Universiteit Leiden

nl en

Dick van Offeren

Hoofddocent

Naam
Dr. D.H. van Offeren
Telefoon
+31 71 527 8887
E-mail
d.h.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Dick van Offeren studeerde economie, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde (2002) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening, een attitude onderzoek.

Meer informatie over Dick van Offeren

Dick van Offeren studeerde economie, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde (2002) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening, een attitudeonderzoek. Eerder was hij medewerker van de Interne Accountantsdienst bij de AMRO Bank. Tussen 1979 en 2004 was hij als Universitair Docent Externe verslaggeving verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economische Wetenschappen, Afdeling Accountancy. Zijn onderwijs en onderzoek betreffen de financieel-economische bedrijfswetenschappelijke vraagstukken. Hij doceert in de bachelor- en masterfase en is ook actief in het postacademisch onderwijs. Voorts is hij gastdocent en examinator bij verschillende accountants- en controllersopleidingen.

Promovendibegeleiding beschouwt hij als een belangrijk deel van zijn werkzaamheden. Het is wetenschappelijk uitdagend onderzoekers te begeleiden van een abstract onderzoekvoorstel tot de daadwerkelijke academische promotie.

Zijn onderzoek is gericht op de externe verslaggeving van ondernemingen. Hier komen ondernemingsrechtelijke en bedrijfswetenschappelijke aspecten bij elkaar. De ondernemingsrechtelijke aspecten betreffen vooral de ontwikkelingen in de nationale en internationale wet- en regelgeving. De bedrijfswetenschappelijke aspecten betreffen de analyses van jaarrekeningen. De onderzoeksvraag is of insolventies kunnen worden voorspeld uit de ontwikkeling van de cijfers van de grootte en samenstelling van vermogen en resultaat. Onderzoek naar winststuring en winstmanipulatie in de jaren vóór financiële moeilijkheden of faillissement is een ander onderzoeksgebied. Zijn onderzoeksoutput omvat circa honderd wetenschappelijke artikelen, presentaties op internationale wetenschappelijke congressen en vaktechnische artikelen.

Hij heeft ruime internationale onderzoekervaring opgedaan als senior research associate bij een gerenommeerd privaat onderzoekcentrum in de VS. Het centrum analyseerde financiële informatie van 100.000 ondernemingen van over de gehele wereld, verzorgde daarover rapportages en exploiteerde een database. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de International Financial Reporting Index. Deze index is gebruikt in veel vooraanstaande wetenschappelijke publicaties.

Zijn huidige onderzoek kent twee sporen. Het betreft niet alleen casestudies van curatorenverslagen van bedrijven die reeds in financiële moeilijkheden zijn geraakt, maar ook trends en ontwikkelingen in de gerapporteerde cijfers van vermogen en resultaat en van marktgegevens die kunnen worden beschouwd als aanwijzingen van dreigende financiële moeilijkheden. Het onderzoek hiernaar is maatschappelijk relevant omdat het onnodige kapitaalvernietiging kan helpen te voorkomen.

Dick is aangesloten bij de American Accounting Association en de European Accounting Association.

Hoofddocent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.05

Contact

 • Adriaanse J.A.A., Offeren D.H. van & Rest J.I. van der (red.) (2016), Turnaround Management Recht en Praktijk - Insolventierecht nr. InsR7. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • Offeren, D.H. van & Witjes J.P.J. (2016), Winststuring in turnaround situaties: do's en don'ts. In: Adriaanse J.A.A., Offeren, D.H. van, Rest J.I. van der (red.) Turnaround Management.. Deventer: Wolters Kluwer. 141-151.boekdeel
 • Witjes J.P.J., Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Orij R.P. (30 mei 2014), The International Financial Reporting Standards allow companies free play to determine the effctive tax rate (Lezing). Tallinn.overig
 • Offeren D.H. van (2014), Leasing: de discussie sleept zich voort!, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2(april): 8-9.artikel in tijdschrift
 • Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (Red.) (2014), Perspectives on international insolvency law, A tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (Red.) (2014), Perspectives on international insolvency law. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2014), Insolvencies Predictions from an International Financial Reporting Perspective: the Meeting Place of Financial Reporting and Insolvency Law. In: Santen B.P.A, Offeren D.H. van (red.) Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels.. Deventer: Kluwer. 229-242.boekdeel
 • Offeren D.H. van (2014), Continuïteit en discontinuïteit in de jaarrekening, Controllers Journaal: nieuwsbrief voor controllers en administrateurs 2(februari): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Santen B.P.A. & Offeren D.H. van (Red.) (2014), Perspectives on international insolvency law: a tribute to Bob Wessels. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Offeren D.H. van (2013), Externe verslaggeving en informatieasymmetrie, Controllers Journaal 2013(12): 8-9.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Jordaan G.-J. (2013), Wettelijke reserve deelneming onder IFRS, Accountancynieuws 2013(13): 18-19.artikel in tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Scholten J. (2013), De effectieve belastingdruk wordt niet alleen bepaald door de wet- en regelgeveing, Weekblad Fiscaal Recht : 1390-1394.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Witjes J.P.J. & Verdoes T.L.M. (2013), Ontwikkelingen in het conceptual framework, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 87(9): 355-364.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), [Bespreking van: Poitras G. (2012) Handbook of Research on Stock Market Globalization] Journal of International Accounting Research 12(1): 77-78.boekbespreking
 • Offeren D.H. van (2013), Waarom externe verslaggeving?, Controllers Journaal 2013(2): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Immateriële vaste activa, Controllers Journaal april(4): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Outside the box-denken voor controllers, Controllers Journaal 2013(6): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Activa en passiva, Controllers Journaal(9): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2013), Economische consequenties van de gewijzigde standaard voor pensioenverslaggeving, Controllers Journaal 22(10): 12-13.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2012), Financiële instrumenten, Controllers Journaal 5(Mei): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2012), Kasstromen, winsten en de levenscyclus van de onderneming, Controllers Journaal 7(juli): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2012), Verslaggevingsprincipes, Controllers Journaal 9(september): 8-9.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Bouwer H.J. & Veer E.M. van der (2012), Externe verslaggeving opgaven (tweede druk). Groningen: Noordhoff.boek
 • Offeren D.H. van (2012), Bespreking van: Poitras G. (2012) Handbook of Research on Stock Market Globalization, Jiar, Journal of International Accounting Research 2012(1): 77-78.boekbespreking
 • Offeren D.H. van (2012), Aandelenprijzen en informatiemanagement, Controllers Journaal(11): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Witjes J.P.J., Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2011), Implementation of XBRL in the EU could be mobilized by Tax. Münster: Institute of Accountancy and Taxation University of Münster Germany. 1-14.boekdeel
 • Offeren D.H. van (2011), Goedkeurende controleverklaring, Controllers Journaal(2): 16-18.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Verslag InnoConcepts, Controllers Journaal(4): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Ontwikkelingen in jaarrekeningen, Controllers Journaal(7): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), 'Derivatives Reporting Practices by Multinationals' [Abhyankar, A. & Klumpes P. (2010) Derivatives Reporting Practices by Multinationals. London: ACCA Research Report 117], Journal of International Accounting Research 10: 105-107.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2011), Richtingaanwijzers in de doolhof van wet- en regelgeving, Controllers Journaal(9): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2011), Richt controleverklaring aan aandeelhouders, De Accountant(10 oktober): 56-56.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (16 november 2010), Fiscale wetgeving & externe verslaggeving, onderdeel externe verslaggeving (Lezing). Naarden.overig
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Audit market concentration in the Netherlands: Is it a Big Four, Big Three, Big Two or Big One?. In: Scientific Committee European Accounting Association, (Ed.).. Brussel: European Accounting Association.boekdeel
 • Offeren D.H. van (22 februari 2010), Gastcollege Comptabele Externe Verslaggeving (Lezing). Amsterdam.overig
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Accountantskosten in de jaarrekening van beursgenoteerde ondernemingen, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 84(6): 291-302.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van & Arnold C.A. (2010), Kredietcrisis en het jaarverslag, Onderneming en Financiering 18(2): 158-173.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Op weg naar een wereldstandaard voor de externe verslaggeving (herplaatsing), Controllers Journaal 2010(2): 12-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Eerste toepassing van regels voor de verslageving over 2009, Controllers Journaal 2010(3): 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Voorzieningen en winststuring, Controllers Journaal 2010(5): 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Kostprijsallocatie bij overname, Controllers Journaal 2010(7): 4-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Verslaggeving door organisaties-zonder-winststreven, Controllers Journaal(9): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2010), Overbruggen, Opstellenbundel aangeboden aan prof.dr. J.G. Kuijl RA. Raalte: A&W Uitgevers.boek
 • Offeren D.H. van (2010), De brug tussen principles en rules based accounting. In: offeren DH van, verdoes TLM, witjes JPJ (red.) Overbruggen.. Raalte: A&W Uitgevers. 111-120.boekdeel
 • Witjes J.P.J., Kuijl J.G., Offeren D.H. van, Scholten J. & Verdoes T.L.M. (2010), Knelpunten bij samenval: wet en de aangifte vennootschapsbelasting vallen niet volledig samen, Weekblad Fiscaal Recht (6870): 1035-1044.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Debiteuren Crediteuren, Controllers Journaal 22(16 december): 9-10.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Beste AEX-jaarverslag, Controllers Journaal(20): 2-4.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Hoogervorst nieuwe voorzitter IASB, Controllers Journaal(18): 3-4.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), De richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2010, Controllers Journaal 16: 6-8.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Is reële waarde reëel?, Controllers Journaal 14(26 augustus): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Accountantskosten in de jaarrekening, Controllers Journaal 12(8 juli): 12-13.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Hot items bij externe verslaggeving, controllersmagazine(juni/juli): 18-20.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2010), Webinar Update externe verslaggeving op verzoek van NIVE/HOFAM: NIVE/HOFAM. [audio]overig
 • Offeren D.H. van, Verdoes T.L.M. & Witjes J.P.J. (2009), Operationele segmenten in de jaarrekening, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 83(5): 173-180.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), De nieuwe Richtlijnen, Controllers Journaal(17): 10-11.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), IFRS light: nuttig en nodig?, Controllers Journaal(15): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Externe verslaggeving en de kredietcrisis, Controllers Journaal(18): 15-17.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Verslag Landis Group, Controllers Journaal(11): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Jaarverslag AFM, Controllers Journaal(9): 4-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Leasing op de balans!, Controllers Journaal(7): 4-6.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Pensioenen in de jaarrekening, Controllers Journaal(5): 3-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Relevantie en betrouwbaarheid van de jaarrekening en de fair-valuediscussie, Controllers Journaal(3): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Op weg naar een wereldstandaard voor de externe verslaggeving, Controllers Journaal(1): 7-8.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Het buiten de balans houden (off balance accounting) van risicovolle bezittingen en schulden bij financiële instellingen moet worden verboden (Opinie), De Accountant(2): 60-60.artikel in tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2009), International analysis of tax reconciliation statements and deferred tax positions, a comparison of Dutch and Belgian companies. In: Scientific Committee European Accounting Association (Red.) European Accounting Association. Brussel: European Accounting Association. 1-27.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2009), De Richtlijnen voor kleine rechtsperonen, Controllers Journaal(20): 5-6.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), Consolideren: integraal of proportioneel?, Controllers Journaal(22): 4-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2009), IFRS SMEs kan in de prullenbak (Opinie), De Accountant(11 november): 52-52.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Risicomanagement en financiële rapportage. In: Gwosdz V., Keuleneer L. (Red.) Framework voor integraal risicomanagement. Antwerpen: Standaard Uitgeverij. 167-190.boekdeel
 • Offeren D.H. van, Bouwer H.J. & Veer E.M. van der (2008), Externe verslaggeving Opgaven. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.boek
 • Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2008), waarderingsgrondslagen. In: Meer J.W.M. van der, Dijksma J., Geffen C.J.A. van, Koning J.A., Remery A., Schaik F.A. van (Red.) Leidraad voor de AA. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. A.3.6-01-A.3.6-26.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van & Verdoes T.L.M. (2008), Balans. In: Meer J.W.M. van der, Dijksma J., Geffen C.J.A. van, Koning J.A., Remery A., Schaik F.A. van (Red.) Leidraad voor de AA. Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie. A.3.7-01-A.3.7-34.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2008), Regels voor jaarrekeningen, Controllers Journaal 2008(1): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening: andere functies, andere grondslagen?, Controllers Journaal 2008(4): 6-8.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Versneld verwerken van baten: winststuring of informatieve betekenis?, Controllers Journaal 2008(6): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), De goede en slechte kanten van winststuring, Controllers Journaal 2008(8): 7-9.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Reele waarde, Controllers Journaal 2008(10): 7-8.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), financiele instrumenten, Controllers Journaal 2008(13): 8-10.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Fiscale en vennootschappelijke verslaggeving door kleine rechtspersonen, Controllers Journaal 2008(14): 7-8.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Marktwaarde en boekwaarde van het eigen vermogen, Controllers Journaal 2008(15): 6-7.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Nieuwe verplichtingen voor de jaarrekening, Controllers Journaal 2008(17): 4-6.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2008), Fair value en de kredietcrisis, Controllers Journaal 2008(22): 8-9.artikel in tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van, Kuijl J.G. & Witjes J.P.J. (2008), Ontwikkelingen in de Nederlandse wet- en regelgeving van externe verslaggeving door de introdcutie van IFRS, Onderneming en Financiering 2008/4: 7-24.artikel in tijdschrift
 • Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Witjes J.P.J. (2008), Disclosures of Taxes in Dutch and German Annual Reports, Harmonization: fact or fiction?: European Accounting Association. 1-24.congresbijdrage
 • Ven N.J.C. van de, Verdoes T.L.M., Offeren D.H. van & Iwanczuk-Prost M.J. (2008), Rapport 'Beleid Buitenpromovendi: Mogelijkheden tot Verandering?'. Leiden: Leiden Law School.rapport
 • Offeren D.H. van & Blommaert J.M.J. (2008), Financiële verslaggeving door woning corporaties. In: Bosman R.G., Hoeven R.L. ter, Vergoossen R.G.A. (Red.) Het jaar 2007 verslagen, onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen. z.p.: Kluwer/Koninklijk NIVRA. 145-163.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2008), EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive: A Report for the European Commission [Bespreking van: ICAEW FINANCIAL REPORTING FACULTY (2007) EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive: A Report for the European Commission] Journal of International Accounting Research 7: 88-89.boekbespreking
 • Offeren D.H. van & Bruijn S.M.M. de (2007), Strijdende of complementaire doelstellingen van de jaarrekening, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(10): 455-461.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Vorm en inhoud van jaarrekeningen, Controllers Journaal 2007(14): 4-5.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Regelgeving rondom externe verslaggeving: de rules-principles-objectives based discussie, Controllers Journaal 2007(16): 6-7.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Convergentie en turbulentie, Controllers Journaal 2007(18): 7-8.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2007), Winstbelasting in de jaarrekening, Controllers Journaal 2007(20): 5-7.artikel in tijdschrift
 • Bruijn S.M.M. de, Oosting M.N. & Offeren D.H. van (2007), Personeelsaangelegenheden in het bestuursverslag, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 81(5): 197-206.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van, Bruijn S.M.M. de & Lycklama à Nijeholt M.P. (2005), Geamortiseerde kostprijs (amortised cost) ontrafeld, Accounting 109(5): 32-39.artikel in tijdschrift
 • Offeren D.H. van (2005), Klassiek onderzoek, nieuw bewijs, Achter de komma 3(35): 6-8.artikel in tijdschrift
 • Blommaert J.M.J. & Offeren D.H. van (2005), 7. Overzicht van het Totaalresultaat. In: Het jaar 2004 verslagen, onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen.congresbijdrage
 • Offeren D.H. van (2004), Segmentatie. In: Hoogendoorn M.N., Klaassen J., Krens F. (Red.) Externe verslaggeving in theorie en praktijk, deel 2. 's-Gravenhage: Reed Business Information. 1122-1147.boekdeel
 • Offeren D.H. van (12 juni 2002), Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening (Dissertatie. Instituut Fiscale en Economische vakken, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n. Promotor(en) en Copromotor(en):Kuijl J.G.dissertatie
 • Nyenrode Business Universiteit Gastdocent, examinator en betrokken bij kerngroep.
 • Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Editorial Board
 • NIVE-HOFAM Gastdocent en examinator. Contactdocent.