Universiteit Leiden

nl en

Erik Kats

Naam
Dr. E. Kats
Telefoon
+31 71 527 4051
E-mail
e.kats@plato.leidenuniv.nl

Kort CV
Erik Kats is socioloog. Als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden heeft hij zich gedurende zijn loopbaan bezig gehouden met volwasseneneducatie, beroepsgericht leren en leren in organisaties. Praktijkgericht onderzoek, onderzoek dat wil aansluiten bij in de praktijk aanwezige kennis en wil bijdragen aan de ontwikkeling van mogelijkheden tot handelen, is voor dit vakgebied van grote betekenis.

Erik is gepromoveerd op een proefschrift dat gaat over ontwikkelingen in dergelijk praktijkgericht onderzoek. Leren en werken raken steeds meer met elkaar verbonden; dat is ook van belang voor het universitaire onderwijs. Erik was een van de initiatiefnemers voor de ontwikkeling van een van de eerste duale opleidingen in het WO. Zo’n duale op­lei­ding is gebaseerd op de combinatie van het studietraject met een leerrijk werktraject in de beroepspraktijk.

Recente onderzoeksprojecten

 • Diverse onderzoeken voor de Europese Unie m.b.t. levenslang leren, professionele ontwikkeling en leren in organisaties en de rol van opleiders, werkbegeleiders en adviseurs daarbij.
 • Onderzoek naar de organisatie van speciaal en regulier onderwijs in Zuid-Oost Brabant; ondersteuning van de betrokken professionals bij praktijkgericht onderzoek op dat gebied.
 • Evaluatie-onderzoek van management development bij het Ministerie van Economische Zaken.
 • Onderzoek naar technische verandering als sociaal leerproces in een farmaceutisch bedrijf
 • Evaluatie van een vernieuwd curriculum van de opleiding Bouwkunde van de TU Delft t.b.v. accre­ditatie en visitatie
 • Onderzoek naar de deskundigheidsbevordering van medewerkers in de gezondheidszorg m.b.t. de omgang met allochtone cliënten.

 

Enkele publicaties

 • Kats, E., J. van Lakerveld & H. Smit (2011). Linking Vocational Practice and Vocational Education; the Mediating Role of Expertise Centres in the Netherlands. Frankfurt am Main: Peter Lang. (In Press)
 • Kats, E. (2010). Adult Learning in Belgium. In: S. Broek e.a. (eds.). Impact of ongoing reforms in education and training on the adult learning sector. Zoetermeer: RvB.
 • Kats, E., J. van Lakerveld & H. Smit (2010). Changing Roles and Competences in Vocational Training and Professional Development; Reflections on the Interviews with Dutch Educational Professionals. In: S. Kirpal (ed.). Changing roles and competences of VET teachers and trainers; final report, volume II. Bremen: ITB.
 • Kats, E. (2009). Praktijkonderzoek; hoe onderzoek en onderwijspraktijk elkaar kunnen versterken. In: J. van Lakerveld & M. den Otter e.a. (red.). Perspectief op inclusief; vruchten van praktijkonderzoek. Antwerpen: Garant.
 • Smit, H., Oudendammer, F. den, Kats, E. & Lakerveld, J. van (2009). Lifelong Learning on Either Side of the Border: the effects of government policy on adult education in The Netherlands and Belgium. In: European Journal of Education, 44/2.
 • Kats, E. e.a. (2008). Praktijkvoorbeelden van duaal wetenschappelijk onderwijs. In: P. van Wijngaar­den e.a. (red.). Over de brug; discours over werken, onderzoeken en leren in het duaal weten­schappelijk onderwijs. Rotterdam: Performa.
 • Kats, E., Boogaard, N. & Glastra, F. (2006). Leren en veranderen van binnenuit; onderzoek als katalysator van leren in organisaties. Opleiding en Ontwik­keling 19/4.
 • Kats, E. (1996). Metaforen en methodologieën; ontwikkelingen in praktijkgericht onderzoek. Dissertatie, Universiteit Leiden. Gro­ningen: Wolters-Noordhoff.

 • PLATO

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 5A15

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.