Universiteit Leiden

nl en

Domenico Valerio

Naam
Prof.dr. D. Valerio
Telefoon
+31 71 526 9200
E-mail
d.valerio@introgene.com

Kennis en technieken waarmee onze erfelijk aangelegde eigenschappen bestudeerd en gemanipuleerd kunnen worden hebben zich de laatste decennia revolutionair ontwikkeld. Als gevolg daarvan zijn de mogelijkheden om ziekten op te sporen en te behandelen met reuzenstappen vooruit gegaan. Met name het initiëren en stimuleren van de lange (en vaak kronkelige) weg die vanaf de uitvinding tot de uiteindelijke toepassing moet worden afgelegd houdt mij bezig. De combinatie van fundamentele kennis van ziekten, praktisch vernuft en ondernemerschap zijn daarbij van belang. De uiteenlopendheid van deze eigenschappen maken dat geen één wetenschapper ze allen tegelijk zal bezitten. Als gevolg daarvan kan alleen werk in een oprecht teamverband de benodigde kennis doen samensmelten en tot concrete resultaten leiden. Dat maakt het proces van ontwikkeling extra complex maar tegelijk ook des te fascinerender.Waar men op weg naar een nieuwe geneeskundige interventie op onopgeloste, technische problemen stuit, zoals bijvoorbeeld in de gentherapie, kan de opgedane kennis desalniettemin van groot nut zijn op andere gebieden (bijvoorbeeld op het gebied van vaccins). Via laterale associatie kan zo het interpreteren van wetenschappelijke gegevens toch nog praktisch benut worden. Om ook die mogelijkheden op te sporen en uit te werken zie ik als een onderdeel van onze maatschappelijke taak.

Meer informatie over Domenico Valerio

Ga voor meer informatie naar de website van het LUMC

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 5
  • Moleculaire Celbiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie