Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Denise Verkroost

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

Naam Mr. D.S. Verkroost
Telefoon +31 71 527 3598
E-mail d.s.verkroost@law.leidenuniv.nl

Denise Verkroost is sinds 1 september 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Onderwijs- en onderzoeksmedewerker.

Meer informatie Denise Verkroost

Denise Verkroost is sinds 1 september 2016 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als Onderwijs- en onderzoeksmedewerker.

Studie

Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 2010-2014.
Master Jeugdrecht, Universiteit Leiden, 2014-2016.

Belangrijkste publicaties

Liefaard, Doek & Verkroost 2016
T. Liefaard, J.E. Doek & D.S. Verkroost, ‘Vrijstelling van school en de rechten van het kind’, NJB 2016/297.

Verkroost 2015
D.S. Verkroost, ‘Eén gezin, één plan, één regisseur privacy?’, in: D.C. van Beelen, C.I.J. Klostermann, G. Noordeloos & P.L.F. Ribbers (red.), Privacy en gegevensbescherming, Apeldoorn-Antwerpen: Maklu 2015.

Bruning, Rap & Verkroost 2016
M.R. Bruning, S.E. Rap & D.S. Verkroost, Kansen en momenten voor participatie in het jeugdhulptraject; Eerste deel van een onderzoek naar de participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening (in opdracht van Pro Juventute), Universiteit Leiden 2016.

Liefaard & Verkroost
T. Liefaard & D.S. Verkroost, Jeugdrecht en Kinderrechten, in: B.C.M. Raes & F.A.M. Bakker, De Psychiatrie in het Nederlands Recht (nog niet verschenen).

Expertise

Jeugdrecht / Kinderrechten

Betrokken bij onderwijs over

Jeugdbescherming en jeugdhulp
Children’s Rights
Inleiding jeugdrecht
Introduction to Children’s Rights
Masterscripties Jeugdrecht
Bachelorscripties

Talen

Nederlands, Engels

Geen relevante nevenwerkzaamheden