Universiteit Leiden

nl en

Esmeralda Vergeer

Buitenpromovendus

Naam
E.J.M. Vergeer
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
e.j.m.vergeer@umail.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Regeldruk vanuit een ander perspectief. Onderzoek naar de beleving van deregulering bij ondernemers'. Esmeralda Vergeer participeerde als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Haar promotie was op 25 januari 2017.

Meer informatie over Esmeralda Vergeer

Mijn naam is Esmeralda Vergeer. Als duaal promovenda bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van Universiteit Leiden doe ik onderzoek naar regeldruk bij ondernemers. 

Al jaren spant de overheid zich in om de regeldruk voor ondernemers te verminderen, maar ondernemers blijken daar in de praktijk nog weinig van te merken. Naar mijn idee komt dat omdat er nog geen goed beeld bestaat van wat ondernemers nu precies onder regeldruk verstaan. Wanneer hebben ze last  van regels? Waarom vinden ze de ene regel storender dan de ander? De vraag komt op of de overheid wel de regeldruk oplost die de ondernemers ervaren.

Ik heb gemerkt dat er vanuit de overheid veel initiatieven genomen zijn om de regeldruk voor ondernemers aan te pakken. Maar toch lopen ondernemers nog vast in moeizame procedures of bureaucratie. Ik vraag me af hoe dat kan en of de overheid zich richt op de zaken waar ondernemers last van hebben. Ondanks alle aandacht voor het verminderen van regeldruk zeggen ondernemers dat ze hier nog weinig van merken. Uit de verschillende voortgangsrapportages blijkt immers dat de regeldruk met forse bedragen is afgenomen. Er is nog geen goed beeld van wat ondernemers nu precies als regeldruk ervaren.  Zou het kunnen dat ondernemers zich aan andere zaken storen dan datgene waarop de overheid zich richt?

Promotie op 25 januari 2017 om 16.15 uur.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden