Universiteit Leiden

nl en

Esther Keymolen

Universitair Docent

Naam
Dr. E.L.O. Keymolen
Telefoon
+31 71 527 2834
E-mail
e.l.o.keymolen@law.leidenuniv.nl

Esther Keymolen is sinds juli 2015 verbonden aan eLaw als UD en Academisch Coördinator van het Advanced Master Programma Law and Digital Technologies.

Meer informatie over Esther Keymolen

Achtergrond

Esther Keymolen (1982) is Universitair Docent bij eLaw. In de advanced master geeft ze onderwijs op het gebied van privacy en de iOverheid. Daarnaast is zij academic coordinator van de Advanced Master Law and Digital Technologies.

Esther haar onderzoek richt zich op vraagstukken in de techniekfilosofie, op online vertrouwen en overheid & ICT. In haar dissertatie onderzoekt ze de impact van nieuwe technologieën op het tot stand komen van vertrouwen. Met name analyseert Esther vertrouwensinteracties in online omgevingen zoals social network sites en online fora. Éen van de doelstellingen is om een conceptueel denkkader te ontwikkelen waarin meer aandacht is voor de invloed van technologie in vertrouwensanalyses. 

Voordat Esther in 2010 aan haar dissertatie begon, werkte ze als staflid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar schreef ze mee aan het rapport iOverheid en deed ze onderzoek in het jeugdzorgdomein. 
In 2008 behaalde Esther cum laude haar mastertitel in de filosofie. Een jaar eerder behaalde zij haar Bachelor met honours. Esther heeft ook een bachelor in muziek (2004).

Aanwezigheid

In principe zijn haar werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag.

Universitair Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B3.28

Contact

  • Custers B.H.M., La Fors K., Jozwiak M., Keymolen E., Bachlechner D., Friedewald, M. & Aguzzi S. (2017), Lists of ethical, legal, societal and economic issues of big data technologies. Leiden: Leiden University.rapport
  • Keymolen E (2016), A utopian belief in big data. In: Janssens L (red.) The art of ethics in the information society. Amsterdam: AUP.boekdeel
  • Keymolen E.L.O. (2016), Trust on the line. A philosophical exploration of trust in the networked era. Oisterwijk: Wolf Legal Publisher.boek
  • Keymolen E.L.O. (2016), Willem Schinkel: Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven, De Uil van Minerva 29(4): 305-307.artikel in een tijdschrift
  • Keymolen E (2016), De Nieuwe Deeleconomie: geen gemeenschap zonder bedrijf, geen bedrijf zonder gemeenschap. In: Geerten Boogaard, Pieter Jan Dijkman, René Munnik, Martijntje Smits (red.). Amsterdam: Boom Tijdschriften.boekdeel
  • Stichting Nacht van de Filosofie Den Haag voorzitter van de Stichting Nacht van de Filosofie Den Haag
  • Filosofish Blog: Bij Nader Inzien (www.bijnaderinzien.org) redactielid