Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

D. Chen

Naam D. Chen MA
Telefoon +31 71 527 6592
E-mail d.chen@iclon.leidenuniv.nl

Dadi Chen behaalde in 2005 zijn mastergraad aan Xi’an Jiaotong University (China) in interculturele communicatie. Tijdens en na zijn studie heeft hij Engels als vreemde taal onderwezen op de universiteit.

Momenteel werkt hij bij het ICLON als promovendus aan een onderzoek naar de kennis van docenten Engels als tweede of vreemde taal in China en in Nederland. Hij is geïnteresseerd in de factoren die de manier waarop docenten in de klas lesgeven bepalen. Kennis hiervan kan ons helpen om lesgeven te perfectioneren. Dit onderzoeksproject heeft raakvlakken met zijn vorige onderzoeken naar culturele identiteit (2005-2008), tekstanalyse (2003-2005), en manieren om Engels als vreemde taal te onderwijzen.

Geen relevante nevenwerkzaamheden