Universiteit Leiden

nl en

Dana van Son

Docent

Naam
Dr. D.M.E. van Son
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
d.m.e.van.son@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0729-1237

Dana studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt ze als AIO met als onderwerp angst, cognitieve prestatie en EEG.

Meer informatie over Dana van Son

Publicaties

Moreno-López, L., Perales, J. C., van Son, D., Albein-Urios, N., Soriano-Mas, C., Martinez-Gonzalez, J. M., ... & Verdejo‐García, A. (2014). Cocaine use severity and cerebellar gray matter are associated with reversal learning deficits in cocaine‐dependent individuals.  Addiction biology [doi: 10.1111/adb.12143]

Promotieonderzoek

Angst en cognitieve prestatie, betere inzichten en nieuwe behandelmethoden. Project beschrijving Acute stress, met name angst omtrent het cognitief functioneren en de beoordeling daarvan door anderen of een veeleisende zelf, heeft een negatief effect op het cognitieve functioneren. De executive functies (aandacht(controle) en werkgeheugen) lijden dan onder directe schadelijke effecten van o.a. nor-adrenaline op het functioneren van de prefrontale cortex en indirect doordat afleidende negatieve gedachten deze functies extra belasten en zo de efficiëntie van hun werking aantasten. Deze aantasting van cognitieve functies is belastend bij alle angststoornissen en misschien nog wel het meest herkenbaar en direct onwenselijk bij faalangst (zoals dat bijvoorbeeld bij scholing een probleem kan vormen). Verbetering van de aandachtcontrole zou gunstig moeten zijn bij deze problematiek. Het project dient met name om een bepaalde EEG biomarker voor kwetsbare aandachtcontrole in deze processen nader te beschouwen te bezien of op basis van deze biomarker een effectieve neurofeedback training ter versterking van deze aandachtcontrole ontwikkeld kan worden.

Lees meer op de  Engelstalige medewerkerspagina van Dana van Son

Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Klinische Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.