Universiteit Leiden

nl en

Dick van Offeren

Hoofddocent

Naam
Dr. D.H. van Offeren
Telefoon
+31 71 527 8887
E-mail
d.h.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Dick van Offeren studeerde economie, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde (2002) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening, een attitude onderzoek.

Meer informatie over Dick van Offeren

Dick van Offeren studeerde economie, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde (2002) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening, een attitudeonderzoek. Eerder was hij medewerker van de Interne Accountantsdienst bij de AMRO Bank. Tussen 1979 en 2004 was hij als Universitair Docent Externe verslaggeving verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economische Wetenschappen, Afdeling Accountancy. Zijn onderwijs en onderzoek betreffen de financieel-economische bedrijfswetenschappelijke vraagstukken. Hij doceert in de bachelor- en masterfase en is ook actief in het postacademisch onderwijs. Voorts is hij gastdocent en examinator bij verschillende accountants- en controllersopleidingen.

Promovendibegeleiding beschouwt hij als een belangrijk deel van zijn werkzaamheden. Het is wetenschappelijk uitdagend onderzoekers te begeleiden van een abstract onderzoekvoorstel tot de daadwerkelijke academische promotie.

Zijn onderzoek is gericht op de externe verslaggeving van ondernemingen. Hier komen ondernemingsrechtelijke en bedrijfswetenschappelijke aspecten bij elkaar. De ondernemingsrechtelijke aspecten betreffen vooral de ontwikkelingen in de nationale en internationale wet- en regelgeving. De bedrijfswetenschappelijke aspecten betreffen de analyses van jaarrekeningen. De onderzoeksvraag is of insolventies kunnen worden voorspeld uit de ontwikkeling van de cijfers van de grootte en samenstelling van vermogen en resultaat. Onderzoek naar winststuring en winstmanipulatie in de jaren vóór financiële moeilijkheden of faillissement is een ander onderzoeksgebied. Zijn onderzoeksoutput omvat circa honderd wetenschappelijke artikelen, presentaties op internationale wetenschappelijke congressen en vaktechnische artikelen.

Hij heeft ruime internationale onderzoekervaring opgedaan als senior research associate bij een gerenommeerd privaat onderzoekcentrum in de VS. Het centrum analyseerde financiële informatie van 100.000 ondernemingen van over de gehele wereld, verzorgde daarover rapportages en exploiteerde een database. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de International Financial Reporting Index. Deze index is gebruikt in veel vooraanstaande wetenschappelijke publicaties.

Zijn huidige onderzoek kent twee sporen. Het betreft niet alleen casestudies van curatorenverslagen van bedrijven die reeds in financiële moeilijkheden zijn geraakt, maar ook trends en ontwikkelingen in de gerapporteerde cijfers van vermogen en resultaat en van marktgegevens die kunnen worden beschouwd als aanwijzingen van dreigende financiële moeilijkheden. Het onderzoek hiernaar is maatschappelijk relevant omdat het onnodige kapitaalvernietiging kan helpen te voorkomen.

Dick is aangesloten bij de American Accounting Association en de European Accounting Association.

Hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.05

Contact

 • Offeren D.H. van, Santen G. van & Dikker L. (2017), Goodwill in de jaarrekening volgens Nederlandse verslaggevingsgrondslagen. Praktische eenvoud versus theoretische perfectie, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 2017(11/12): 363-375.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van & Rest J.I. van der (red.) (2016), Turnaround Management Recht en Praktijk - Insolventierecht nr. InsR7. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Offeren, D.H. van & Witjes J.P.J. (2016), Winststuring in turnaround situaties: do's en don'ts. In: Adriaanse J.A.A., Offeren, D.H. van, Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management. Deventer: Wolters Kluwer. 141-151.boekdeel
 • Witjes J.P.J., Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Orij R.P. (30 mei 2014), The International Financial Reporting Standards allow companies free play to determine the effctive tax rate (Lezing) Tallinn.overig
 • Offeren D.H. van (2014), Leasing: de discussie sleept zich voort!, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2(april): 8-9.artikel in een tijdschrift
 • Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (red.) (2014), Perspectives on international insolvency law, A tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (red.) (2014), Perspectives on international insolvency law. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2014), Insolvencies Predictions from an International Financial Reporting Perspective: the Meeting Place of Financial Reporting and Insolvency Law. In: Santen B.P.A, Offeren D.H. van (red.) Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer. 229-242.boekdeel
 • Offeren D.H. van (2014), Continuïteit en discontinuïteit in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2(februari): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (red.) (2014), Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Offeren D.H. van (2013), Externe verslaggeving en informatieasymmetrie, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2013(12): 8-9.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Jordaan G.-J. (2013), Wettelijke reserve deelneming onder IFRS, Accountancy nieuws: actuele vaktechnische informatie op het gebied van accountancy 2013(13): 18-19.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Activa en passiva, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (9): 10-11.artikel in een tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Scholten J. (2013), De effectieve belastingdruk wordt niet alleen bepaald door de wet- en regelgeveing, Weekblad Fiscaal Recht : 1390-1394.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Economische consequenties van de gewijzigde standaard voor pensioenverslaggeving, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 22(10): 12-13.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Immateriële vaste activa, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs april(4): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Bespreking van: Poitras G. (2012) Handbook of Research on Stock Market Globalization, Journal of International Accounting Research 12(1): 77-78.boekbespreking
 • Offeren D.H. van, Witjes J.P.J. & Verdoes T.L.M. (2013), Ontwikkelingen in het conceptual framework, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(9): 355-364.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Outside the box-denken voor controllers, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2013(6): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Waarom externe verslaggeving?, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2013(2): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2012), Aandelenprijzen en informatiemanagement, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (11): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Bouwer H.J. & Veer E.M. van der (2012), Externe verslaggeving opgaven (tweede druk). Groningen: Noordhoff.boek
 • Offeren D.H. van (2012), Financiële instrumenten, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 5(Mei): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2012), Kasstromen, winsten en de levenscyclus van de onderneming, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 7(juli): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2012), Bespreking van: Poitras G. (2012) Handbook of Research on Stock Market Globalization, Jiar, Journal of International Accounting Research 2012(1): 77-78.boekbespreking
 • Offeren D.H. van (2012), Verslaggevingsprincipes, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 9(september): 8-9.artikel in een tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2011), Implementation of XBRL in the EU could be mobilized by Tax. Münster: Institute of Accountancy and Taxation University of Münster Germany. 1-14.boekdeel
 • Offeren D.H. van (2011), 'Derivatives Reporting Practices by Multinationals' [Abhyankar, A. & Klumpes P. (2010) Derivatives Reporting Practices by Multinationals. London: ACCA Research Report 117], Journal of International Accounting Research 10: 105-107.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Goedkeurende controleverklaring, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (2): 16-18.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Ontwikkelingen in jaarrekeningen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (7): 10-11.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2011), Richt controleverklaring aan aandeelhouders, De Accountant (10 oktober): 56-56.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Richtingaanwijzers in de doolhof van wet- en regelgeving, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (9): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Verslag InnoConcepts, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (4): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (16 november 2010), Fiscale wetgeving & externe verslaggeving, onderdeel externe verslaggeving (Lezing). Naarden.overig
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Audit market concentration in the Netherlands: Is it a Big Four, Big Three, Big Two or Big One?. In: Scientific Committee European Accounting Association, (Ed.). Brussel: European Accounting Association.boekdeel
 • Offeren D.H. van (22 februari 2010), Gastcollege Comptabele Externe Verslaggeving (Lezing). Amsterdam.overig
 • Offeren D.H. van (2010), Accountantskosten in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 12(8 juli): 12-13.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Accountantskosten in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 84(6): 291-302.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Beste AEX-jaarverslag, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (20): 2-4.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Debiteuren Crediteuren, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 22(16 december): 9-10.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), De brug tussen principles en rules based accounting. In: offeren DH van, verdoes TLM, witjes JPJ (red.) Overbruggen. Raalte: A&W Uitgevers. 111-120.boekdeel
 • Offeren D.H. van (2010), De richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2010, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 16: 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Eerste toepassing van regels voor de verslageving over 2009, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2010(3): 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Hoogervorst nieuwe voorzitter IASB, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (18): 3-4.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Hot items bij externe verslaggeving, controllersmagazine (juni/juli): 18-20.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Is reële waarde reëel?, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 14(26 augustus): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Kuijl J.G., Offeren D.H. van, Scholten J. & Verdoes T.L.M. (2010), Knelpunten bij samenval: wet en de aangifte vennootschapsbelasting vallen niet volledig samen, Weekblad Fiscaal Recht (6870): 1035-1044.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Kostprijsallocatie bij overname, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2010(7): 4-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Arnold C.A. (2010), Kredietcrisis en het jaarverslag, Onderneming en Financiering 18(2): 158-173.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Op weg naar een wereldstandaard voor de externe verslaggeving (herplaatsing), Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2010(2): 12-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Overbruggen, Opstellenbundel aangeboden aan prof.dr. J.G. Kuijl RA. Raalte: A&W Uitgevers.boek
 • Offeren D.H. van (2010), Verslaggeving door organisaties-zonder-winststreven, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (9): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Voorzieningen en winststuring, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2010(5): 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Webinar Update externe verslaggeving op verzoek van NIVE/HOFAM: NIVE/HOFAM. [audio]overig
 • Offeren D.H. van (2009), Consolideren: integraal of proportioneel?, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (22): 4-5.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), De nieuwe Richtlijnen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (17): 10-11.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), De Richtlijnen voor kleine rechtsperonen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (20): 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Externe verslaggeving en de kredietcrisis, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (18): 15-17.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Het buiten de balans houden (off balance accounting) van risicovolle bezittingen en schulden bij financiële instellingen moet worden verboden (Opinie), De Accountant (2): 60-60.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), IFRS light: nuttig en nodig?, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (15): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), IFRS SMEs kan in de prullenbak (Opinie), De Accountant (11 november): 52-52.artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2009), International analysis of tax reconciliation statements and deferred tax positions, a comparison of Dutch and Belgian companies. In: Scientific Committee European Accounting Association (red.) European Accounting Association. Brussel: European Accounting Association. 1-27.'non-refereed' congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2009), Jaarverslag AFM, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (9): 4-5.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Leasing op de balans!, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (7): 4-6.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2009), Operationele segmenten in de jaarrekening, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(5): 173-180.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Op weg naar een wereldstandaard voor de externe verslaggeving, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (1): 7-8.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Pensioenen in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (5): 3-5.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Relevantie en betrouwbaarheid van de jaarrekening en de fair-valuediscussie, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (3): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Verslag Landis Group, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs (11): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2008), Balans. In: Meer J.W.M. van der, Dijksma J., Geffen C.J.A. van, Koning J.A., Remery A., Schaik F.A. van (red.) Leidraad voor de AA. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. A.3.7-01-A.3.7-34.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2008), De goede en slechte kanten van winststuring, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(8): 7-9.artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2008), Disclosures of Taxes in Dutch and German Annual Reports, Harmonization: fact or fiction?: European Accounting Association. 1-24.'non-refereed' congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2008), Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening: andere functies, andere grondslagen?, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(4): 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive: A Report for the European Commission Bespreking van: ICAEW FINANCIAL REPORTING FACULTY (2007) EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive: A Report for the European Commission, Journal of International Accounting Research 7: 88-89.boekbespreking
 • Offeren D.H. van, Bouwer H.J. & Veer E.M. van der (2008), Externe verslaggeving Opgaven. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.boek
 • Offeren D.H. van (2008), Fair value en de kredietcrisis, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(22): 8-9.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), financiele instrumenten, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(13): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Blommaert J.M.J. (2008), Financiële verslaggeving door woning corporaties. In: Bosman R.G., Hoeven R.L. ter, Vergoossen R.G.A. (red.) Het jaar 2007 verslagen, onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen. z.p.: Kluwer/Koninklijk NIVRA. 145-163.'non-refereed' congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2008), Fiscale en vennootschappelijke verslaggeving door kleine rechtspersonen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(14): 7-8.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Marktwaarde en boekwaarde van het eigen vermogen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(15): 6-7.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Nieuwe verplichtingen voor de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(17): 4-6.artikel in een tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van, Kuijl J.G. & Witjes J.P.J. (2008), Ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving van externe verslaggeving door de introdcutie van IFRS, Onderneming en Financiering 2008/4: 7-24.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ven N.J.C. van de, Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Iwanczuk-Prost M.J. (2008), Rapport 'Beleid Buitenpromovendi: Mogelijkheden tot Verandering?'. Leiden: Leiden Law School.rapport
 • Offeren D.H. van (2008), Reele waarde, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(10): 7-8.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Regels voor jaarrekeningen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(1): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Risicomanagement en financiële rapportage. In: Gwosdz V., Keuleneer L. (red.) Framework voor integraal risicomanagement. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. 167-190.boekdeel
 • Offeren D.H. van (2008), Versneld verwerken van baten: winststuring of informatieve betekenis?, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2008(6): 8-10.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2008), waarderingsgrondslagen. In: Meer J.W.M. van der, Dijksma J., Geffen C.J.A. van, Koning J.A., Remery A., Schaik F.A. van (red.) Leidraad voor de AA. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. A.3.6-01-A.3.6-26.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2007), Convergentie en turbulentie, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2007(18): 7-8.artikel in een tijdschrift
 • Bruijn S.M.M. de, Oosting M.N. & Offeren D.H. van (2007), Personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(5): 197-206.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Regelgeving rondom externe verslaggeving: de rules-principles-objectives based discussie, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2007(16): 6-7.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Bruijn S.M.M. de (2007), Strijdende of complementaire doelstellingen van de jaarrekening, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(10): 455-461.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Vorm en inhoud van jaarrekeningen, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2007(14): 4-5.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Winstbelasting in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2007(20): 5-7.artikel in een tijdschrift
 • Blommaert J.M.J. & Offeren D.H. van (2005), 7. Overzicht van het Totaalresultaat. In: Het jaar 2004 verslagen, onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen..congresbijdrage
 • Offeren D.H. van, Bruijn S.M.M. de & Lycklama à Nijeholt M.P. (2005), Geamortiseerde kostprijs (amortised cost) ontrafeld, Accounting 109(5): 32-39.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2005), Klassiek onderzoek, nieuw bewijs, Achter de komma 3(35): 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2004), Segmentatie. In: Hoogendoorn M.N., Klaassen J., Krens F. (red.) Externe verslaggeving in theorie en praktijk, deel 2. 's-Gravenhage: Reed Business Information. 1122-1147.boekdeel
 • Offeren D.H. van (12 juni 2002), Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening (Dissertatie. Instituut Fiscale en Economische vakken, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n. Promotor(en) en Copromotor(en):Kuijl J.G.dissertatie
 • Nyenrode Business Universiteit Gastdocent, examinator en betrokken bij kerngroep.
 • NIVE-HOFAM Gastdocent en examinator. Contactdocent.
 • Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Editorial Board
 • Hogeschool NIFA scriptiebeoordelaar
 • PROFEDA hoofd en (enig) lid onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad