Universiteit Leiden

nl en

Denise Verkroost

Promovendus / gast

Naam
Mr. D.S. Verkroost
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
d.s.verkroost@law.leidenuniv.nl

Denise Verkroost is promovenda bij de afdeling Jeugdrecht, Instituut voor Privaatrecht.

Meer informatie over Denise Verkroost

Denise Verkroost is promovenda bij de afdeling Jeugdrecht, Instituut voor Privaatrecht. Zij studeerde van 2010 tot 2016 aan de Universiteit Leiden. Na haar bachelor Rechtsgeleerdheid heeft zij de master Jeugdrecht cum laude afgerond. Sinds haar afstuderen in september 2016 is zij werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht, eerst als Onderwijs- en onderzoeksmedewerker en sinds september 2018 als Docent en Onderzoeker.

Tijdens haar studie is zij bestuurslid geweest van de studievereniging Mordenate College en heeft zij stage gelopen en gewerkt bij de Landelijke Staforganisatie van de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast was zij juridisch adviseur bij de rechtswinkel in Alphen aan den Rijn. Tevens was zij van augustus 2013 tot september 2016 werkzaam als student-assistente voor prof. mr. drs. M.R. Bruning en prof. mr. T. Liefaard.

Denise is betrokken geweest bij diverse onderzoeken, waaronder de juridische deelstudie van de eerste evaluatie van de Jeugdwet (in opdracht van ZonMw), een tweetal onderzoeken naar de participatiemogelijkheden van de minderjarige in het jeugdhulpverleningstraject (in opdracht van Pro Juventute), de evaluatie van de Wet Kinderombudsman (in opdracht van ZonMw) en een tweetal onderzoeken naar de pilot Jongerenrechtbanken (in opdracht van de St. Jongerenrechtbanken Nederland). Verder zat zij in de organisatie van onder andere het Juridisch congres Eerste evaluatie Jeugdwet, de lustrumviering van de master Jeugdrecht en het internationaal congres “25 years CRC”. Ook heeft zij de alumnicommissie Jeugdrecht opgericht en zit zij deze commissie voor.

Momenteel verricht Denise onderzoek naar de aansluiting van het vrijwillige en gedwongen kader in het Nederlandse jeugdhulpverleningsstelsel. Haar onderzoeksinteresse ligt in het jeugdhulp- en jeugdbeschermingsrecht en met name  de interactie van de verschillende rechtsgebieden (bestuursrecht, burgerlijk recht en internationaal recht) binnen dit jeugdhulp- en jeugdbeschermingsrecht.

Ook coördineert zij het mastervak Jeugdbescherming en Jeugdhulp en begeleidt zij masterstudenten bij het schrijven van hun scriptie. 

Studie

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 2010-2014.
Master Jeugdrecht, Universiteit Leiden, 2014-2016 (cum laude).

Belangrijkste publicaties

Bruning, De Boer & Verkroost 2018
Bruning M.R., Boer R. de & Verkroost D.S. (2018), Juridische deelstudie. In: Friele R.D., Bruning M.R., Bastiaanssen I.L.W., Boer R. de, Bucx A.J.E.H., Groot J.F. de, Pehlivan T., Rutjes L., Sondeijker F., Yperen T.A. van, Hageraats R. (red.) Eerste evaluatie Jeugdwet: Na de transitie nu de transformatie. Reeks evaluatie regelgeving nr. 43 Den Haag: ZonMw. 40-185.

Rap, Verkroost & Bruning 2018
Rap S.E., Verkroost D.S. & Bruning M.R. (2018), Kansen en momenten voor participatie in het jeugdhulptraject in de praktijk. Tweede deel van een onderzoek naar de participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening (Instituut Privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden).

Bruning, Rap, Klep, Bouterse, Verkroost, Mesman, Yesilkagit, Castermans, Liefaard, Van Leeuwen, Pattyn & Amoureus 2017
Bruning M.R., Rap S.E., Klep K.F.M., Bouterse M., Verkroost D.S., Mesman J., Yesilkagit A.K., Castermans A.G., Liefaard T. Leeuwen C.M.M. van, Pattyn V.E. & Amoureus C.M. (2017), Evaluatie Wet Kinderombudsman (. Instituut voor Privaatrecht / Instituut Bestuurskunde / Instituut Pedagogische Wetenschappen, Leiden Law School / Faculty of Governance and Global Affairs / Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University), Reeks evaluatie regelgeving nr. 41. Den Haag: ZonMw.

Liefaard, Doek & Verkroost 2016
T. Liefaard, J.E. Doek & D.S. Verkroost, ‘Vrijstelling van school en de rechten van het kind’, NJB 2016/297.

Verkroost 2015
D.S. Verkroost, ‘Eén gezin, één plan, één regisseur privacy?’, in: D.C. van Beelen, C.I.J. Klostermann, G. Noordeloos & P.L.F. Ribbers (red.), Privacy en gegevensbescherming, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2015.

Betrokken bij onderwijs over

Jeugdbescherming en jeugdhulp
Children’s Rights
Inleiding jeugdrecht
Introduction to Children’s Rights
Masterscripties Jeugdrecht
Bachelorscripties

Talen

Nederlands, Engels

Promovendus / gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.