Universiteit Leiden

nl en

Dianne van der Heide

Promovendus

Naam
D. van der Heide MSc
Telefoon
+31 71 527 3849
E-mail
d.van.der.heide@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Dianne van der Heide heeft haar bachelor psychologie behaald aan Universiteit Leiden (2009-2012). Daarnaast heeft ze haar research master ontwikkelingspsychologie in 2015 verkregen op de Universiteit Leiden. Tijdens haar stage heeft ze gewerkt bij het longitudinale Braintime onderzoek in het Brain and Development Lab op Universiteit Leiden. Ze heeft haar masterscriptie geschreven over de dagelijkse risico gedragingen van adolescenten, waarbij zowel naar neurale als persoonlijke aspecten gekeken werd. Naast haar onderzoeksstage heeft ze ook een klinische stage gelopen waarbij ze betrokken geweest is bij de diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen.

Onderzoek

Dianne van der Heide is een promovendus bij de afdeling Klinische Psychologie op de Universiteit Leiden. Haar project zal zich richten op het onderzoeken van de gevolgen van emotionele mishandeling op het ontwikkelende brein. Daarbij zal zij zich voornamelijk gaan richten op hoe dagelijkse negatieve interacties tussen ouder en kind bijdragen aan de depressieve symptomen bij jongeren.

Publicatie

Braams, B.R., Peper, J.S., van der Heide, D., Peters, S., & Crone, E. A. (2016). Nucleus accumbens response to rewards and testosterone levels are related to alcohol use in adolescents and young adults. Developmental Cognitive Neuroscience, 17, 83–93.

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B36

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden