Universiteit Leiden

nl en

Epko Bult

University lecturer

Naam
Drs. E.J. Bult
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
e.j.bult@arch.leidenuniv.nl

Zie Engelstalig profiel Epko Bult

University lecturer

 • Faculteit Archeologie
 • World Archaeology
 • Historical Archaeology

Werkadres

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Kamernummer B1.17

Contact

 • Oosten R.M.R. van, Bult E.J., Esser K., Hondelink M., Muusers C. & Willebrands M. (2021), Voedsel van dichtbij en ver weg. Het leven in de steden tussen 1250 en 1750. In: Kooistra, L. (red.) Verandering van spijs. Tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten. Utrecht: Matrijs. 144-163. boekdeel
 • Bult E.J. (2017), Spijkenisse Hartel-West. Het aardewerk van de 9e-13e -eeuwse nederzetting op vindplaats 10-117 BOORrapporten nr. 479. Rotterdam: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam. boek
 • Bult E.J. (2017), Burger zonder boer?, 19(3): 12-14. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bult E.J. (2016), Centrumplan Schipluiden. Een archeologisch bureauonderzoek Delftse Archeologische Notitie nr. 88. Delft: Archeologie Delft. rapport
 • Bult E.J. (2014), Middeleeuws aardewerk. In: Bult E.J. (red.) Met de voeten in het water. Archeologisch onderzoek aan de oostzijde van castellum Matilo te Leiden.. Leiden. 124-131. boekdeel
 • Bult E.J., Ridder T. & Beukers E. (2014), Besluit, 3: 269-275. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bult E.J. (2014), Catalogus van vindplaatsen in de Harnaschpolder nr. 67. Delft: Archeologie Delft. boek
 • Bult E.J. (2014), De hof van Delft, special(3): 126-159. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bult E.J., Groenendaal H., Moerman J., Oord P. van & Ooststroom F. van (2014), Historie en Landschap van de Lage Abtswoudsepolder, de Zuidpolder van Delfgauw en de Akkerdijksepolder.. Schipluiden: Stichting Midden-Delfland is mensenwerk. boek
 • Bult E.J., Groenendaal H., Moerman J., Oord P. van & Ooststroom F. van (2014), Historie en Landschap van de Oude Campspolder, de Kralingerpolder en de Dorppolder.. Schipluiden: Stichting Midden-Delfland is mensenwerk. boek
 • Bult E.J. (2014), Öpten huijse oft slot van Harnasche."Opgraving van een middeleeuwse nederzetting in de Harnaschpolder te Midden-Delfland. nr. 121. Delft / Leiden: Archeologie Delft i.s.m. Sidestone Press. boek
 • Bult E.J. Ridder T. & Beukers E. (2014), Voorwoord, 3: 2-6. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Horssen W.C.N. & Bult E.J. (2013), Aardewerk. In: Horssen W.C.N. & Bult E.J. (red.) Een eeuwenoude boerderij en woning in Pijnacker. Een archeologische begeleiding aan de Kerkweg, hoek Oostlaan. nr. 110 Delft / Leiden: Archeologie Delft i.s.m. Sidestone Press. 31-41. boekdeel
 • Bult E.J. (2013), Aardewerk uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd. In: Bakx J.P. (red.) Met rituelen omsloten. Opgraving van een inheems Romeinse nederzetting langs de Woudselaan in de Harnaschpolder,gemeente Midden-Delfland. Delfste Archeologische Rapporten nr. 107 Leiden: Sidestone Press. 169-172. boekdeel
 • Bult E.J. (2013), Archeobotanisch onderzoek. In: Bult E.J. (red.) Een opschuivend erf uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.. een opgraving in de Lage Abtswoudse Polder, gemeente Midden-Delfland.. Mens en Landschap in de Delftse regio deel VIII. nr. 116 Delft / Leiden: Archeologie Delft i.s.m. Sidestone Press. 89-98. boekdeel
 • Bakx J.P. & Bult E.J. (2013), Bureauonderzoek. In: Bakx J.P., Bult E.J. (red.) TenneT 380 kV. Een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek middels proefsleuven in het plangebied Randstad 380 kV Zuidring, Lage Abtswoudse Polder. nr. 106 Delft / Leiden: Archeologie Delft i.s.m. Sidestone Press. 41-58. boekdeel
 • Bult E.J. (2013), Het aardewerk. In: Bult E.J. (red.) Een opschuivend erf uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.. een opgraving in de Lage Abtswoudse Polder, gemeente Midden-Delfland.. Mens en Landschap in de Delftse regio deel VIII. nr. 116 Delft / Leiden: Archeologie Delft / Sidestone Press. 43-83. boekdeel
 • Bult E.J., Groenendaal H., Moerman J., Oord P. van & Ooststroom F.van (2013), Historie en landschap van de Aalkeet Binnenpolder, Aalkeet Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en Vlietlanden.. Schipluiden: Stichting Midden-Delfland is mensenwerk. boek
 • Bult E.J. (2013), Metaal. In: Bult E.J. (red.) Een opschuivend erf uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.. een opgraving in de Lage Abtswoudse Polder, gemeente Midden-Delfland.. Mens en Landschap in de Delftse regio deel VIII. nr. 116 Delft / Leiden: Archeologie Delft / Sidestone Press. 85-88. boekdeel
 • Bult E.J. (2013), Synthese. In: Bult E.J. (red.) Een opschuivend erf uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.. een opgraving in de Lage Abtswoudse Polder, gemeente Midden-Delfland.. Mens en Landschap in de Delftse regio deel VIII. nr. 116 Delft / Leiden: Archeologie Delft i.s.m. Sidestone Press. 111-124. boekdeel
 • Bult E.J. (2012), Het aardewerk . [Het middeleeuws aardewerk van de Markthal in Rotterdam] (vertaling Bult E.J.). In: Bult E.J. (red.) Rotterdam Markthal. Archeologisch onderzoek 1. Bewoningssporen en vondsten uit de Romeinse tijd en de prestedelijke periode (10e - 11e eeuw); zes opeenvolgende huizen op terpophogingen in de nederzetting Rotta.. BOORrapporten nr. 469-1 Rotterdam: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam. 85-130. boekdeel
 • Bult E.J. (2012), Aardewerk uit de middeleeuwen en nieuwe tijd.. In: Bult E.J. (red.) Van akker tot Hooghwerf. Onderzoek naar de bewoning in de ijzertijd, Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd op de haakwal van Naaldwijk (plangebied Hoogeland, gemeente Westland).. Archol rapport nr. Archolrapport 167 Leiden: Archol. 224-286. boekdeel
 • Bult E.J. (2012), Als zorg faalt., 14(3): 22-24. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bult E.J., Groenendaal H., Moerman J., Oord P. van & Ooststroom F. van (2012), Historie en Landschap van de Dijkpolder, de Commandeurspolder en de Duifpolder.. Schipluiden: Stichting Midden-Delfland is mensenwerk. boek
 • Bult E.J. (2012), Keramiek en keramisch bouwmateriaal. In: Bult E.J. (red.) Een opschuivend erf uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd.. een opgraving in de Lage Abtswoudse Polder, gemeente Midden-Delfland.. Mens en Landschap in de Delftse regio deel VIII. nr. 116 Delft / Leiden: Archgeologie Delft i.s.m. Sidestone Press. 85-88. boekdeel
 • Bruin J. de & Bult E.J. (2009), 2500 jaar akkeren en wonen op Solleveld, Holland's Duinen 53: 32-42. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Hartog E. den, Bult E.J., Immerseel R.H.M. van & Coops A. (red.) (2005), De archeologie van Teylingen en Brederode. Haarlem: Kastelenstichting Holland en Zeeland. boekredactie
 • Stichting Nederlands Museum voor Antropologie en Praehistorie bestuurslid
 • gemeente Delft archeoloog
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.