Universiteit Leiden

nl en

Eva Fechner

Promovendus

Naam
E.A.E. Fechner
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.a.e.fechner@law.leidenuniv.nl

Eva Fechner is sinds 1 oktober 2020 werkzaam als promovenda bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Eva Fechner

Algemeen

Eva Fechner is sinds 1 oktober 2020 werkzaam als promovenda bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Daarvoor heeft zij de bachelor European Law School aan de Universiteit Maastricht en de master Rechtsgeleerdheid (Straf- en Strafprocesrecht) aan de Universiteit Leiden voltooid. Haar masterscriptie betrof de wijze waarop in het strafrecht wordt omgegaan met de forensisch-psychiatrische aspecten omtrent verslaving.

Onderzoek

Eva maakt deel uit van de onderzoeksgroep binnen het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) die de wetsevaluatie van de Wet langdurig toezicht (Wlt) uitvoert.

Eva’s PhD-onderzoek betreft de normering van langdurig toezicht na detentie of terbeschikkingstelling ten aanzien van zedendelinquenten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de wijze waarop dergelijk toezicht vanuit internationaal (mensen)rechtelijk perspectief alsmede vanuit gedragsdeskundig perspectief genormeerd wordt.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.14

Contact

Publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.