Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Elizabeth Zeller

Senior Recruitment & Communications Officer


Naam E.A. Zeller
Telefoon +31 70 800 9369
E-mail e.a.zeller@luc.leidenuniv.nl

Meer informatie is te vinden op de Engelse pagina.

Senior Recruitment & Communications Officer
Faculteit Governance and Global Affairs
Leiden University College
Werkadres
Anna van Buerenplein
Anna van Buerenplein 301
2595 DG Den Haag
Kamernummer 4.50
Contact
+31 70 800 9369
e.a.zeller@luc.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden