Universiteit Leiden

nl en

Daniël Scheepers

Universitair hoofddocent

Naam
Prof.dr. D.T. Scheepers
Telefoon
+31 71 527 3642
E-mail
scheepersdt@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6691-7426

Kort CV

Daan Scheepers promoveerde in de sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2002 (titel proefschrift: The social functions on in-group bias). Tussen 2004 en 2007 werkte hij als postdoc op een VENI subsidie van de Nederlandse organisatie van Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), en vervolgens als universitair docent (2007-2013) en universitair hoofddocent (2013-nu) sociale en organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2018 werkt Daan ook als (deeltijd) hoogleraar “psychofysiologie van groepen” aan de Universiteit Utrecht.

 

Onderzoek

Daan’s onderzoek richt zich op de motivationele aspecten van groepsprocessen en intergroup relaties (de psychologie van “wij en zij”). Hij doet bijvoorbeeld onderzoek naar de functies van in-group bias en de motivationele consequenties van (veranderende)  macht en status verschillen binnen- en tussen groepen.

Bij de bestudering van deze thema’s hanteert Daan een sociaal-psychofysiologische benadering, waarbij, om sociaal gedrag beter te begrijpen, zelfrapportage en gedragsmetingen gecombineerd worden met fysiologische metingen (ECG, ICG, bloeddruk). Hij gebruikt hierbij voornamelijk het “biopsychosociale model van dreiging en uitdaging”, dat cardiovasculaire patronen van “dreiging” en “uitdaging” beschrijft. In zijn onderzoek past Daan dit model toe om te onderzoeken wanneer en hoe dreiging ontstaat in groepscontexten, en hoe deze dreiging om te vormen is naar uitdaging.

 

Onderwijs

Inter-group relations (Master Social and Organizational Psychology)

Improving inter-group perceptions (Research Master Psychology)

Thesis supervision (Master / Research Master Psychology)

Universitair hoofddocent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A21

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.