid van meningsuiting klokkenluider - schending art. 10 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 april 2008, NJ 2008; 2916-2918 (NJ 2008, 306; Burden en Burden/VK, Ongelijke behandeling o.g.v. burgerlijke staat in belastingen: géén discriminatie).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 4 december 2007, NJ 2008; 3421-3423 (NJ 2008, 363; Dickson/VK).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 november 2007, NJ 2008; 3603-3606 (NJ 2008, 380; DH e.a./Tsjechische Republiek).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 17 juli 2007, NJ 2008; 3673-3675 (NJ 2008, 388; Satilmis e.a./Turkije).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 februari 2008, NJ 2008; 4262-4264 (NJ 2008, 444; Saadi/Italië Uitzetting terrorisme verdachte; art. 3 EVRM laat geen ruimte voor afweging tussen veiligheid staat en risico foltering uit gezette persoon).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 22 januari 2008, NJ 2008; 4401-4403 (NJ 2008, 456; E.B./Frankrijk - weigering éenouderadoptie aan lesbische vrouw verboden onderscheid).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 23 mei 2008, NJ 2008; 5202-5204 (NJ 2008, 520; Onrechtmatige perspublicatie? Persvrijheid: persoonlijke levenssfeer).annotatie
 • Alkema E.A. (2008), De Europese Commissie voor de rechten van de mens - enige impressies, NJCM-Bulletin 33: 916-926.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM Uitzetting van vreemdelinge/AIDS-patiënte slechts in uitzonderlijke omstandigheden in strijd met art. 3 EVRM 27 mei 2008, NJ 2008; 6120-6121 (NJ 2008, 585).annotatie
 • Alkema E.A. (2008), Gewetensbezwaren in het Nederlandse en internationale recht - met speciale aandacht voor gewetensbezwaren van militairen. In: Loof J.P. (Red.) Juridische ruimte voor gewetensbezwaren ?. Leiden: NJCM-boekerij. 19-44.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: Rb 's-Hertogenbosch 1 augustus 2007, NJ 2008; 6527-6529 (NJ 2008, 632; bewegingsvrijheid gefailleerde).annotatie
 • Alkema E.A., Brinkhorst L.J., Kateyn P.J.G., Lawson R.A. & Slot P.J. (20 februari 2007), Nieuw verdrag moet vertrouwen in EU herstellen. De Volkskrant: 12-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 15 februari 2007, NJ 2007; 5525-5526 (NJ 2007, 536; Mathony/Luxemburg).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 17 oktober 2006, NJ 2007; 2088-2089 (NJ 2007, 207; Art. 10 APV Den Haag niet onverbindend).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 januari 2006, NJ 2007; 1634-1636 (NJ 2007, 159; Sörensen en Rasmussen/Denemarken).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 17 oktober 2006, NJ 2007; 786-787 (NJ 2007, 80; Antilliaanse zaak).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 20 oktober 2006, NJ 2007; 55-57 (NJ 2007, 3; Onrechtmatige daad Staat jegens bewoners appartementencomplex i.v.m. gebruik appartement als extra beveiligde woning voor (oud-) tweede-kamerlid Hirsi).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 22 december 2006, NJ 2007; 3001-3003 (NJ 2007, 292; Chronisch zieken en gehandicapten/Staat (Valyssysteem)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 24 oktober 2006, NJ 2007; 1624-1625 (NJ 2007, 158; Otto/Duitsland).annotatie
 • Alkema E.A. (2007), Soevereiniteit, supranationaal recht, internationaal recht en rechtsstaat - enkele Nederlandse ervaringen, Surinaams Juristen Blad(2): 74-91.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 24 januari 2006, NJ 2007; 6231-6232 (NJ 2007, 615 en 616; Köse/Turkije en Kurtelmus/Turkije - verbod tot dragen van hoofddoekje voor leerlingen c.q. docente).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 april 2006, NJ 2007; 2128-2129 (NJ 2007, 214; Kosteski/Macedonië (snipperdag - vrijheid van godsdienst)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 9 november 2006, NJ 2007; 3095-3096 (NJ 2007, 303; Sacilor - Lormines/Frankrijk (onpartijdigheid - staatsraad eerder als ambtenaar betrokken)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 19 april 2007, NJ 2007; 3944-3946 (NJ 2007, 375; Eskelinen/Finland (toepasselijkheid art. 6 in ambtenarenzaken)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 oktober 2006, NJ 2007; 4398-4400 (NJ 2007, 415; Üner/Nederland (ongewenst - verklaring vreemdeling na veroordeling wegens doodslag)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 13 juli 2007, NJ 2007; 5322-5324 (NJ 2007, 505; X/Staat (onrechtmatige informatieverstrekking door OM; onschuldspresumptie)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 17 juli 2007, NJ 2007; 6345-6345 (NJ 2007, 631; Bukta/Hongarije (ontbinding spontane niet-aangemelde demonstratie)).annotatie
 • Alkema E.A. (2007), Repliek: Toetsing door een speciaal constitutioneel hof?, NJCM-Bulletin: 792-797.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A., Brinkhorst L.J., Kateyn P.J.G., Lawson R.A. & Slot P.J. (2007), Leg de grondrechten niet op het offerblok, NJCM-Bulletin 32: 114-115.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 11 januari 2005, NJ 2006; 1556-1558 (NJ 2006, 169; Py/Frankrijk).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM (grote kamer) 10 oktober 2005, NJ 2006; 1575-1577 (NJ 2006, 170; Leyla Sahin/Turkije).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 januari 2006, NJ 2006; 4341-4343 (4524341; Icyer/Turkije).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 juni 2004, NJ 2006; 4467-4469 (NJ 2006, 463; Advies over status Mensenrechtencommissie Gemenebest Onafh. Staten (GOS)).annotatie
 • Alkema E.A. (2006), Constitutional law. In: Chorus J.M.J. (Red.) Introduction to Dutch Law. Alphen a.d. Rijn: Kluwer International. 301-342.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 juli 2004, NJ 2006 (NJ 2006, 52; Vo/Frankrijk).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 30 november 2004, NJ 2006; 3384-3385 (NJ 2006, 355).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 december 2004, NJ 2005 (NJ 2005, 11 (Vernederende behandeling en onrechtmatige beperking meningsuiting van gedetineerde)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 18 maart 2005, NJ 2005; 1911-1912 (NJ 2005, 201; Roma locuta causa non finita?).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 31 oktober 2003, NJ 2005; 1834-1836 (NJ 2005, 196; Staat/L.).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 juli 2003, NJ 2005; 1819-1821 (NJ 2005, 195; Lyons e.a./UK).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 13 februari 2003, NJ 2005; 623-627 (NJ 2005, 73; Ontbinding van Turkse politieke partij (Refah partisi); geen schending art. 11 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 2 november 2004, NJ 2005; 688-691 (NJ 2005, 80).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 22 juni 2004, NJ 2005; 1039-1040 (NJ 2005, 114; Pabla Ky/Finland).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 17 februari 2004, NJ 2005; 3755-3757 (NJ 2005, 420; Weigering een (nationale) etnische groepering te erkennen; geen schending art. 11 EVRM).annotatie
 • Alkema E.A. (2005), Over implementatie van internationaal recht - de internationale rechtsorde is de onze nog niet. Oratie Leiden. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 juli 2005, NJ 2005; 478-479 (NJ 2005, 52).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 17 januari 2003, TvA 2004; 129-131.annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 20 september 2002, NJ 2004 (Kabel-tv Curacao).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 december 2001, NJ 2004 (NJ 2004/327; Prins Hans Adam II van Liechtenstein).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 12 juli 2001, nr. NJ 2004/435, NJ 2004 (Ferrazzini/Italië).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 16 april 2002, nr. NJ 2004/447, NJ 2004 (Dangeville/Frankrijk).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 22 juni 2000, NJ 2004 (NJ 2004/473; Coëme/België).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 2 augustus 2001, NJ 2004 ( Grande Oriente d'Italia/Italië).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 29 april 2002, NJ 2004 (NJ 2004, 543; Pretty/Verenigd Koninkrijk).annotatie
 • Alkema E.A. (2004), De preadviezen voor de VAR 2004, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht: 116-121.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A. (2004), Gelijkheid binnen het recht. In: Holtmaat R. (Red.) Gelijkheid en (andere) Grondrechten. Deventer: Kluwer. 53-66.congresbijdrage
 • Alkema E.A. (2003), De overbelasting van het Europese Hof in Straatsburg, NJCM-Bulletin: 291-297.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 september 2002, NJ 2002; 381-383 (NJ 2002, 53).annotatie
 • Alkema E.A. & Rop A.C. (2002), Gelijk zijn en gelijk krijgen. In: Kroes M, Loof J.P., Napel ten H.-M. (Red.) Gelijkheid en rechtvaardigheid. Deventer: Kluwer. 31-77.congresbijdrage
 • Alkema E.A., annotatie bij: HR 16 november 2002, NJ 2002; 3499-3502 (NJ 2002, 469).annotatie
 • Alkema E.A. (2002), Regels voor bestuurlijke sancties in Awb. In: Lurks M, Ouden W, Polak J.E.M., Schilder A.E. (Red.) De grootste gemene deler. Deventer: Kluwer. 111-124.congresbijdrage
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 26 oktober 2000, NJ 2001; 4348-4351 (NJ 2001, 594).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 februari 2000, NJ 2001; 4556-4558 ( 2001, 611, ()).annotatie
 • Alkema E.A. (2000), Een algemene (Advies-)raad of een algemene commissie voor de rechten van. In: van Emmerik M.L., Smals - van Dijk C (Red.) Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau.. Leiden: Stichting NJCM-Boekerij. 19-52.boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), La protection des droits sociaux fondamentaux dans lórdre juridiques des Pays-Bas. In: Iliopoulos-Strangas J. (Red.) La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l' Union européenne. Athene. 635-665.boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), Gedifferentieerde rechtsvinding door de rechter in veranderde staatkundige verhoudingen, Nederlands Juristenblad: 1053-1058.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A. (2000), Les Pays-Bas face au Pacte International relatif aux droits civils et politiques, Petites Affiches (La Loi): 51-54.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A. (2000), Een blik vanuit Straatsburg op de nabije toekomst van de Nederlandse strafvordering. In: de Hullu J., Valkenburg W.E.C.A. (Red.) Door Straatburg geïnspireerde grondnormen voor het Nederlands strafproces. Deventer: Kluwer. 1-19.boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), The guarantee of the uniform interpretation and the principle of the independence of judges. Report presented to the sixth meeting of the Presidents of European Supreme Courts. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (2000), Access to justice under the ECHR and judicial policy. In: Afmaelisrit ThorVihjalmsson. Reykjavik. 21-37.congresbijdrage (refereed)
 • Alkema E.A. (2000), The concept of property. In particular in the European Convention on Human Rights. In: Loof (e.a.) J.P. (Red.) The right to property. Maastricht: Shaker Publishing. 17-28.boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), The European Convention as a constitution and its Court as a constitutional Court. In: Mahoney (e.a.) P. (Red.) Protecting Human Rights: The European Perspective. Köln. 41-63.boekdeel
 • Alkema E.A. (2000), Een algemene (advies-)raad of een algemene Commissie voor de rechten van de mens voor Nederland?. In: Emmerik, van M.L., Smals-van Dijk C. (Red.) Een nationale mensenrechtencommissie in Nederland? Handhaving van mensenrechten op nationaal niveau. Leiden: NJCM-Boekerij. 19-52.congresbijdrage (refereed)
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 8 december 1999, NJ 2001; 911-914 ( 2001, 131, ()).annotatie
 • Alkema E.A. (3 december 1999), Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening onder EVRM (Lezing). Den Haag.overig
 • Alkema E.A. (1 december 1999), Strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afdoening onder het EVRM (Lezing).overig
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 oktober 1999, NJ 2001; 4333-4334 ( 2001, 593, ()).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 juli 1999, NJ 2000; 3127-3129 (NJ 2000, 470, (Immobiliare Saffi/Italië)).annotatie
 • Alkema E.A. (4 juni 1999), Les Pays-Bas face au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Lezing). Straatsburg.overig
 • Alkema E.A. (18 maart 1999), Een blik vanuit Straatsburg op de nabije toekomst van de Nederlandse strafvordering (Lezing). Tilburg.overig
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 18 februari 1999, NJ 1999; 2844-2848 (NJ 1999, 515, (Matthews UK)).annotatie
 • Alkema E.A. (1999), Constitutional Law. In: Chorus J.M.J., et al (Red.) Introduction to Dutch Law, Third revised edition,. Deventer: Kluwer. 291-330.boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), De betekenis van internationaal recht - in het bijzonder het EVRM - voor het Nederlands bestuursprocesrecht. In: Allewijn D e.a. (Red.) Bestuursprocesrecht. Deventer: Kluwer. 35-55.boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), Implementing the decisions of the supervisory bodies of the ECHR - exploring possibilities. In: Barkhuysen et al. T (Red.) The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order. Den Haag: Martinus Nijhoff. 89-99.boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), Contractvrijheid als grondrecht; de vrijheid om over grond- en mensenrechten te contracteren of er afstand van te doen. In: Hartlief T, Stolker C.J.J.M. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 33-46.boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), De rechterlijke macht - enige opmerkingen vooraf. In: veilige. Leiden: NJCM-boekerij. 3-7.boekdeel
 • Alkema E.A. (1999), Chapman/UK 27238/95 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), JandM Varey/UK 26662/95 (diss.op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Yazar e.a./Turkey 22723/93 etc. (diss.op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Poltoratskiy/Ukraine 38812/97 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Thlimmenos/Greece 3436/97 (conc. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Kuznetsov/Ukraine 39042/97 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Waldegg-Lindl/Austria 26999/95 (diss. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Salman/Turkey 21986/93 (sep. op.). Straatsburg (Fr.): Council of Europe, European Commission of Human Rights.rapport
 • Alkema E.A. (1999), Een internationaal mensenrecht op veiligheid.. In: Recht op veiligheid een grondrecht?. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 45-50.boekdeel
 • Zwalve W.J., Alkema E.A. & Nijboer J.F. (1999), De plaats van het contract in het verbintenissenrecht. In: Hartlief T., Stolker C.J.J.M. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 551-559.congresbijdrage (refereed)
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 28 oktober 1998, NJ 2000; 871-874 (NJ 2000, 134, (Osman/VK)).annotatie
 • Alkema E.A. (1998), Toekomstige uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Ars Aequi: 819-825.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 september 1998, NJ 2000; 236-238 (NJ 2000, , (Steel e.a./U.K.)).annotatie
 • Alkema E.A., annotatie bij: EHRM 23 september 1998, NJ 2000; 236-238 (NJ 2000, 29, (Steel e.a. / VK)).annotatie
 • Alkema E.A. (1998), Toetsing uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, Ars Aequi 2: 93-97.artikel in tijdschrift
 • Alkema E.A. (1998), Geysighem/Belgie 26103 / 95, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Thiel / Frankrijk 26692 / 95, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Staatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Podbielski / Polen 27916 / 95, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Gerger / Turkije 24919 / 94, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Musial / Polen 24557 / 94, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Aka / Turkije 19639 / 92, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Darmagnac / Frankrijk 31837 / 96, Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Matter / Slovakije 31534 / 96 ,Rapport Europese Commissie voor de rechten van de mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Humen /Polen 26614 / 95, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Dulaurans/Frankrijk 34553 / 97, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), A / Verenigd Koninkrijk 25599 /94, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Baghli/Frankrijk 34374/97, Rapport Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Straatsburg, Frankrijk: Council of Europe.rapport
 • Alkema E.A. (1998), Die Erfahrungen der Niederlande mit den direkten Anwendbarkeit völkerrechtlicher Verträge, insbesondere der EMRK. ZEuS : Zeitschrift für Europarechtliche Studien: 219-232.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Alkema E.A. (1998), Civil Servants and their "civil rights" under the European Convention". In: de Salvia M., Villiger M.E. (Red.) The Birth of European Human Rights Law. Liber Amicorum Carl Aage Norgaard. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. 15-23.boekdeel
 • Alkema E.A. (1998), Interventie Ned. Vereniging Internationaal Recht. In: Med. NVIR 116. Deventer: Kluwer. 6-7.boekdeel
 • Alkema E.A., annotatie bij: EGHvJ 15 juni 98, NJ 1999; 1295-1297 (NJ 1999, , ()).annotatie
 • Mordenate College Lid Raad van Advies en Bijstand
 • NJCM Lid Raad van Advies
 • (Ned. Jur) Uitgeverij Kluwer Annotator Nederlandse Jurisprudentie