Universiteit Leiden

nl en

Esther Keymolen

Gastmedewerker

Naam
Dr. E.L.O. Keymolen
Telefoon
+31 71 527 8388
E-mail
e.l.o.keymolen@law.leidenuniv.nl

Esther Keymolen is gastdocent bij eLaw.

Meer informatie over Esther Keymolen

Achtergrond

Esther Keymolen (1982) is gastdocent bij eLaw. Ook neemt ze als docent deel aan het LDE-Honours Programma De Gelukkige Stad. Haar onderzoek en onderwijs richten zich met name op regulering via vertrouwen en technologie (technoregulation, nudging) (1), op de ethische en filosofische vragen omtrent digitale technologie (2), privacy (3), en de rol van de iOverheid (4). Esther haar onderwijs en onderzoek is interdisciplinair van inslag.

Esther heeft een Master (cum laude, 2008) en PhD (2016) in filosofie en is gespecialiseerd in techniekfilosofie en wijsgerige antropologie. Ze heeft ook een Bachelor (2004) in muziek. Voordat Esther aan haar dissertatie Trust on the Line. A Philosophical Exploration of Trust in the Networked Era (Wolf Legal Publisher 2016) begon, werkte ze als staflid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar schreef ze mee aan het rapport iOverheid (2011) en deed ze onderzoek naar het gebruik van digitale systemen in het jeugdzorgdomein.

Aanwezigheid

Alle dagen.

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

  • Universiteit Tilburg Universitair docent
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.