Universiteit Leiden

nl en

Dick van Offeren

Hoofddocent

Naam
Dr. D.H. van Offeren
Telefoon
+31 71 527 8887
E-mail
d.h.vanofferen@law.leidenuniv.nl

Dick van Offeren studeerde economie, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde (2002) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening, een attitude onderzoek.

Meer informatie over Dick van Offeren

Dick van Offeren studeerde economie, Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde (2002) aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Geografische omzetsegmentatie in de jaarrekening, een attitudeonderzoek. Eerder was hij medewerker van de Interne Accountantsdienst bij de AMRO Bank. Tussen 1979 en 2004 was hij als Universitair Docent Externe verslaggeving verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit Economische Wetenschappen, Afdeling Accountancy. Zijn onderwijs en onderzoek betreffen de financieel-economische bedrijfswetenschappelijke vraagstukken. Hij doceert in de bachelor- en masterfase en is ook actief in het postacademisch onderwijs. Voorts is hij gastdocent en examinator bij verschillende accountants- en controllersopleidingen.

Promovendibegeleiding beschouwt hij als een belangrijk deel van zijn werkzaamheden. Het is wetenschappelijk uitdagend onderzoekers te begeleiden van een abstract onderzoekvoorstel tot de daadwerkelijke academische promotie.

Zijn onderzoek is gericht op de externe verslaggeving van ondernemingen. Hier komen ondernemingsrechtelijke en bedrijfswetenschappelijke aspecten bij elkaar. De ondernemingsrechtelijke aspecten betreffen vooral de ontwikkelingen in de nationale en internationale wet- en regelgeving. De bedrijfswetenschappelijke aspecten betreffen de analyses van jaarrekeningen. De onderzoeksvraag is of insolventies kunnen worden voorspeld uit de ontwikkeling van de cijfers van de grootte en samenstelling van vermogen en resultaat. Onderzoek naar winststuring en winstmanipulatie in de jaren vóór financiële moeilijkheden of faillissement is een ander onderzoeksgebied. Zijn onderzoeksoutput omvat circa honderd wetenschappelijke artikelen, presentaties op internationale wetenschappelijke congressen en vaktechnische artikelen.

Hij heeft ruime internationale onderzoekervaring opgedaan als senior research associate bij een gerenommeerd privaat onderzoekcentrum in de VS. Het centrum analyseerde financiële informatie van 100.000 ondernemingen van over de gehele wereld, verzorgde daarover rapportages en exploiteerde een database. Daar heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de International Financial Reporting Index. Deze index is gebruikt in veel vooraanstaande wetenschappelijke publicaties.

Zijn huidige onderzoek kent twee sporen. Het betreft niet alleen casestudies van curatorenverslagen van bedrijven die reeds in financiële moeilijkheden zijn geraakt, maar ook trends en ontwikkelingen in de gerapporteerde cijfers van vermogen en resultaat en van marktgegevens die kunnen worden beschouwd als aanwijzingen van dreigende financiële moeilijkheden. Het onderzoek hiernaar is maatschappelijk relevant omdat het onnodige kapitaalvernietiging kan helpen te voorkomen.

Dick is aangesloten bij de American Accounting Association en de European Accounting Association.

Hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.26

Contact

Publicaties

  • Nyenrode Business Universiteit Gastdocent, examinator en betrokken bij kerngroep.
  • NIVE-HOFAM Gastdocent en examinator. Contactdocent.
  • Journal of International Accounting, Auditing and Taxation Editorial Board
  • Hogeschool NIFA scriptiebeoordelaar
  • PROFEDA hoofd en (enig) lid onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie