Universiteit Leiden

nl en

Esther Keymolen

Universitair docent

Naam
Dr. E.L.O. Keymolen
Telefoon
+31 71 527 2834
E-mail
e.l.o.keymolen@law.leidenuniv.nl

Esther Keymolen is sinds juli 2015 verbonden aan eLaw als UD en Academisch Coördinator van het Advanced Master Programma Law and Digital Technologies.

Meer informatie over Esther Keymolen

Persoonlijk website

Achtergrond

Esther Keymolen (1982) is Universitair Docent en Onderwijsdirecteur bij eLaw. Ze is tevens de academisch coördinator van de Advanced Master in Law and Digital Technologies en is als gastdocent verbonden aan de Cyber Security Academy (CSA) in Den Haag. Ook neemt ze als docent deel aan het LDE-Honours Programma De Gelukkige Stad. Haar onderzoek en onderwijs richten zich met name op regulering via vertrouwen en technologie (technoregulation, nudging) (1), op de ethische en filosofische vragen omtrent digitale technologie (2), privacy (3), en de rol van de iOverheid (4). Esther haar onderwijs en onderzoek is interdisciplinair van inslag.

Esther heeft een Master (cum laude, 2008) en PhD (2016) in filosofie en is gespecialiseerd in techniekfilosofie en wijsgerige antropologie. Ze heeft ook een Bachelor (2004) in muziek. Voordat Esther aan haar dissertatie Trust on the Line. A Philosophical Exploration of Trust in the Networked Era (Wolf Legal Publisher 2016) begon, werkte ze als staflid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Daar schreef ze mee aan het rapport iOverheid (2011) en deed ze onderzoek naar het gebruik van digitale systemen in het jeugdzorgdomein.

Aanwezigheid

Alle dagen.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.28

Contact

Publicaties

  • Stichting Nacht van de Filosofie Den Haag voorzitter van de Stichting Nacht van de Filosofie Den Haag
  • Filosofish Blog: Bij Nader Inzien (www.bijnaderinzien.org) redactielid