Universiteit Leiden

nl en

Ellen de Jong

Promovendus

Naam
E.W.A. de Jong MSc
Telefoon
+31 71 527 5714
E-mail
e.w.a.de.jong@law.leidenuniv.nl

Ellen de Jong is sinds oktober 2018 werkzaam als promovenda bij het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Ellen de Jong

Algemeen

Ellen de Jong is sinds oktober 2018 werkzaam als promovenda bij het Instituut Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden.

Zij heeft de bachelor psychologie en de minoren criminologie en onderzoek afgerond aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft zij de master ‘Sociology and Social Research’  eveneens aan de Universiteit Utrecht afgerond. Tijdens de master heeft zij stage gelopen bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR). Deze stage was gericht op veranderingen in beleid op het gebied van prostitutie en mensenhandel. Haar afstudeerscriptie over de situationele factoren van alcohol en drugsgebruik onder jongeren schreef zij eveneens bij dit instituut.

Onderzoek

Ellen is betrokken bij de Life in Custody [LIC] study, een onderzoek dat het Instituut Strafrecht & Criminologie uitvoert in opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit survey-onderzoek beoogt de relatie tussen het werkklimaat van het personeel en het leefklimaat van de gedetineerden in kaart te brengen, evenals de consequenties van het werkklimaat en het leefklimaat voor de gedetineerden tijdens detentie en na detentie in alle Nederlandse gevangenissen.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.